Ryhmä Lex: Mikko Mononen TYYn hallitukseen 2014!

Edustajistoryhmä Ryhmä Lex esittää Mikko Monosta TYYn hallitukseen vuodelle 2014!

Lue alta Mikon esittely ja vastaukset ennakkokysymyksiin.

Nimi: Mikko Mononen82 Mikko Mononen
Oppiaine:
oikeustiede
Ikä: 22 vuotta
Vuosikurssi: 2012 oikeustiede, 2011 valtio-oppi
Edustajistoryhmä: Ryhmä Lex

Miksi haet TYYn hallitukseen?

Uskon suomalaiseen tasa-arvoiseen korkeakoulujärjestelmään, maksuttomaan koulutukseen sekä opiskelijoiden ja akateemisen koulutuksen tärkeään asemaan yhteiskunnassamme. Ylioppilaskunta on keskeinen yhteisö näiden asioiden kehittämisessä ja puolustamisessa. Haluan olla mukana vaikuttamassa ja kantaa vastuuta opiskelun ja opiskelijoiden aseman kehittämisessä Turussa ja valtakunnallisesti. Tähän TYYn hallituksessa toimiminen tarjoaa parhaan mahdollisuuden.

Kuvaile itseäsi ja vahvuuksiasi lyhyesti:

Suurimpia vahvuuksiani ovat poikkitieteellisyys sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Opiskelukokemusta minulta löytyy Turun yliopistosta kolmesta tiedekunnasta, sillä oikeustieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnissa suorittamieni oikeustieteen ja valtio-opin opintojen lisäksi olen suorittanut kansantaloustieteen sivuaineopintoja Turun kauppakorkeakoulussa. Yliopiston sisäisen monimuotoisuuden hahmottaminen ja eri alojen opiskelijoiden tunteminen tuo näkemystä myös ylioppilaskuntatoimintaan. Hyvät vuorovaikutustaidot puolestaan konkretisoituvat ihmisten kanssa toimiessani. Olen ryhmähengen luoja, yhteistyön rakentaja ja huolehdin aina osaltani siitä, että jokaisen mielipiteitä kuullaan ja jokaisen panosta arvostetaan. En säikähdä vastoinkäymisiä enkä hermostu vähästä, vaan suhtaudun haasteisiin sillä rauhallisella ja analyyttisellä asenteella, joka on minulle luonteenomaista. Minulla on erittäin vahva halu kehittää itseäni ja nautin tilanteista, joissa pääsen kokeilemaan omia rajojani.

Kerro oleellinen työ- ja/tai luottamushenkilökokemuksesi, joka mielestäsi auttaa työskentelyssä TYYn hallituksessa:

Yliopisto-opiskelujen aikana olen hankkinut kokemusta ainejärjestö- ja muun alayhdistystoiminnan lisäksi TYYn valiokuntatoiminnasta sekä toiminut oikeustieteellisen tiedekunnan tuutorina.

– Perustutkinto-opiskelijoiden tuutori 2013, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
– Vuosikurssin 2012 isäntä 2012–2013, Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry
– Sihteeri ja järjestövastaava 2011–2012, TYYn ympäristövaliokunta

Oppilaskuntatoiminnassa olen aiemmin ollut mukana Kiteen lukiossa 2007–2010 ja varusmiespalveluksessani Utin Jääkärirykmentissä 2010–11.

Mitä erityisesti kehittäisit TYYssä?

Ylioppilaskunta ei voi toimia ilman jäsenistöään. TYYn keskeisimpänä voimavarana voi olla vain aktiivinen ja valveutunut jäsenistö, joka on kiinnostunut ylioppilaskunnasta ja kokee sen itselleen läheiseksi. Tämä ei nykyisellään toteudu, vaan TYY jää jäsenilleen etäiseksi, kuten vuoden 2012 jäsenkysely osoittaa (49,8% koki TYYn itselleen ei lainkaan läheisenä tai vain vähän läheisenä yhteisönä). Puutteet löytyvät viestinnästä, joka ei tavoita jäsenistön enemmistöä. Myös yhteydet alayhdistyksiin ovat jääneet heikoiksi eikä alayhdistyskentälläkään usein tiedetä, mitä TYYssä tapahtuu. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen edunvalvonta sekä palvelut (erityisesti YTHS ja opiskelijaravintolat) ovat jäsenistön mielestä ylioppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä, joiden eteen tehtävästä arvokkaasta työstä jäsenistön on saatava tietoa, sillä jäsenistö niistä myös maksaa.

TYYssä kehittäisin erityisesti viestintää sekä yhteyksiä alayhdistyksiin ja sidosryhmiin. TYYn toiminnan avoimuuden ja vetovoimaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tieto ylioppilaskunnan toiminnasta tavoittaa jäsenistön ja alayhdistystoimijat. Toimiva, monitasoinen viestintä ja hyvät yhteydet sidosryhmiin kuten yliopistoon, Turun kaupunkiin ja yhteistyökumppaneihin ovat TYYn menestystekijöitä ja mahdollistavat ylioppilaskunnan toiminnan vaikuttavuuden.

Ryhmä Lexin hallitusneuvottelijoina toimivat Jussi Sjöblom (jusasj(a)utu.fi / 040 521 2171) ja Ville Laakso (vjjlaa(a)utu.fi / 0400 673 965).

Edustajiston juhlakokous

Edustajisto kokoontui Henrik Gabriel Porthanin päivänä 9.11. vuosijuhlia edeltäneeseen juhlakokoukseensa yliopiston päärakennuksella. Ryhmä Lex edusti tällä kertaa triolla Scheinin,  Auressalmi ja Mäkilä.

Juhlakokouksessa kuultiin kautensa päättävän edustajiston puheenjohtajan Ville Valkosen tervehdys sekä Bryggman-säätiön asiamiehen, FM Mikko Laaksosen juhlaesitelmä. Ylioppilaskunta jakoi vuosijuhlapäivänää myös perinteisesti erilaisia huomionosoituksia. Lexiläisistä Jonne Rantanen sekä Laura Kumpulainen pokkasivat kuntanauhan ja jo valmistumaan ehtinyt entinen puheenjohtaja Katrin Puolakainen sai kuntamerkin.

Kokouksen jälkeen paljastettiin ylioppilaskunnan tuoreimman kunniajäsenen, Turun yliopiston entisen rehtorin Keijo Virtasen muotokuva Turku-salissa. TYYn vuosijuhlia puolestaan vietettiin tänä vuonna Raumalla.

Vanha edustajisto kokoontuu vielä kerran marraskuussa, jonka jälkeen siipisoihtu siirtyy uusille, tämän syksyn edarivaaleissa paikkansa lunastaneille edaattoreille. Stay tuned!

Teemu Auressalmi
edustajiston varajäsen

Edustajiston lokakuu: yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintaprosessi herätti tunteita

Hektisellä ennakkoäänestysviikolla ehdittiin istua myös edustajiston lokakuun kokous. Ryhmä Lexiä edustivat 5,5 tunnin jännitysnäytelmäksi venyneessä edarissa Scheinin, Sjöblom, Auressalmi ja Mäkilä. Ehtipä kokouksen alussa myös Tiainen olla hetken paikkaamassa Helsingistä saapunutta edaattoriamme.

Kokouksessa esillä oli syyskuussa pöydätty Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS) sekä lähetekeskusteluina talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Ryhmä Lex oli TuKY-listan esityksen kannalla, jossa KTS:n jäsenmääräarviopohjaa olisi ollut syytä korjata näyttämään uusimpien tietojen mukaista jäsenmäärän laskua. Samaa ehdotti myös matemaattis-luonnontieteellisen Hybridiaani, mutta he kytkivät esitykseensä myös jäsenmaksun korotuksen. Hybridiaanin muutosesitys voitti, mutta hävisi lopulta alkuperäiselle pohjaesitykselle. Näin edustajisto onnistui maalaisjärjellä ajatellen kummallisella tavalla hyväksymään dokumentin, jonka tiedettiin sisältävän osin vanhentunutta informaatiota. Hmmm.

Ryhmä Lex kiitti hallitusta toimintasuunnitelmasta, jossa oli keskitytty lukumääräisesti vähäisempiin mutta isompiin teemoihin sitomatta liikaa tulevan hallituksen käsiä. Talousarvion osalta Ryhmä Lex piti kriittisen puheenvuoron siitä, miten ylioppilaskunnan alati lisääntyvät kulut (mm. sinällään kannatettava ja jo aiemmin päätetty B-talon vuokrasubventio, kunhan A-taloa kohdellaan tulevaisuudessa samalla tavalla) tunnutaan edustajistossa pystyvän kattamaan vain yhdestä paikasta: jäsenmaksua nostamalla. Nyt tosin uusimpana avauksena talousarviossa esitettiin alayhdistystukien leikkauksia, koska tällä rahalla jo tuetaan vuokrasubventioin B-talon alayhdistyksiä. Mielestämme on kuitenkin vähän ikävää, että se ainoa keksitty leikkuri yritetään kohdistaa sitten alayhdistyksiin. Kirjoitushetkellä toki vaalitkin on jo käyty välissä, ja onkin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan ylioppilaskunta lähtee muotoutumaan.

Kokouksessa suurimmat tunteet heräsivät kuitenkin varsin perinteisestä aiheesta eli henkilövalinnoista. Yliopiston hallituksen kahden opiskelijajäsenen paikalle valittiin kahden tunnin äänestystapakeskustelun sekä vaalien jälkeen Aku Kähkönen (TuKY) sekä Jukka Koivisto (Hybridiaani). Onnittelut heille! Valintatulos oli demokraattisuudestaan huolimatta kuitenkin ongelmallinen, sillä kahden miesjäsenen valinta saattaa myöhemmin aiheuttaa ylioppilaskunnallekin ongelmia yliopiston hallituksen mahdollisesti muodostuessa tasa-arvolain vastaiseksi. Tapaus ei kuitenkaan ole selvä eikä ainakaan yksinkertainen: yliopiston hallituksen valintatapa kokonaisuudessaankin on melkoinen juridinen hirviö, ylioppilaskunnan omat säännöt asian suhteen olivat ehdottomat ja toisaalta edustajiston jäsenet äänestivät  mielensä mukaisesti suljetulla lippuäänestyksellä. Toisaalta edes yliopiston hallituksen kokoonpano sukupuolijakauman suhteen ei ollut vielä silloin – eikä ole vieläkään – selvillä. Tulevaisuutta ajatellen sääntöjä on kuitenkin asian suhteen joka tapauksessa jotenkin selkeytettävä.

Näin edustajistovaalien jälkeen ylioppilaskunnassa eletään muutoinkin mielenkiintoista aikaa. Marraskuussa vielä vanha edustajisto kokoontuu viimeisen kerran, mutta sen jälkeen onkin uusien edaattoreiden aika alkaa todella miettiä ja vaikuttaa siihen, millaisen ylioppilaskunnan me tulevaisuudessa oikeasti haluamme?

Jussi Sjöblom
vararyhmäpuheenjohtaja

Ryhmä Lexille neljä edaripaikkaa – vaalirenkaalle jytky!

Ryhmä Lex nappasi tämän syksyn edarivaaleissa yhteensä neljä paikkaa TYYn edustajistoon kaudelle 2014-2015. Viides paikka jäi viime vaalien tapaan yhden äänen päähän, mutta LexTuKYTyTe-vaalirengas otti valtaisan vaalivoiton ja kasvatti paikkamääränsä yhteensä 21:een!

Ryhmä Lexin vaaliliitto keräsi eilen päättyneissä edustajistovaaleissa yhteensä 558 ääntä, mikä oli  kolme enemmän kuin vuoden 2011 vaaleissa. Äänimäärä riitti tälläkin kertaa yhteensä neljään edustajistopaikkaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Viides paikka jäi viime vaalien tapaan kismittävästi vain yhden äänen päähän – vuonna 2011 paikka hävittiin kolikonheitossa Hybridiaanille, tällä kertaa edustajiston viimeinen paikka meni yhden äänen erolla TuKY-listalle.

Vaalirenkaamme LexTuKYTyTe otti kuitenkin kerrassaan huikean vaalivoiton, kun sekä TuKY-lista että TYY Terveeksi kasvattivat äänimääräänsä ja ottivat molemmat kaksi lisäpaikkaa edustajistoon. Kaudella 2014-2015 TuKY-listalla on edustajistossa yhteensä 11 ja TyTe:llä 6 paikkaa. Renkaalla on näin ollen yhteensä 21 edustajiston 41 paikasta ja samalla edustajiston yksinkertainen enemmistö!

Vaalituloksessa oli myös nähtävissä sitoutumattomien ryhmien vahvistuminen poliittisten kustannuksella. Vaalirenkaamme lisäksi kasvatustietelijöiden Eduxi sekä yhteiskuntatieteilijöiden Soihdunkantajat kasvattivat paikkamääräänsä kumpikin yhdellä. Humanistilista sen sijaan menetti yhden paikan. Poliittisista ryhmistä kaikki Vihreää vasemmistoa lukuun ottamatta menettivät paikkojaan. Uusina ryhmittyminä edustajistoon pyrkineet Keskustaopiskelijat ja TYRMY eivät saaneet ehdokkaitaan läpi.

Ryhmä Lexin riveistä edustajiston jäseniksi valittiin Ville Laakso (51 ääntä), Sanna Mäkilä (45), Teemu Auressalmi (40) ja Jussi Sjöblom (24). Varajäseninä toimivat Mikko Mononen (24), Tuomas Dahlström (21), Joonas Raitis (21) sekä Alma Elonheimo (20). Kaikkiaan yli puolet Ryhmä Lexin ehdokkaista sai vaaleissa kaksinumeroisen lukeman ääniä, joten uskon Ryhmä Lexin olevan hyvissä voimissa seuraavan kahden vuoden ajan.

Ryhmä Lexin vaaliasiamiehenä haluan tässä vaiheessa nostaa hatun päästä, kumartaa ja kiittää kaikkia teitä, jotka teitte hienon vaalituloksemme mahdolliseksi. Aloittaessani tämän homman reilu puoli vuotta sitten en osannut aavistaakaan, kuinka monia hienoja kokemuksia rikkaampi nyt olen. Suuri kiitos ensinnäkin TuKY-listan ja TyTen vaalipäälliköille Sannille, Jaakolle ja Mirvalle – yhteiset stormailut sekä vertaistukenne on ollut yksinkertaisesti korvaamatonta. Kiitokset myös kaikille Ryhmä Lexin vanhoille ja uudemmille toimijoille – te olette saaneet minut ymmärtämään sen, miksi Ryhmä Lex on olemassa ja minkä takia sen panos on tärkeä turkulaisille oikkareille. Kiitos listamme kaikille 46 upealle ehdokkaalle – olen kiitollinen ja ylpeä kaikesta siitä työstä, mitä olette vaalien eteen nähneet. Kaikkein suurin kiitos kuitenkin kaikille äänestäjillemme – te olette varmistaneet sen, että Ryhmä Lexin työ paremman TYYn ja oikkareiden oikeuksien puolesta jatkuu tulevaisuudessakin! Kiitos.

Teemu Auressalmi
Ryhmä Lexin vaaliasiamies

Vaalitulos on kokonaisuudessaan nähtävissä  TYYn nettisivuilla.

Jäsenkyselyn tulokset näkyvät Ryhmä Lexin vaaliteemoissa

Ryhmä Lex toteutti alkusyksystä jäsenkyselyn Ryhmä Lexiä ja ylioppilaskuntatoimintaa koskien. Kyselyn jälkeen tulokset koottiin ja otettiin huomioon ryhmän vaaliteemoja mietittäessä.

Yleisesti ottaen lexiläiset tuntuvat olevan hyvin perillä siitä, mikä Ryhmä Lex on ja mitä me teemme. Tiedottamisessa kuitenkin on parannettavaa, kun vain puolet vastaajista koki saavansa tarpeeksi tietoa Ryhmä Lexin toiminnasta. Facebook-sivu oli hyvin yleisön tiedossa, toisin kuin blogi. Otamme tästä opiksemme ja pyrimme päivittämään blogia mahdollisimman usein ja parantamaan sen asemaa tiedotuskanavana.

Suurin osa vastaajista piti ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä huonona asiana, yhdentekevänä tai eivät osanneet sanoa kantaansa asiaan. Samoin puolet vastaajista koki, ettei jäsenmaksulle saa tarpeeksi vastinetta. Valtaosa vastaajista piti ylioppilaskunnan tärkeimpänä tehtävänä opiskelijoiden edunvalvontaa yliopistossa, kun vain harva kannatti vaikuttamista ylioppilaskunnan ja opiskelun ulkopuolisissa asioissa (esim. toriparkki). Nämä tärkeimmät linjaukset ovat yhtenevät Ryhmä Lexin vaaliteemojen kanssa. 

1§ Pois pakkojäsenyys

2§ Vastinetta jäsenmaksulle

3§ Fokus edunvalvontaan

4§ Oikiksen koulutuksen edellytykset turvattava

Kyselyn mukaan valtaosa vastaajista aikoi äänestää Ryhmä Lexin ehdokasta edustajistovaaleissa, mutta osa empi äänestämistä kokonaan. Syynä epävarmuuteen mainittiin mm. se, etteivät vastaajat tienneet keitä vaaleissa on ehdolla. Ryhmä Lexin ehdokaslistat on julkistettu ja kaikki ehdokkaat on myös esitelty ryhmän Facebook-sivulla.

Ennakkoäänestys on alkanut tänään ja jatkuu perjantaihin asti. Ryhmä Lexin ehdokasta voit äänestää numeroilla 54-99 osoitteessa http://www.tyy.fi/edustajistovaalit.

Mirjam Scheinin
Ryhmäpuheenjohtaja

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Lex Libri Oy:n lahjoittama lahjakortti. Arpa osui tällä kertaa Eveliina Vaanelaan, onnittelut!