Lähetekeskustelu TYYn strategiatyölle

Alla on Ryhmä Lexin TYYn strategiatyömää perustettaessa esittämä ryhmäpuheenvuoro.

Strategiatyöryhmän lähetekeskustelu

 Ryhmä Lex

TYYn missio

TYYn missiona on ylläpitää Turkulaista opiskelijakulttuuria ja tukea jäsentensä mahdollisuuksia osallistua ja toimia aktiivisesti TYYssä ja sen alaisuudessa sekä tarvittaessa puolustaa opiskelijan etuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteena tulee myös olla tuottaa itse opiskelijalle välttämättömiä palveluita, mistä hyvänä esimerkkinä on Lexin oikeusaputoimikunta. TYYn tulee myös antaa eväitä myös työelämään valmistautumisessa ja tietoa työelämään siirtymisestä. Nämä tehtävät on myös pyrittävä hoitamaan mahdollisimman alhaisella jäsenmaksulla.

Visio unelmien TYYstä

 

TYYn tulee olla nykyaikainen, tasapuolinen, ammattimainen ja laajat osallistumismahdollisuudet jäsenilleen tarjoava. Toiminta on suunnitelmallista ja konflikteja pyritään välttämään puhaltamalla yhteen hiileen. Tavoitetilassa TYY keskittyy toiminnassaan kaikkein olennaisimpaan eli turkulaisen opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseen. Näin myös käytettävissä olevat resurssit käytetään tehokkaimmin.

Arvot, jotka ohjaavat TYYn toimintaa

Keskeisimpänä arvona TYYn toiminnassa tulee olla turkulaisen opiskelijan etu. Tämän päämäärän tavoittelussa huomiota on syytä kiinnittää myös taloudelliseen tehokkuuteen, toiminnan vastuullisuuteen, olennaiseen keskittymiseen sekä TYYn alayhdistysten tasapuoliseen kohteluun.

Menestystekijät

TYYllä on potentiaalia kehittyä nykyistä ammattimaisemmaksi ja merkittävämmäksi paikalliseksi toimijaksi kunhan vain käytössä olevat resurssit kohdennetaan oikein. TYYllä on myös osaava ja innostunut jäsenistö, joka pystyy tarvittaessa tuottamaan myös palveluitaan itse.

Strategian luonne

Ryhmä Lexin mielestä strategian tulee olla suppea, TYYn missiota, unelmia ja arvoja yleisemmällä tasolla ilmentävä. Strategian ei ole tarkoituskaan olla yksityiskohtaisesti toimintaa ohjaava tai keinoja ilmentävä, vaan mielekkäämpää on hakea strategian arvoista ja missioista pikemminkin johtoa käytännön toiminnan toteutuksessa.

Uudet edaattorit kiinni vallankahvaan

Näin on vuosi vaihtunut ja samalla myös uusien edaattorien kaksivuotinen toimikausi pyörähtänyt käyntiin. Aivan ensiksi haluan kiittää väistyviä varsinaisia ja varaedaattoreita työstänne aikasemmalla vaalikaudella. Tästä on hyvä jatkaa!

Uusina varsinaisina edaattoreina Lexiltä tosiaan aloittaa Janne Laasonen, Mirjam Scheinin, Sanna Rättyä ja Vesa Puisto. Toivottavasti listaltamme pääsee kuitenkin myös useampikin varallaolija osallistumaan kevään edustajiston kokouksiin, mikäli vain varsinaisille edaattoreille kokousesteitä ilmaantuu. Ensimmäisinä paikkaajina listoilla ovatkin herrat Kattelus ja Sjöblom.

Uuden edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin jo viime vuoden puolella, jolloin valittiin TYY:n hallitus sekä jäseniä muihin toimielimiin. Hallitusvalinta ei mennyt Lexin osalta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä hallituspaikkaa ei meille herunut. Valiokuntahauissa sen sijaan menestys oli parempaa ja Lexin ehdokkaista kaikki saatiin läpi. Tulevana vuonna Lexiä edustaakin valiokuntatasolla Satu Majuri Tylkkärin johtokunnassa, Emmi Kuivala ravintolavaliokunnassa ja Alma Elonheimo kulttuurivaliokunnassa.

Uuden edustajiston vuoden ensimmäinen kokous istutaan 25.1. Kokouksen asialista selviää myöhemmin iltakoulussa ja ryhmäpuheenjohtajatapaamisessa, mutta jo nyt on selvää, että uusien toimijoiden kädet sauhuavat jo halusta päästä hommiin!

Lisää juttua edaattorien kuulumisista ja taistelusta lexiläisten parhaaksi voit lukea jatkossakin tältä palstalta ja vuoden ensimmäisestä LexPressistä.

Stay tuned!