Edustajiston syyskausi avattu!

Niin se vain on, että syksy on jälleen saapunut – ensimmäinen edustajiston kokous on takana. Syyskauden avauksen (18.8.) esityslistaa ei oltu asioiden paljoudella pilattu. Toisaalta  ehkä TYYn tärkeimmät henkilövalinnat osuivat elokuun ylimääräiseen kokoukseen. Tällä kertaa meteliä tutun pöydän päässä pitivät Arimo, Vesa, Tuomas sekä paluun edariin tehnyt Matti.

Ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto pääsi valitsemaan uutta pääsihteeriä Katja Sauvolan tilalle sekä vakituista päätoimittajaa Turun ylioppilaslehdelle. Lisäksi esityslistalla oli ylioppilaslehden johtokunnan täydentäminen.

Valituiksi tulivat Tomi Nyström (pääsihteeri), Anna-Elina Matilainen (päätoimittaja) sekä Leila Uotila (Tylkkärin johtokunta). Ryhmä Lex onnittelee kaikki valittuja!

Pitkään eivät edaattorit pääse lepäämään, sillä seuraavaa Edaria istutaan jo parin viikon päästä, keskiviikkona 8.9.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on elokuun ylimääräisessä kokouksessaan 18.8.2010 päättänyt:

– valita Turun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Tomi Nyströmin
– valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajaksi Anna-Elina Matilaisen
– täydentää Turun ylioppilaslehden johtokuntaa ja valita sen jäseneksi
Leila Uotilan.

Ylioppilaskunta suunnannäyttäjänä

Kevään korvilla keskustelun aiheeksi nousee jälleen vuotuiset toiminta-avustukset. 28.1.2010 voimaan astuneen ohjesäännön mukaan aine- ja tiedekuntajärjestöt ovat oikeutettuja toiminta-avustuksen perusosaan, jonka lisäksi on mahdollista saada toiminnan pistetytyksen perusteella lisäosa. Samaan pykälään on lisätty myös klausuuli, jonka nojalla lisäosa on mahdollista jättää myöntämättä, jos alayhdistyksen talous on toistuvasti huomattavan ylijäämäinen, eikä voida osoittaa hyväksyttävää säästämisen kohdetta.

Sen suuremmin en aio puuttua edellä mainitun pykälän tulkinnanvaraiseen sanamuotoon, vaan otan esille merkittävämmän seikan. TYY rajoittaa myönnettävän toiminta-avustuksen suuruutta alayhdistyksen ylijäämäisyyden perusteelle, vaikka sen oma talous on samaan aikaan reilusti plussan puolella. Ylioppilaskunta tuntuu ajattelevan, ettei sen tarvitse perustella oman taloutensa ylijäämäisyyttä, vaikka se edellyttää sitä omilta alayhdistyksiltään.

Hyvänä esimerkkinä tästä epäkohdasta on maaliskuun edustajiston kokouksessa esitetty ponsi, jonka tarkoitus oli velvoittaa ylioppilaskunnan talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Kokouksessa perusteltiin hylkäämistä muun muassa sillä, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa. Tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity. Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan tuloksen ollessa yli 30 000 € ylijäämäinen, olisi sen syytä näkyä myös jäsenmaksun suurudessa!

On vain positiivista, että TYYn taloutta on hoidettu vastuullisesti, ja se on tällä hetkellä hyvällä tolalla, mutta ylijäämäisyys pitäisi pystyä perustelemaan samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää omien alayhdistystensä tekevän. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin ajattelevan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Kun jäsenmaksuja kerätään automaatiojäsenyyden turvin, tulisi suuruudesta päätettäessä huomioida ylioppilaskunnan talouden ylijäämäisyys kohtuullistavana perusteena. Onhan perustuslakivaliokuntakin lausunut kohtuullisen jäsenmaksun puolesta, joten ei olisi pahitteeksi, että ylioppilaskunnan omissa säännöissäkin huomioitaisiin tämä näkökohta.

Kesää odotellessa

Edustajisto on kokonunut tämän lehden ilmestyessä viimeisen kerran (22.4.), joten hommat alkavat olla tämän kevään osalta vähitellen paketissa. Kohta on siis kesä ja sen jälkeen taas syksy, jolloin edustajistoryhmän työ jatkuu tuttuun tyyliin.

Syksyllä tiedekunnan ovista kävelee sisään kokonaan uusi vuosikurssi. Fuksien mukana tulee jälleen aktiivisuutta ja tuoreita näkökulmia, joten otetaan heidät innolla mukaan vaikuttamaan ylioppilaskuntamme yhteisiin asioihin!

Mukavaa kesänodotusta!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Kirjoitus on julkaistu LexPressissä 2/10

Edari 4/2010

Kevään viimeinen edari istuttiin jo huhtikuun lopulla, mutta Vapusta ja flunssasta toipuminen on viivästyttänyt raportin rustaamista. Viimeiseen kokoukseen ei kovinkaan paljon ollut asiaa mahdutettu, vaan edustajiston puheenjohtaja löi nuijaansa viimeisen kerran jo tunnin kuluttua ensimmäisestä. Tällä kertaa Masse ja Teusa eivät kiireidensä vuoksi päässeet kokoukseen, ja tutun pöydän päädyssä istuivat Minna, Arimo (!), Antti V. ja Tuomas

Itse kokouksessa hyväksyttiin Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan viime vuoden toimintakertomus, päätettiin TKKK:n hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili – ja vastuuvapaudesta sekä hyväksyttiin TYYn talousstrategian sijoitusosuus.

Alkuperäisellä esityslistalla ei muuta ollut, mutta Vihreiden Topi Artukka nosti kuitenkin kokouksen lopulla esille pitkäaikaisen, mutta edelleen ajankohtaisen keskusteluaiheen. Nimittäin Lyyra -kortin ominaisuuksien puuttumisen. Aikaa on kulunut paljon, mutta juuri mitään ei ole tapahtunut sen eteen, että myös turkulaiset opiskelijat pääsisivät nauttimaan esimerkiksi kortin maksumahdollisuudesta. Vaikuttaa oudolta, että kortin potentiaalia voidaan hyödyntää muissa kaupungeissa, mutta ei Turussa.

Lyyra -kortin ominaisuuksien kehittymistä jäädään kuitenkin odottamaan tulevaan syksyyn ryhmän laittaessa hommat tämän kevään osalta pakettiin.

Mukavaa kesänodotusta!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on huhtikuun kokouksessaan
22.4.2010 päättänyt:

– hyväksyä TuKY:n toimintakertomuksen vuodelta 2009
– hyväksyä TuKY:n tilinpäätöksen vuodelta 2009
– myöntää vuoden 2009 TuKY:n hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan
taloudesta vastaaville henkilöille tili- ja vastuuvapauden
– hyväksyä TYYn talousstrategian sijoitusosuuden.

Edari 3/2010

Maaliskuun edustajiston kokous poljettiin läpi melkoisella vauhdilla. Asiaa oli paljon, mutta silti päätökset saatiin tehtyä Mannfolkin johdolla jo ennen yhdeksää. Kipakimmat keskustelut käytiin  hieman yllättäen TyTen Sara Valannon esittämän ja allekirjoittaneen kannattaman ponnen kirvoittamana aivan kokouksen lopulla. Tällä kertaa lexiläisten puolia edarissa pitivät Markus, Minna, Teemu ja Tuomas.

Esityslistalla oli yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta seuraavalle 2-vuotiskaudelle, ylioppilaskunnan viime vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen, viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen, hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen, valiokuntien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden vuodelle 2010 tiedoksi merkitseminen sekä kirjastonkehittämistyöryhmän väliraportin tiedoksi merkitseminen.

Opiskelijajäsenten valinta yliopistokollegioon ei suurta suurta dramatiikkaa aiheuttanut, vaan edustajisto valitsi jäsenet edellispäivänä kokoustaneen valintatoimikunnan esityksestä. Oikeustieteilijöitä kollegiossa edustavat Tuomas Fonselius (varsinainen) Hanna-Maria Seppä (vara) ja Markus Laine (vara).  Pienten lisäysten jälkeen myös ylioppilaskunnan toimintakertomus sekä tilinpäätös saivat edaattoreiden siunauksen. Turku-salin ikkunalaudalla jännittäneet viime vuoden hallituksen jäsenetkin saivat huokaista helpotuksesta, kun edustajisto ei löytänyt huomautettavaa, ja viime vuoden hallitus sekä muut ylioppilaskunnan taloudesta vastaavat henkilöt saivat kuin saivatkin tili- ja vastuuvapauden!

Kirjastonkehittämistyöryhmä esitti raportissaan konkreettisena mahdollisuutena TYYn kirjaston siirtämisen nykyisestä B-talosta A-taloon YO-talojen remontin valmistuttua.  Positiivista tässä ratkaisussa olisi ainejärjestöjen kannalta se, ettei niiden tarvitsisi etsiä evakkotiloja remontin ajaksi, vaan ne voisivat pysyä nykyisissä tiloissaan siihen asti, kunnes remontti siirtyy B-talosta A-taloon. Muutto tapahtuisi ainejärjestöjen osalta vasta, kun B-talon remontti olisi kokonaan valmis. TYYn kirjastolle sen sijaan tarvitsisi löytää evakkotilat A-talon remontin ajaksi.

On hyvä pitää mielessä, että tämä on vain yksi mahdollisuus, eikä varsinainen esitys kirjastokysymyksen ratkaisemiseksi.

Kovimman keskustelun aikaan saaneen ponnen sisältö oli velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Ylioppilaskunnan  varsinaisen toiminnan tulos oli yli 30 000 € ylijäämäinen, minkä katsottiin olevan hyvä asia. Perusteltiin, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa; tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity.

Jos TYY alkaa kerätä varallisuutta, pitäisi säästämisen kohde pystyä yksilöimään samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää alayhdistystensä tekevän, mikäli ne mielivät saada toiminta-avustusta. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin katsovan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on maaliskuun kokouksessaan 24.3.2010 päättänyt:

– valita edustajiksi Turun yliopiston yliopistokollegioon
Lotta Aarikka, hum. tdk. (Juha Isotalo, hum. tdk.)
Topi Artukka, hum. tdk. (Jari Pitkä, hum. tdk.)
Tuomas Fonselius, oik. tdk. (Hanna-Maria Seppä, oik. tdk.)
Aki Halonen, mat-lt. tdk. (Markus Laine, oik. tdk.)
Laura Heinonen, kasv. tdk. (Jukka Väisänen, kasv. tdk.)
Saila Kokkonen, TuKKK (Niklas Mannfolk, TuKKK)
Elias Laitinen, yht. tdk. (Tero Suoniemi, yht. tdk.)
Tuomo Liljenbäck, mat-lt. tdk. (Netta Kedonperä, hum. tdk.)
Jetro Tuulari, lääk. tdk. (Ville Kytö, lääk. tdk.)
Lauri Östman, yht. tdk. (Saku Lehtinen, yht. tdk.)

– hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2009

– hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2009

– myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2009 TYYn hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille

– merkitä tiedoksi valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodeksi 2010

– merkitä tiedoksi kirjaston kehittämistyöryhmän väliraportin

– hylätä ponnen, joka velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä.

Edari 2/2010

Helmikuun kokouksen esityslistalle päätettäviä asioita ei ollut kasautunut kovinkaan paljon, ja kokous vietiin läpi melko vauhdikkaasti. Tällä kertaa Ryhmä Lexiä edustivat Vaaja, Markus, Minna ja Tuomas.

Heti kättelyssä päästiin valitsemaan uusi jäsen TYYn hallitukseen eronneen Jarmo Kallungin tilalle. Tyrkyllä oli tällä kertaa kaksi ehdokasta: Markus Ylimaa (Keskustaopiskelijat) ja Anna Mäkipää (Hybridiaani). Edustajiston kuultua molempien ehdokkaiden esittelyt valituksi tuli Anna Mäkipää.

Lisäksi hyväksyttiin muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen kerran, ja pienen viilamisen jälkeen myös TYYn ympäristöohjelma sai edustajiston hyväksynnän.

Ehkä eniten keskustelua herätti kuitenkin kokouksessa perustetun strategiatyöryhmän kokoonpano. Allekirjoittanut oli sitä mieltä, että valittuun kokoonpanoon olisi ehdottomasti pitänyt saada enemmän jäseniä istuvasta edustajistosta. Onhan kyseessä kuitenkin TYYn pisimmmän aikavälin dokumentti, joten vastuun valmistelusta tulisi luonnollisesti olla edustajistolla. Valittuun kokoonpanon tuli  kuitenkin puheenjohtajiston ohella ainoastan kaksi  jäsentä edustajistosta.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on helmikuun kokouksessaan
24.2.2010 päättänyt:

  • myöntää eron hallituksen jäsen Jarmo Kallungille ja valita hallituksen jäseneksi Anna Mäkipään
  • hyväksyä muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin toisen kerran
  • hyväksyä TYYn ympäristöohjelman
  • nimittää strategiatoimikunnan ajalle helmikuu-lokakuu 2010 ja valita toimikunnan puheenjohtajaksi Niklas Mannfolkin ja jäseniksi Topi Artukan, Laura Heinosen, Tomi Nyströmin, Elias Laitisen, Lauri Luodon, Katja Sauvolan, Mikko Soukkasen ja Sini Terävän. Toimikunnan tehtävänäon ylioppilaskunnan vanhan strategian pohjalta esittää lähetekeskusteluun syyskuussa ja hyväksyttäväksi lokakuussa uusi strategia
  • merkitä tiedoksi lähetekeskustelun TYYn strategiasta.