Edustajisto linjasi ylioppilaskunnan taloudesta ja strategiasta

tuomas ja laura

Kokouksessa edustettiin tällä kertaa Tuomaksen, Lauran ja Villen voimin.

Syyskuun kokouksen esityslistalla olivat muun muassa lähetekeskustelu ylioppilaskunnan strategiasta, sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta (KTS). Ylioppilaskunnan noudattamat arvot määritellään sen strategiassa ja KTS puolestaan toimii nimensä mukaisesti talouden suunnittelun välikappaleena.

Strategian osalta Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtaja Tuomas esitti perustellun kritiikin strategian osittaisesta turhasta yksityiskohtaisuudesta, sillä Ryhmä Lexin kannan mukaan strategian tulee olla ohjaava dokumentti, joka jättää keinovalikoiman vapaaksi päätöksentekijöille. Lisäksi Ryhmä Lex toi puheenvuorossaan esille sen, että strategialuonnoksessa puhutaan vakavaraisuudesta, mutta konkreettista toimenpidettä siihen liittyen ei ole. Ryhmä Lex esittikin, että yhdeksi toimenpiteeksi on otettava “Jäsenrekrytoinnin kehittäminen”. Tällä kyettäisiin varautumaan pakkojäsenyyden poistumisen uhkaan.

 ”Me haluamme luoda TYY:stä yhteisön, johon kuulumista ei mielletä pakoksi, vaan etuoikeudeksi.”
– Tuomas Dahlström

KTS:n osalta Ryhmä Lex tivasi taloudellisesti kannattavaa vuokraustoimintaa Q-talon osalta, yritysyhteistyöhön panostamista ja TYY:n verkkosivujen käyttöiän kasvattamista. Kiitimme taloustoimikuntaa sen osalta, että Ryhmä Lexin aloitteen mukainen Tylkkäriä käsittelevä selvitystyö oli saanut KTS:ssä sen edellyttämän varauksen. Ryhmä Lex kehotti ylioppilaskuntaa ja edustajistoa pyrkimään kohti sellaista taloudellista toimintakulttuuria, ettei kulujen kasvaessa aina olisi tarvetta korottaa jäsenmaksua. Mainitun tavoitteen saavuttamiseksi on vielä pitkä matka kuljettavana…

Kokouksessa valittiin myös TYY:n ehdokas Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen. TuKY-listaa edustava Miika Tiainen sai perustellusti taakseen koko edustajiston tuen. SYL:n liittokokous valitsee uuden hallituksen marraskuussa. Ryhmä Lex onnittelee Miikaa ja toivottaa onnea matkaan!

Ville Laakso
Vararyhmäpuheenjohtaja, edaattori, Ryhmä Lex

 

Aplodeja ja taloutta lokakuun edarissa

Lokakuun edustajiston kokous käynnistyi iloisissa tunnelmissa, kun sääntöuudistus hyväksyttiin aplodien kera. Rehtorin hyväksynnän jälkeen ylioppilaskuntamme jatkaakin siis uudistunein säännöin!
Sääntöjen hyväksymisen jälkeen edustajisto siirtyi lähetekeskusteluun kolmivuotissuunnitelmasta. Suunnitelma ei ole ylioppilaskunnan toimintaa sitova, vaan sen tarkoitus on toimia pitkän aikavälin suunnannäyttäjänä ylioppilaskunnalle. Ryhmäpuheenvuoroissa suurimman jakolinjan aiheutti suunnitelman Yritysyhteistyö – lisäys;
”2015: Muodostetaan kannat ja
tavoitteet
yritysyhteistyölle,
kasvatetaan
yritysyhteistyön merkitystä
toiminnassa.”
Ryhmä Lex puuttui lisäykseen niin ikään, tosin hyväksyvään sävyyn. Ryhmä Lex katsoi, että yritysyhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen, sekä sen määrän lisääminen on suotavaa. Nykyisellään yritysyhteistyön osuus ylioppilaskunnan tuloista on 14 500 €. Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäsenmaksuista tuottoa ylioppilaskunnalle koitunee vuoden 2015 aikana miltei 714 000 €. Ryhmä Lex mainitsi myös, että ajankohta yritysyhteistyön kehittämisen suhteen on oikea: ylioppilaskunnan taloustilanne on nykyisellään hyvä ja vakaa, joka mahdollistaa sen, ettei yritysyhteistyön saralla ole tarvetta tehdä päätöksiä kiireellä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, ettei ylioppilaskuntien perinteisiin tulonlähteisiin voida luottaa ikuisesti – sen takia on hyvä edetä yritysyhteistyön kanssa jo nyt.
Kun kokouksessa jo talouskeskustelu oli virinnyt, oli siirtymä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan (KTS) luonteva. KTS on taloustoimikunnan asiakirja, jonka pohjalta hallitus tosin tekee talousarvion. Erityisesti Ryhmä Lex halusi KTS:n liittyen tuoda esille sen, että jäsenmaksuun on tulossa 10 € korotus Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) osuuden nousun johdosta. Tässä halusimme korostaa jäsenistölle tiedottamisen tärkeyttä. Vaikka kyseessä onkin ns. läpimenoerä, johon ylioppilaskunnalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, on YTHS-osuuden noususta välttämätöntä tiedottaa selvästi, jotta korotuksen perusteet tulevat ilmi jokaiselle riviopiskelijalle. Samaan teemaan liittyen Ryhmä Lex toivoi, ettei jäsenmaksua entisestään enää korotettaisi. On tietysti selvää, että kulut on katettava, mutta 10€ korotus on jo vuotuiseksi korotukseksi erittäin suuri – olipa kyseessä sitten läpimenoerä tai ei.

Turku-salin kesäaikaan jämähtäneen kellon lähestyessä inhimillisen työskentelyajan rajaa, oli aika ottaa esille vielä yksi epäkohta. Ryhmä Lex näet katsoi, ettei Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) liittokokoukseen lähtevien TYY-jäsenten paikkajako ole oikeudenmukainen. SYL-liittokokoukseen jaetaan ylioppilaskunnille paikkoja yksi jokaista 1000 opiskelijaa kohden. Pääsääntöisesti edustajat liittokokouksessa ovat ylioppilaskuntien edaattoreita.  Koska paikkojen jakaminen on täten hankalaa toteuttaa, oli alkuperäisen paikkajako-laskukaavan lopputulos se, että niin kahden, kuin neljänkin (kuten Ryhmä Lex) edaattorin ryhmät pyöristyvät kahteen liittokokouspaikkaan edustajistokaudella. Ryhmä Lex toivoi, että epäkohta korjattaisiin uuden tyyppisellä paikkajaolla vuonna 2015. Lisäksi edustajiston keskustellessa asiasta koettiin tarpeelliseksi luoda kyseiseen ongelmaan liittyen ohjesääntö, jossa linjattaisiin menettelyohjeet vastaisuuden varalle. On näet odotettavissa, että myös tulevat edustajistot tulevat kohtaamaan samantyyppisiä ongelmia.
Ville Laakso
vararyhmäpuheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 29.10.2014 päättänyt:

  • hyväksyä muutokset TYYn sääntöihin sekä poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset: edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, matkustusohjesääntö, ohjesääntö tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä talousohjesääntö.
  • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.
  • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
  • merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.
  • hyväksyä päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
  • valita TYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen:

varsinainen edustaja, varaedustaja

Max Talvinko (Soihdunkantajat) Santeri Heinonen (Soihdunkantajat)
Ville Laakso (Ryhmä Lex) Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Ilona Häsänen (TuKY) Aku-Mathias Kähkönen (TuKY)
Timo Kovala (TuKY) Jussi Nieminen (TuKY)
Juuso Jauhiainen (TuKY) Lauri Liljenbäck (TuKY)
Jarkko Louhelainen (TuKY) Ann-Sofie Leimu (TuKY)
Virva Viljanen (Vihreä Vasemmisto) Iiro Salomäki (Vihreä vasemmisto)
Henna Henriksson (Hybridiaani) Jukka Koivisto (Hybridiaani)
Laura Aaltonen (Hybridiaani) Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista) Matti Nikama (Vihreä lista)
Janika Takatalo (Oikeat) Timo Koivisto (Oikeat)
Sini Saarinen (Eduxi/Humanistilista) Tero Ahlgren (Eduxi/Humanistilista)
Mirva Matikka (TYTE) Antti Friman (TYTE)
Lassi Laine (TYTE) Joel Holmén (TYTE)
Durim Sadiku (TOSY) Pyry Kantanen (TOSY)

ja tarkkailijoina Olli Tehikari ja Tomi Nyström.

  • hyväksyä Vihreä Listan toivomusponnen: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallitukseen selvittämään vuoden 2014 loppuun mennessä miten Universtaan omistajaohjauksen ja Unican asiakaspalautteen väliin jäävää aukkoa voitaisiin kaventaa.”

Turussa 30.10.2014

Maaliskuun edarista

Maaliskuun 2014 edustajiston kokous ei ollut pelkkää ”kirjastokeskustelua”, vaikka se ehkä jäsenistölle välittyneessä kuvassa onkin päällimmäisenä. Opiskelijoiden liikuntaliittoa, yliopiston rahoitusmallia sekä ylioppilaskunnan valmisteilla olevaa sääntöuudistusta käsiteltiin niin ikään.

Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) edustajistolle esitteli OLL:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Huumonen. OLL:n tehtävänä on muun muassa toimia kaikkien korkeakouluopiskelijoiden liikunnallisena edunvalvonta- ja kattojärjestönä, tukea korkeakoululiikuntaa ja koordinoida opiskelijoiden SM-kisoja. Pelkästään tästä ei kuitenkaan ollut kyse. Kattojärjestö, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL), näet eroaa OLL:n jäsenyydestä vuoden 2015 alussa, jonka jälkeen ylioppilaskuntien toivotaan itsenäisesti liittyvän OLL:n jäseniksi. Nykyisessä tilanteessa eri ylioppilaskunnat ovat OLL:n jäseniä vain SYL:n kautta. Jokainen ylioppilaskunta muodostaa itse päätöksensä liittymisestä tai liittymättä olemisesta, mutta on varmaa että joidenkin ylioppilaskuntien jättäytyminen OLL:n ulkopuolelle vaikuttaisi liiton uskottavuuteen. Meidän ylioppilaskuntamme osalta edustajisto tekee päätöksensä jo huhtikuun kokouksessa.

Rahoitusmallin selvittäminen puolestaan alkoi TuKY -listan aloitteesta. Tarkoituksena oli selvittää sitä, miten Turun yliopiston sisäisen rahoitusmallin erot verrattuna Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen malliin vaikuttavat rahoituksen jakautumiseen Turun Yliopistossa. TYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija Juha Isotalo oli ansiokkaasti valmistellut edellytetyn selvityksen, joka esitettiin tiedoksi edustajistolle. Koska jo alkuperäinen tavoite oli vain tietoisuuden kasvattaminen, ei selvityksen johdosta ryhdytty toimenpiteisiin.

Edelliseltä edustajistokaudelta periytyneeseen sääntöuudistukseen Ryhmä Lex esitti, että sääntöjen on oltava selkeitä ja niiden on tarjottava päätöksenteolle raamit, mutta ne eivät saa liiallisesti rajoittaa päätöksenteon mahdollisuutta. Myös oikeustieteilijöille ongelmallisesta sääntöjen monitulkintaisuudesta toivottiin voitavan päästä eroon.

Ville Laakso
Vararyhmäpuheenjohtaja

Fuksiedaattorin mietteitä

Edustajiston päätöksenteko on hidasta, kangertelevaa ja tehotonta. Ja niin sen kuuluukin olla.

Katsokaas, poliittinen päätöksenteko on päätöksenteon aloista monimutkaisin, eikä ylioppilaskuntapolitiikka tietenkään tee poikkeusta. Kyseiset keskustelu- ja päätöksentekotilanteet värittyvät kymmenistä ristiriitaisista mielipiteistä, ideologioista ja ennakkokäsityksistä. Päätöstä leipovat hyvin erilaiset ihmiset, joille yhteinen nimittäjä on ainoastaan vahva tahto seisoa omien käsityksiensä takana.

Hidas, kangerteleva ja tehoton päätöksenteko on kuitenkin ainoastaan väistämätön ilmentymä siitä, että tehdyt päätökset ovat läpikotaisin harkittuja. Kaikki puheenvuorot on syytä nähdä askelina kohti optimaalista kompromissia. Koska lopulta ei ole kenenkään edun mukaista, että enemmistö  toistuvasti pakottaa päätöksestä mieleisensä demokratian voimin.

Aika ajoin asioiden käsittely lipsahtaa pikkutarkaksi vatvomiseksi. Kysessä voi olla samojen argumenttien toistaminen tai sanamuotojen viilaaminen. Tunteja kestävä viilaaminen harvoin löytää positiivista vastaanottoa päätöksentekijöiden parista. Pikkutarkalle muotoilulle olisi kuitenki suotava sen ansaitsema kasvualusta. Näennäisesti merkityksettömät asiat, liittyen vaikkapa sanavalintoihin, saattavat olla erittäinkin merkityksellisiä päätösten käytännön soveltamistilanteessa. Oikeustieteilijöille mainitussa tuskin on mitään yllättävää.

Politiikka nähdään useimmiten epäseksikkäänä vehkeilynä. Todellisuudessa kyse on yhteisten asioiden hoitamisesta, johon taas on suhtauduttava sen edellyttämällä vakavuudella ja huolellisuudella. Hyvä poliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan ole sama kuin hyvä arkielämän päätöksenteko – ei vaikka se edellyttäisi hitautta, kangertelua ja tehottomuutta.

Siispä tervetuloa seuraamaan edustajiston kokouksia!

Ville Laakso
Ryhmä Lexin eväsvastaava (vrpj)