Marraskuun kokous

Marraskuun asiapitoisemman kokouksen esityslistalle oli kasattu ensi vuotta silmällä pitäen monta tärkeää asiaa: toimintasuunnitelma vuodeksi 2011, talousarvio vuodeksi 2011, jäsenmaksun määrääminen seuraavalle lukuvuodelle sekä valiokuntien valitseminen. Kokouksessa päätettiin myös Seta ry:n kannatusjäseneksi liittymisestä sekä TYYn siipisoihtukokardin markkinoinnista opiskelijoille. Lisäksi hyväksyttiin ennätysmäärä ponsia. Lexiläisiä tässä kokouksessa edustivat Pekka, Vesa, Matti ja Tuomas.

Ryhmä Lexin edellisessä kokouksessa nostamat seikat, varainkeruukampanjaan osallistuminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, oli molemmat hyväksytty lopullisen toimintasuunnitelman pohjaan. Suurimman keskustelun nostatti TYYn kirjaston, Tylkkärin sekä Kinokoplan osuudet tosussa. Ryhmä Lex muutaman muun ryhmän tavoin esitti, että näistä kohdista kuvaileva osuus tulisi tiputtaa pois ja keskittyä sen sijaan tosiasiallisiin toimenpiteisiin, joita tullaan toteuttamaan. Tähän ei edustajiston tahto kuitenkaan taipunut, vaan pohja pysyi entisellään. Kokouksen lopuksi edustajisto kuitenkin hyväksyi toivomusponnen, jossa toivottiin, ettei tulevaisuuden toimintasuunnitelmissa näissä kohdissa ole muuta kuin konkreettisia toimenpidekirjauksia – siis käytännössä saman asian, josta ei kokouksen aluksi päästy yhteisymmärrykseen!

Talousarviota hyväksyttäessä suurimman debatin aiheutti Opekas ry:lle myönnetty muita korkeampi filiaalisä. PorKy ry katsoi olevansa oikeutettu samanlaiseen korotukseen, koska se hoitaa Porissa käytännössä samoja asioita kuin Opekas Raumalla. Kokouksessa päädyttiin kuitenkin siihen, että raumalaisten lisä pidettiin ennallaan, eikä PorKy:llekään myönetty heidän esittämäänsä korotusta. Toisaalta tässäkin asiassa edustajisto hyväksyi ponnen, joka velvoittaa hallituksen pohtimaan mahdollisuutta tukea myös porilaisia alayhdistyksiä ylimääräisen filiaalilisän muodossa.

Jäsenmaksun suuruudesta käytiin perusteellinen ja pitkä keskustelu, jonka lopputuloksena edustajisto teki historiallisen ratakaisun – jäsenmaksua laskettiin eurolla!

Valiokunnat – kahta lukuun ottamatta – tulivat täyteen. Ainoastaan alayhdistys- ja ravintolavaliokunnan hakua jatkettiin joulukuuhun, jotta niihinkin saataisiin täysi edustus. Myös ensi vuonna valiokunnissa kuullaan lexiläisten ääntä, sillä mukana on vähintään kahdeksan tarmokasta valiokuntalaista tiedekunnastamme.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on marraskuun kokouksessaan 24.11.2010 päättänyt:

– hyväksyä TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2011.
– että TYY liittyy Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n kannatusjäseneksi 1.1.2011 alkaen ja haastaa myös muut ylioppilaskunnat liittymään ja siten tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä.
– hyväksyä TYYn talousarvion vuodeksi 2011.
– määrätä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2011 – 2012, 1.8.2011– 31.7.2012 perustutkinto-opiskelijoille 90 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 euroa.
– valita alayhdistysvaliokuntaan vuodeksi 2011:
Tommi-Juhani Jokinen, puheenjohtaja
Alma Elonheimo
Eero Kivinen
Jukka Koivisto
Niina Lehtonen
Matti Niskanen
Sami Siipola
ja jatkaa hakua alayhdistysvaliokuntaan vuodeksi 2011.

– valita edunvalvontavaliokuntaan vuodeksi 2011:
Jukka Kujala, puheenjohtaja
Lotta Aarikka
Urho Blom
Johanna Hedman
Jussi Heikkonen
Maiju Anni Maria Hämäläinen
Maiju Korpinen
Hanna Laalo
Anna-Erika Pesonen
Pirta Päkkilä
Juliana Tenovuo.

– valita kansainvälisten asioiden valiokuntaan vuodeksi 2011:
Susanna Kärkelä, puheenjohtaja
Saana Heiskanen
Antti-Veikko Kauttonen
Kaarle Kurki
Ilari Luukkanen
Tiina Maisalo
Pessi Marttunen
Katriina Matikainen
Leena Mattsson
Nina Savela
Eero Väisänen

– valita kehitysyhteistyövaliokuntaan vuodeksi 2011:
Samu Kolehmainen, puheenjohtaja
Saara Inkeri Avola
Essi Huuhka
Markus Kukkonen
Mikael Marisa
Salla Mäkelä
Katja-Maaret Niemi
Minna-Liina Ojala
Mari Anneli Peltola
Laura Ronkainen
Lauri Östman.

– valita kulttuurivaliokuntaan vuodeksi 2011:
Hanna Meriläinen, puheenjohtaja
Anni Eerola
Marjo Herranen
Riikka Hämeenoja
Heini Kilpamäki
Essi Kymäläinen
Kalle-Pekka Nikander
Emilia Ojala
Miia Raivikko
Jannika Saario
Noora Tainio.

– valita ravintolavaliokuntaan vuodeksi 2011:
Juho Wilska, puheenjohtaja
Kai Isoviita
Elli Rönnholm
Antti-Jussi Vesa
Noora Yli-Huumo
ja jatkaa hakua ravintolavaliokuntaan.

– valita ympäristövaliokuntaan vuodeksi 2011:
Taru Tuomisto, puheenjohtaja
Hanna Lehtinen
Ulpu Mattus-Kumpunen
Anna Mäkipaakkanen
Salla-Tuulia Niemelä
Toni Juhani Paukku
Ida Peltonen
Jenni Piilola
Mikko Rintamäki
Matti Suontausta
Hilla Tuominen.

– että vuodesta 2011 alkaen ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä tehdään mahdolliseksi maksaa siipisoihtukokardi omaan ylioppilaslakkiin vaihdettavaksi ja mahdollisuutta markkinoidaan kuten Tylkkärin kotiinpostitusta ja kehy-keräyksiä.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa hallitusta esittämään jatkossa TYYn toimintasuunnitelman TYYn kirjastoa, Kinokoplaa ja Turun ylioppilaslehteä käsittelevissä osioissa vain konkreettisia toimenpiteitä.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa jatkossa toimittamaan edustajistolle jo lähetekeskusteluun toimintasuunnitelman Turun ylioppilaslehteä, TYYn kirjastoa sekä Kinokoplaa käsittelevät osiot.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa TYYn hallitusta pohtimaan mahdollisuutta tukea myös Porin alayhdistyksiä ylimääräisen filiaalilisän muodossa.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa tuleviin talousarvioihin lisättäväksi sarakkeen ”suhteellinen muutos (%)” summien muutoksen hahmottamisen helpottamiseksi.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa hallituksen seuraamaan järjestötalouden ylijäämää siten, että sen kertymä huomioidaan mahdollista alijäämää kompensoivana ja siten jäsenmaksukorotuksia ehkäisevänä.

Lokakuun kokous

Edustajisto kokoontui jälleen lokakuussa (27.10.) Turku-saliin päättämään ylioppilaskunnan asioista. Esityslistalla oli lähetekeskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, ehdokkaan asettaminen SYL:n hallitukseen, SYL:n liittokokousedustajien valitseminen, TYYn päivitetyn strategian hyväksyminen sekä päivitetyn talousstrategian hyväksyminen ja yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen. Lisäksi listalla oli toimeentulotukea saavien opiskelijoiden vuokrarajojen nostaminen. Ryhmä Lexiä edustivat Laine, Vaaja, Lajunen ja Fonselius.

Ryhmä Lex toi toimintasuunnitelman lähetekeskustelussa esille yliopistojen varainkeruulle myönnetyn lisäajan, minkä tulisi luonnollisesti näkyä myös ylioppilaskunnan ensi vuoden suunnitelmassa. Talousarvion merkittävin huomio koski ylioppilaslehteä, jonka budjettia oli luonnoksessa kasvatettu 19 prosenttia edellisvuoteen nähden.

SYL:n liittokokousedustajista edustajisto oli yksimielinen, ja Ryhmä Lexiä liittariin lähtevät edustamaan varsinaisina Joel Uusi-Oukari ja Tuomas Fonselius. Varaedustajina mukaan lähtevät Vesa Puisto ja Juho Jalo. Lisäksi TYY asetti ehdokkaakseen SYL:n hallitukseen Anna Mäkipään (Hybridiaani).

Ylioppilaskunnan strategian lopullinen versio tuotiin tässä kokouksessa edustajiston hyväksyttäväksi. Keskustelua herätti edelleen dokumentin kohta, jossa todetaan TYYn voivan asettaa alayhdistyksilleen velvollisuuksia. Paperi hyväksyttiin, mutta sillä tarkennuksella, että asetettavien velvoitteiden tulee näkyä alayhdistysohjesäännöstä.

Edustajisto palautti syyskuun toisessa kokouksessa TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin takaisin valmisteluun, ja paperi tuotiin tähän kokoukseen uudestaan hyväksyttäväksi. Uudelleenvalmistelulle ei enää nähty tarvetta – päinvastoin – ja dokumentti hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 
27.10.2010 päättänyt:

– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn 
toimintasuunnitelmaesityksestä vuodeksi 2011
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn talousarvioesityksestä 
vuodeksi 2011
– yksimielisesti asettaa TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen vuodeksi 
2011 Anna Mäkipään
– valita TYYn edustajiksi SYL:n liittokokoukseen 19.-20.11. seuraavat 
varsinaiset edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat (suluissa):
 Lotta Aarikka (Anna Missilä)
Topi Artukka (Konsta Weber)
Maija Arvonen (Anna Mäkipää)
Johannes Brunila (Lotta Kaleva)
Rauli Elenius (Milja Henttonen)
Tuomas Fonselius (Juho Jalo)
Aki Halonen (Vappu Nieminen)
Marjaana Hoikkala (Tuomo Liljenbäck)
Hannele Karilainen (Pasi Björk)
Lauri Lahoniitty (Pekka Seppälä)
Elias Laitinen (Laura Tättilä)
Jan-Erik Lunden (Tomi Nyström)
Ilkka Marja-aho (Isadora Kamotskin)
Joel Salonen (Tuulia Merivuori)
Eetu Simpanen (Tommi-Juhani Jokinen)
Joel Uusi-Oukari (Vesa Puisto)
sekä tarkkailijana Mikko Pousi
ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia
– hyväksyä TYYn päivitetyn strategian
– hyväksyä TYYn päivitetyn talousstrategian
– hyväksyä TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin
– että TYY joko yksin tai yhteistyössä muiden turkulaisten 
korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa vetoaa Turun 
sosiaalitoimea muuttamaan opiskelijoita koskevaa 
toimeentulotukiohjeistusta siten, että opiskelijan kohtuuvuokran 
maksimisummaa nostetaan tuntuvasti.

Haaste heitetty – osallistu varainhankintaan!

Syyskuun toisessa kokouksessa Ryhmä Lex päätti kantaa oman kortensa kekoon ja osallistua varainhankintakampanjaan 20 eurolla kutakin edustajaansa kohden. Varsinaisten jäsenten lisäksi mukaan ovat jo lupautuneet Joel Uusi-Oukari TYYn hallituksesta sekä entinen ryhmäpuheenjohtaja Oksanen.

Haastamme myös muut edustajistoryhmät osallistumaan kampanjaan ylioppilaskunnan esimerkkiä seuraten.

Helpoiten se onnistuu täältä!

Edustajistoryhmä Lex

Syyskuun kokous vol.2

Syyskuun kokouksesta tuli loppujen lopuksi lyhyempi kuin mitä iltakoulu antoi odottaa. Agendalla oli lähetekeskustelu ylioppilaskunnan päivitetystä strategiasta, lähetekeskustelu ylioppilaskunnan päivitetystä talousstrategiasta, alayhdistysohjesäännön muuttaminen, kirjaston kehittämistyöryhmän loppuraportin arvioiminen, ansiolautakunnan valitseminen, yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen sekä varainhakintakampanjaan osallistumisesta päätätäminen. Ryhmä Lexin kokoonpanon muodosti Masse, Tuomas, Vaaja ja Matti.

Kokous alkoi varsin mielenkiintoisesti, kun edes esityslistasta ei päästy yksimielisyyteen. Useiden ehdotuksien jälkeen päädyttiin pitämään esityslista muokkaamattomana.

Strategiakeskustelussa huolenaiheeksi nousi alayhdistyksille mahdollisesti asetettavat velvoitteet. Mitä ylioppilaskunta voi vaatia alayhdistyksiltään? Miten se voi valvoa vaatimusten toteuttamista? Ryhmä Lexin Lajunen vastusti voimakkaasti ”velvoite” -termin käyttämistä, koska ajatus ylioppilaskunnan asettamista velvoittavista normeista ei ole ylioppilashengen mukaista, eikä valvontaa ole käytännön tasolla mahdollista toteuttaa.
 
Talousstrategian päivittämistä oli esittelemässä taloustoimikunnan puheenjohtaja Liljenbäck. Esitettyjen muutoksien taustalla oli ajatus päivittää dokumentti vastaamaan tämän päivän käytäntöä. Lisäksi strategiaan oli lisätty kokonaan uusi ”TYY-konsernia” koskeva kappale.

Seuraavaksi listalla oli alayhdistysohjesäännnön muuttaminen. Aikaisempina vuosina epäselvyyttä aiheuttanut kohta, jossa puhutaan yhdistyksen toistuvasti ylijäämäisestä taloudesta, oli viilattu selkeämpään asuun. Nyt tällä ylijäämäisyydelle oli saatu tarkka määre: Talouden ylijäämä on kolme kertaa niin suuri kuin yhdistykselle myönnettävissä oleva avustus kokonaisuudessaan. Mutta edelleen dokumenttiin jäi epäselvyyttä. Talouden ylijäämäisyyden perusteella avustuksen lisäosa voidaan jättää myöntämättä, ellei yhdistys osoita hyväksyttävää säästämisen kohdetta.

Mikä on hyväksyttävää säästämistä ja mikä ei? Se riippuu kulloisenkin vuoden alayhdistyvaliokunnasta, hallituksesta ja edustajistosta, mikä merkitsee kohtuuttoman suurta liikkumavaraa säännön tulkitsijalle. Niin kauan kuin muotoilu pysyy tällaisena, ei yhtenäistä linjaa synny eikä ongelmilta vältytä.

Kärsivällisyyttä siis ensi vuoden alayhdistysvaliokunnalle, joka joutuu lukemaan mitä moninaisempia selityksiä yhdistyksien ylijäämäisyyden perustelemiseksi!

Ratkaisua tähän ongelmaan tarjottiin jo kokouksessa, mutta se ei edustajiston enemmistöä miellyttänyt. Humanistilista nimittäin ehdotti, että kaikki ne kohdat, joissa viitataan yhdistyksen ylijäämäiseen talouteen ja sen seurauksena menetettävään avustuksen lisäosaan, tulisi poistaa. Koska suurempien yhdistysten talous on mittavampi kuin pienempien, voi joinain vuosina toiminta-avustuksen lisäosa jäädä saamatta täysin normaalin yli-/alijäämän vaihtelun vuoksi ilman sen kummempia säästötarkoituksia.

Kuten todettua, tähän edustajisto ei halunnut tarttua, vaan humanistilistan ohjesääntöä selkeyttävä avaus hävisi äärimmäisen tiukassa äänestyksessä 18-19.

Seuraavana vuorossa oli kirjaston kehittämistyöryhmän loppuraportin toimenpide-ehdotusten arvioiminen. Aiheesta on keskusteltu monessa eri edarissa lukuisia kertoja, ja edelleen keskustelu jakaa edustajiston kahteen vastakkaiseen leiriin. Toiset näkevät kirjastossa jäsenpalvelun, jolla on mahdollista tavoittaa alayhdistysten ulkopuolella jääviä ylioppilaskunnan jäseniä,kun taas toiset taloudellisesti kestämättömän palvelun, joka on jo saatavissa muuta kautta. Lienee turhaa mainita, kummassa leirissä Ryhmä Lex on.

Viimeiseksi päästiin päättämään TYYn osallistumisesta varainhankintakampanjaan. Tässä edustajisto teki erittäin tärkeän linjauksen ja päätti osallistua kampanjaan sekä kannustaa alayhdistyksiään osallistumaan varainhankintaan.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on syyskuun kokouksessaan
29.9.2010 päättänyt:

– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn uudesta strategiasta.
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn päivitetystä
talousstrategiasta.
– hyväksyä muutokset TYYn ohjesääntöön alayhdistyksistä ja avustuksista.
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun kirjaston kehittämistyöryhmän
loppuraportista.
– valita ylioppilaskunnan ansiolautakunnan vuodelle 2010
puheenjohtajaksi Johanna Kärjen ja jäseniksi Aki Halosen, Mats Kommosen,
Olli Raimon, Erja Sallisen sekä Markus Vähä-Piikkiön.
– palauttaa valmisteluun TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin.
– lahjoittaa Turun yliopiston varainhankintakampanjaan summan, joka
vastaa lukua jäsenmäärä jaettuna kymmenellä päätöksentekopäivänä, sekä
kannustaa alayhdistyksiään osallistumaan varainhankintaan.

Syyskuun ylimääräisen kokouksen satoa

Syyskuun ylimääräinen edustajiston kokous istuttiin tutussa Turku-salissa 8.9. Esityslistalle oli päätynyt yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijajäsenten valinta, keskustelu ylioppilastalojen remontista sekä TYYn edustajien nimeäminen Ylioppilastalojen rakennustoimintaan. Esityslistan vaatimattomasta pituudesta huolimatta keskustelua käytiin useamman tunnin verran. Lexiläisten puolesta ääntä pitivät Antti V., Markus, Matti ja Tuomas.

Tutkintolautakuntaan oli jaossa paikat kahdella varsinaiselle edustajalle sekä heidän varajäsenilleen. Mielenkiintoiseksi valinnan teki se, ettei edellisenä päivänä kokoustanut valintatoimikunta ollut päässyt yksimielisyyteen valittavista henkilöistä. Ongelman ydin oli hakukuulutuksen muotoilussa. ”Aiempi kokemus tutkintolautakunnassa toimimisesta ja opintosuoritusten arvostelusta katsotaan eduksi. Valinnassa kiinnitetään huomiota yliopiston tiedekuntien ja muiden yksiköiden sekä sukupuolten laajapohjaiseen edustavuuteen”, sanotaan paperissa.

Tästä nähdään, että valinnassa tullaan kiinnittämään huomiota kolmeen (3) kriteeriin. Toisaalta mistään ei ilmene, että jollekin kriteerille tulisi antaa toista suurempi painoarvo tai että jokin kriteeri olisi toista hierarkisesti korkeammassa asemassa.

Edustajiston valitsemat edustajat olivat kaikki miehiä, joista kolme tulee yhteiskuntatieteellisestä ja yksi oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Totetuuko tässä valinnassa parhaalla mahdollisella tavalla edellä mainitut kriteerit, kun hakijoiden joukossa oli myös naisia? Sen jokainen päättäköön itse. Valitut henkilöt olivat toki kaikista kokeneimmat tehtävää silmällä pitäen. Heillä on myös kaikki edellytykset pestin hoitamiseen, siitä ei ole kysymys.

Problematiikkaa aiheuttaa hakukuulutuksessa mainittujen kahden muun kriteerin ohittaminen. Totta kai aiempaan kokemukseen on kiinnitettävä huomiota, mutta se ei voi olla ainoa määrittävä tekijä, jos huomioon tulisi ottaa myös muita seikkoja.

Keskustelu ja selkeän ohjeistuksen luominen lienevät paikallaan.

Tämän jälkeen jokainen ryhmä sai pitää puheenvuoron tulevaa yo-talojen remonttia silmällä pitäen. Ryhmä Lex piti järkevinä niitä tulevaisuuden skenaarioita, joissa vetovastuuta remontista ei sysätä TYYlle, vaan organisointi ja vastuu pysyvät TYS:llä, jolla on siihen parhaat edellytykset. Rahankäyttöä tällaiseen projektiin ryhmämme pitää sinällään kannatettavana, joskin on pidettävä huolta, että remontoiduissa tiloissa saadaan olla riittävän pitkään. Mielessä on myös pidettävä kohtuullinen vuokrataso, jotta tilat voivat jatkossakin palvella mahdollisimman montaa alayhdistystä.

Illan seuraavassa henkilövalinnassa päästiin helpommalla, ja rakennustoimikunnassa ylioppilaskunnan etua valvovat jatkossa Elias Laitinen ja Toni Eklund.

Syyskuun seuraavaa kokousta odotellessa,

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Edustajiston syyskuun ylimääräisen kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on syyskuun ylimääräisessä
kokouksessaan 8.9.2010 päättänyt:

– nimetä Turun yliopiston tutkintolautakuntaan ajalle 1.8.2010-31.7.2012
Tero Suoniemen, jolle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Saku Lehtisen,
sekä Joel Uusi-Oukarin, jolle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lauri
Östmanin.
– merkitä tiedoksi keskustelun ylioppilastalojen remontista.
– valita Ylioppilastalojen rakennustoimikuntaan Toni Eklundin ja Elias
Laitisen.