Tapahtumarikkaan helmikuun satoa: poliittinen linjapaperi, keskusvaalilautakunta, tilasubventio, #instagate ja paljon muuta!

Varaedaattorimme Laura ensimmäisessä edustajiston kokouksessaan.

Varaedaattorimme Laura ensimmäisessä edustajiston kokouksessaan.

Helmikuun edustajiston kokouksessa Ryhmä Lexistä olivat paikalla allekirjoittanut, Jussi, Teemu ja tällä kertaa edaridebyytin tehnyt varaedaattorimme Laura. Niin Laura kuin kaikki muut edaattorit pääsivät helmikuussa pitkän kokousillan makuun, kun hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti venyi ennätyspitkäksi #instagate:n siivittämänä. Instagaten käsittelyssä lähes jokaisesta ryhmästä käytettiin puheenvuoroja ja keskustelun pituus osoitti ehdottomasti, että TYYn instatilillä jaetut kokoomuspoliitikkojen kuvat ennen opiskelijoiden #Koulutuslupaus-kampanjan virallista aloitusta herättivät edaattoreissa tunteita ja kysymyksiä. Tapahtuneesta  ja kokouksessa käytetyistä puheenvuoroista voi lukea tarkemmin Tylkkärin pitkästä reportaasista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen julkaisi TYYn blogissa selvityksen ja pahoittelun tapahtuneesta.

Viime syksynä edustajisto päätti siirtää tavallisen vuosikellon mukaisen linjapaperin päivittämisen keväälle 2015, jotta päivitysprosessi pystyttäisiin keväällä tekemään syksyä perusteellisemmin ja edustajistolla olisi aikaa pohtia kunnolla linjapaperin sisältöä. Poliittinen linjapaperi on TYYn toimintaa ohjaava asiakirja, joka määrittelee ylioppilaskuntamme poliittiset kannat eli käytännössä sen, mihin TYY voi ottaa kantaa. Linjapaperi on erityisesti TYYn hallituksen ja toimiston työkalu päivittäisen toiminnan pyörittämiseen, mutta linjapaperi antaa tietysti myös suuntaviivoja edustajiston toimintaan. Tavallisesti poliittinen linjapaperi päivitetään kerran edustajistokauden aikana ja aina tarvittaessa.

Helmikuun edustajiston kokouksessa avattiin linjapaperin päivitysurakka. Jokainen edariryhmä lausui lähetekeskusteluun omat ajatuksiaan tulevan linjapaperin sisällöstä. Lähetekeskustelussa oli kuultavissa 11 erilaista lähtökohtaa.

kuva 1

Opiskelijoiden #Koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanja starttasi valtakunnallisesti 25.2. Turussa kampanjastartti tapahtui kävelykadulla, jossa mukana myös Ryhmä Lexistä Teemu, Sanna ja TYYn hallituslainen Sami-Petteri.

Ryhmä Lex nosti omassa ryhmäpuheenvuorossaan esille erityisesti TYYn suhtautumisen ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen. Ryhmä Lex on seurannut aktiivisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenjärjestelyn tilannetta, kun ammattikorkeakoululakia päivitettiin viime vuonna. Päivityksen myötä opiskelijakuntien jäsenyys jäi edelleen vapaehtoisten järjestelyjen varaan ylioppilaskuntien jäsenyyden ollessa pakollista, minkä vuoksi eri korkeakoulujen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa. Ryhmä Lex uskoo ja toivoo, että lähitulevaisuudessa perusoikeudet ulottuvat myös ylioppilaskuntiin. Tällä tarkoitamme sitä, että ylioppilaskuntien nykyinen pakkojäsenyys ei ole perusoikeuksiin kuuluvan yhdistymisvapauden näkökulmasta kestävällä pohjalla ja tulee poistumaan.

Viime syksynä eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi ammattikorkeakoululakia käsitellessään, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyydelle ei ollut perusteita. Tällä on merkitystä erityisesti sen vuoksi, että opiskelijakuntien pakkojäsenyyden perusteeksi esitettiin tismalleen samoja julkisia tehtäviä, joita ylioppilaskunnatkin hoitavat, mukaan lukien osallistumista opiskelijoiden perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien hoitamiseen, eli YTHS:öön. Perustuslakivaliokunta totesi, että näiden tehtävien hoitaminen, tai opiskelijoiden terveydenhuoltomaksun periminen, ei edellytä, että jäsenyyden opiskelijakunnassa tulisi olla pakollista. Koska sinänsä hyväksyttävät päämäärät on saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin, ei ehdotettu yhdistymisvapauden rajoitus täytä perusoikeusrajoituksiin kohdistuvaa oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Näin ollen pakkojäsenyys on vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.

Tilanne on tismalleen sama ylioppilaskuntien kohdalla. Ylioppilaskunnat hoitavat täsmälleen samoja tehtäviä, joita opiskelijakunnille ehdotettiin. AMK-opiskelijoiden perusoikeuksia ei rajoitettu, meidän oikeuksiamme rajoitetaan edelleen. Pelkästään se, että ylioppilaskunnissa on ”perinteisesti” ollut pakkojäsenyys, ei voi oikeuttaa perusoikeuksiemme rajoittamista jatkossa. Sitä vastaan sotivat sekä korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu että nykyaikainen perusoikeuskäsitys.

Emme usko pakkojäsenyyden kestävän. Perustuslakivaliokunta nimittäin katsoi tärkeäksi, että yliopisto- ja AMK-opiskelijoilla on lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet osallistua oppilaitostaan, opiskeluaan ja palveluitaan koskevaan päätöksentekoon ja että eri opiskelijaryhmien palvelut, edut tai velvoitteet eivät perusteettomasti poikkea toisistaan. Valiokunta myös piti aiheellisena, että korkeakouluopiskelijoiden asemaa ja sääntelyä arvioidaan kokonaisuutena. Jos tämä ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa pakkojäsenyydestä luovutaan, mikä sitten?

Ylioppilaskunnilla on nähdäksemme tässä tilanteessa kaksi mahdollisuutta. Voimme sulkea silmät todellisuudelta ja itsepäisesti yrittää pitää kiinni pakkojäsenyydestä, vain nähdäksemme sen lopulta kaatuvan. Jos jatkamme nykylinjalla, vaarana on se, että pakkojäsenyyden vanavedessä lähtee myös pakollinen YTHS-maksu ja päädymme samaan tilanteeseen, missä AMK-opiskelijat ovat nykyään. Tätä Ryhmä Lex ei halua. YTHS-palvelut ovat elintärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille. Mielestämme TYYn tuleekin ottaa asiassa proaktiivinen rooli, ja pyrkiä tulevaisuuteen, jossa YTHS-palvelut taataan kaikilta korkeakouluopiskelijoilta kannettavalla terveydenhoitomaksulla – ilman yhdistysmisvapautta rajoittavaa pakkojäsenyyttä.

Pakkojäsenyyden lisäksi Ryhmä Lex nosti esille muun muassa TYYn kannanottojen tekemisen yleisellä tasolla, sähköisen tenttimisen, pedagogisten opintojen edellyttämisen yliopiston opetushenkilökunnalta. Koko esitetyn ryhmäpuheenvuoron voit lukea tästä: Ryhmä Lex_Ryhmäpuheenvuoro lähetekeskusteluun poliittisesta linjapaperista_25.2.2015

Mikäli sinulle nousee ajatuksia siitä, mitä meitä oikkareita koskettavia asioita olisi nostettava tulevassa linjapaperissa esille, ota rohkeasti yhteyttä ryhmäpuheenjohtajaan tai Ryhmä Lexin edaattoreihin – me pyrimme vaikuttamaan ja viemään asiaa eteenpäin! TYYn nettisivuilla on myös tulossa palautelomake, jolla pystyt helposti lähettämään ajatuksiasi hallituksen tietoon. TYYn hallitus päivittää tällä hetkellä linjapaperia ja edustajisto käsittelee huhtikuun kokouksessa uuden päivitetyn linjapaperin sisältöä.

Ryhmä Lex edusti myös Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Ryhmä Lex edusti myös Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Helmikuun iltakoulussa viikkoa ennen varsinaista kokousta edustajisto kuunteli tarkkaavaisena pääsihteeri Eleniuksen pitämää koulutusta TYYn jakamista alayhdistysavustuksista, sillä kokouksessa edustajiston päätettävänä oli Rauman filiaalissa olevien alayhdistysten tukeminen vuokra-avustuksen muodossa. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö joutui aiemmin luopumaan neljästä opetusrakennuksesta, mikä on vaikuttanut huomattavasti vajaan 900 opiskelijan arkeen. Tiloista luopuminen on vaikuttanut myös TYYn Rauman opiskelijasihteeriin, sillä hän työskennellyt samoissa tiloissa. Edustajistoryhmä Eduxi (kasvatustieteellisen tdk:n poliittisesti sitoutumaton ryhmä) esitti Soihdunkantajien (sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät) kannattamana, että edustajisto päättää TYYn tukevan raumalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestö Opekas ry:tä tilavuokrassaan. Eduxin esitys sai edustajistolta yksimielisen hyväksynnän, sillä filiaalien eriarvoinen asema Turun kampukseen on jo pitkään ollut esillä. Lisäksi nostettiin esille myös TYYn hyötyminen vuokratuesta, sillä Rauman opiskelijasihteeri päivystäisi samoissa tiloissa.

TYYn edustajistovaalit ovat tällä hetkellä jo kaikkien huulilla, vaikka loka-marraskuuhun on vielä aikaa. Edustajisto valitsi TYYlle keskusvaalilautakunnan vastaamaan vaalien toteuttamisesta yhdessä keskusvaalikoordinaattorin kanssa. Keskusvaalilautakunta esimerkiksi päivittää vaalijärjestyksen, julistaa vaalituloksen ja valvoo vaalin toteutumista sekä listojen kampanjointia Jokainen edustajistoryhmä sai asettaa keskusvaalilautakuntaan yhden varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varan. Ryhmä Lexin edustajana keskusvaalilautakunnassa vuoden 2015 edarivaaleissa on Miina Rantala ja Miinan henkilökohtaisena varana vararyhmiksemme Ville Laakso. Tsemppiä tehtävään! 🙂

Edustajiston kokouksen lisäksi helmikuu oli todella tapahtumarikas kuukausi ja Ryhmä Lex oli tietenkin tapahtumissa mukana! Opiskelijoiden eduskuntavaalikampanja #Koulutuslupaus starttasi valtakunnallisesti helmikuun lopulla. Turussa tapahtumapaikkana oli kävelykatu ja ihmisvälinässä näkyi myös lexiläisiä ja Lexin lippu. Kampanjan tarkoituksena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin eduskuntavaaleissa ja saada kansanedustajaehdokkaat tekemään koulutuslupauksia. Kampanjassa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, joihin kannattaa lähteä mukaan – samalla voit löytää oman eduskuntavaaliehdokkaasi! Helmikuun lopussa vietettiin myös Turun yliopiston 95. vuosijuhlaa, jossa Ryhmä Lex oli paikalla edustamassa. Hupi ei kuitenkaan loppunut tähän, sillä helmikuun lopuksi edustajisto kokoontui rennoissa merkeissä Osakuntasaliin sitsaamaan vastapainoksi kokousten sävyttämälle arjelle.


Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja

Edustajiston helmikuun kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 25.2.2015 päättänyt:

  • merkitä tiedoksi hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.
  • valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:

Vihreä vasemmisto:       Virva Viljanen (pj),            Annaliina Vatula (vara)

TuKY-lista:                       Otto Rouhiainen,               Aku Kähkönen (vara)

Ryhmä Lex:                     Miina Rantala,                   Ville Laakso (vara)

Eduxi:                              Miikka Korventausta,       Joni Ervasti (vara)

Oikeat:                             Mirka Könnö,                     Ville Virtanen (vara)

Soihdunkantajat:            Juuso Marttila,                  Wilhelmiina Palonen (vara)

TYY Terveeksi:                Lassi Laine,                       Emily Pan (vara)

Vihreä lista:                     Kukka-Maaria Wessman, Konsta Weber (vara)

Hybridiaani:                     Matti Vähä-Heikkilä (vpj), Laura Aaltonen (vara)

Demariopiskelijat – TOSY: Annemari Hannula,     Artturi Jyrkkänen (vara)

Humanistilista:               Sini Saarinen,                    Onni Kaarle (vara)

  • merkitä tiedoksi keskustelun poliittisesta linjapaperista.
  • tukea raumalaisten opiskelijayhdistysten kattojärjestö Opekas ry:tä sen tilavuokrassa.
  • hyväksyä TuKY-listan aloitteen, joka velvoittaa hallituksen valmistelemaan ja julkaisemaan kannanoton, jossa vaaditaan Turun kaupungilta, varsinaissuomalaisilta yrityksiltä sekä alueen korkeakouluilta selkeitä toimia parempien harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien takaamiseksi opiskelijoille.
  • hyväksyä TuKY-listan aloitteen, joka velvoittaa hallituksen valmistelemaan erilaisia vaihtoehtoja edustajistolle, miten TYYn tulisi ottaa kantaa suomalaisten yliopistojen tekemään koulutusvientiin.
  • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa hallituksen kutsumaan TYYn merkittävän alumniverkoston, TYY-tytöt, tapaamiseen vuoden 2015 aikana ja nostamaan feminismin kysymykseksi eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneelissa.
  • hyväksyä Humanistiopiskelijoiden ponnen, joka velvoittaa hallituksen purkamaan keskuudessaan sekä käymään tarvittavat kehityskeskustelut koskien SYL:n eduskuntavaalikampanjan aiheuttamaa niin sanottua sosiaalisen median kohua ja antamaan jäsenistölle kattavan selonteon läpikäymästään prosessista ja siihen johtaneista syistä, sekä esittelemään jatkosuunnitelmansa.
  • hylätä Vihreän listan ponnen, jossa toivotaan TYYn hallituksen ottavan kantaa ns. ”Ben Zyskowiczin leikkauslistaan” SYL:n opintotukikantojen mukaisesti.

Turussa 25.2.2015

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s