Tuomas Dahlström ja Laura-Maria Poikela ovat ehdolla TYY:n hallitukseen vuodelle 2017

Saamme iloksemme ilmoittaa, että Ryhmä Lexillä on kaksi ehdokasta hakemassa Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen ensi vuodeksi. Tuomas on ehdokkaana puheenjohtajaksi ja Laura-Maria hallituksen jäseneksi. Alla he kertovat, miksi he haluavat tähän edunvalvontatyön kärkeen.  

img_4735Tuomas Dahlström:

Olen Turusta kotoisin oleva 25-vuotias pitkän linjan opiskelijavaikuttaja ja intohimoisesti edunvalvontaan suhtautuva fysiikan ja oikeustieteen opiskelija. Aloitin opintoni Turun yliopistossa vuonna 2010 fysiikan opettajalinjalla ja 2012 oikeustieteessä. Innostun todella helposti uusista asioista ja suhtaudun positiivisesti kohtaamiini haasteisiin. Suoritan kaikki tehtäväni tunnollisesti ja huolellisesti enkä säästä itseäni, kun työskentelen yhteisten tavoitteiden eteen. Opiskelijavaikuttaminen vie suurimman osan ajastani, mutta silloin tällöin minut voi löytää metsästä suunnistamasta tai hyvä salapoliisiromaani kädestä.

Haen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi, sillä koulutuksen kehittäminen ja opiskelijan aseman parantaminen ovat minulle sydämen asioita. Tahdon, että kaikilla on lähtökohdista riippumatta mahdollisuus kouluttautua pitkälle ja elää ikimuistoinen opiskeluaika. Puheenjohtajana haluan tukea toimijoita päivittäisessä työssä ja luoda puitteet sille, että jokainen saa itsestään parhaan irti ajaessaan opiskelijan etua. Tahdon pitää yllä innostavaa ilmapiiriä, jossa syntyy ideoita toiminnan kehittämiseen.

Ylioppilaskunnan pitää ottaa rohkeammin kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin. Meidän on edistettävä yliopistodemokratian avoimuutta, puolustettava laadukasta terveydenhuoltoa ja yliopistojen kansainvälisyyttä. Korkeakouluihin on jatkossakin päästävä toisen asteen opintomenestyksestä riippumatta ja kaikkien on oltava samalla lähtöviivalla sosioekonomisesta taustasta riippumatta. TYYn täytyy varmistaa kampanjoillaan, että ensi vuoden kunnallisvaaleissa ja edarivaaleissa ei nukuta. Ylioppilaskunnan toiminnan on oltava läpinäkyvää ja osallistumiskynnyksen täytyy olla matala. Omaa toimintaani olen avannut esimerkiksi blogini avulla.

Haluan olla esimerkillinen, oikeudenmukainen ja innostava puheenjohtaja. Minulle jokaisen mielipiteellä on merkitystä ja jokaisen esille nostamat seikat huomioidaan toiminnassa. Puheenjohtajana tuon oman kantani julki viimeisenä, ennen kuin summaan keskustelun pääkohdat. Edustustehtävissä olen rohkea puhuja ja aktiivinen keskustelija, joka nostaa opiskelijoille tärkeät asiat esille. Johtajana olen rauhallinen, sovitteleva ja kompromissihakuinen. Motivoin muita ja tuen kehittymistä antamalla rakentavaa palautetta sekä tunnistamalla jokaisen vahvuudet. Varmistan, että aikatauluista pidetään kiinni, työt jaetaan tasaisesti ja jokainen osallistuu yhteisiin projekteihin. Puheenjohtajana huolehdin siitä, että toimintasuunnitelma toteutetaan yhdessä koko toimiston väen voimin. Kannustavalla ja positiivisella ilmapiirillä haluan varmistaa sen, että jokaiselle päivän paras hetki on toimistolle saapuminen ja kaikki jaksavat samalla innolla koko vuoden.

Olen vastannut vuonna 2016 TYYn hallituksessa kansainvälistä asioista, viestinnästä ja tuutoroinnista. Kv-sektorilla olen oppinut hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia sekä saanut työskennellä kaikkia sektoreita koskevien aiheiden parissa, monesti vielä englanniksi. Vuonna 2015 toimin TYYn edarivaalikoordinaattorina, jolloin saavutimme vaaleissa korkeimman äänestysprosentin 35 vuoteen. Kahden TYY-vuoden aikana olen oppinut paljon organisoinnista, delegoinnista ja uuden ideoinnista. Olen kehittynyt huimasti puhujana ja vaikuttajana, mutta mikä tärkeintä, innostukseni on koko ajan vain kasvanut.

Laura-Maria Poikela:fullsizeoutput_5e25

Nimi o Laura ja mää olen aito turkulaine; Heidekenil syntyny, ajokortis lukee Turun poliisilaitos ja asun täl puol jokke.

Olen 28-vuotias ensimmäisen vuoden oikkari. Kirjoitin ylioppilaaksi Turussa TSYK:n lukiosta 2007. Kirjoitusten jälkeen halusin saada ammatin, jossa voin vaikuttaa ja erityisesti saada aikaan jotain hyvää. Otin yhteishakuoppaan käteen ja silmiini osui sattumalta lyhyt tekstipätkä, jossa listattiin henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten hyvä ongelmanratkaisukyky, kyky tehdä päätöksiä muuttuvissa olosuhteissa, kiinnostus johtamistyöhön, avoimuus, kärsivällisyys, halu tehdä töitä moniammatillisessa tiimissä jne. Kolahti. Sellainenhan minä olen. Piti palata pari sivua taaksepäin ja otsikkona oli ensihoitaja AMK. Valmistuin 2012 ja 2015 suoritin vuoden kestävän kriisi- ja suuronnettomuustilanteiden lääkintäjohtamisen koulutuksen Helsingissä Arcadassa.

Oikikseen hain, koska haluan lisää mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Halu saada aikaan jotain hyvää ei ole kadonnut mihinkään, lähinnä vain voimistunut. Uskon että yliopisto tarjoaa sellaisia eväitä ja näkökulmia, joista on valtavasti hyötyä tulevaisuudessa. Haluan olla mukana luomassa uutta ja kehittämässä nykyistä.

Uskon, että TYYn hallitus on ryhmä, jossa pääsee esittämään ideoita, keskustelemaan siitä mihin suuntaan opiskelijoiden elämää ja koulutusta halutaan viedä ja tutustumaan moniin uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin. Tiimissä olen kannustava, ystävällinen ja aloitteellinen. Teen ahkerasti ja tunnollisesti sen mitä olen luvannut tehdä ja jaksan pitää pilkkeen silmäkulmassa ja hymyillä pitkienkin päivien jälkeen.

TYYn hallituksessa minua kiinnostaa erityisesti sosiaalipoliittinen osa-alue, mutta myös yhteistyö kaupungin ja kuntien kanssa. Koulutuspolitiikkakin on sellainen, johon mielelläni osallistuisin.. Työskennellessäni kiinteistönvälitysyrityksessä huomasin opiskelijoiden asumiseen liittyvät ongelmat kuten kohtuuhintaisen asunnon saannin vaikeus ja epätietoisuus siitä, löytyykö koti ajoissa ennen opiskelujen alkamista. Opiskelijoiden terveydenhuolto ja erityisesti sen tarjoamat ennaltaehkäisevät toimet ovat minusta tärkeitä ja niitä tulee kehittää edelleen ja lisätä niiden saatavuutta. AMK opiskelijoiden pääseminen YTHS:n piiriin on minusta asia, jota voisi edistää, toki edellytyksellä, että resursseja saadaan lisää. Tällä hetkellä AMK opiskelijat ovat huomattavasti yliopisto-opiskelijoita huonommassa asemassa opiskelijaterveydenhuollon osalta ja tasa-arvoista asemaa voisi edistää yhteinen järjestelmä. Mikään vastuualue ei ole minulle epämieluisa, mutta uskon, että aikaisemmasta kokemuksestani olisi paljon hyötyä erityisesti sopon alueella.

Olen jonkin verran mukana politiikassa ja työkokemusta minulla on julkiselta (kunta, sairaanhoitopiiri) ja yksityiseltä (Aktia kiinteistönvälitys, myyntityö) sektorilta sekä lisäksi myös kolmannen sektorin työpaikoista (Svenska kulturfond, SPR, Meripelastusseura). Sekä lukiossa, että AMK:ssa olin tuutori ja tuutoreiden puheenjohtaja. AMK:ssa TUO ja TSTS tulivat hyvin tutuiksi ja opiskelijoiden etua ajoin koulutuksen kehittämistyöryhmässä opiskelijaedustajana. Olen Turun AMK:n alumnijärjestössä ja järjestän 1-2 koulutus-/keskustelutilaisuutta vuodessa sen puitteissa. Viimeksi koulutuksessa mukana oli myös yliopiston opiskelijoita. Tulevaisuudessa voisin hyvin nähdä itseni vaikuttamassa myös SYL:ssa jos tilaisuus tarjoutuisi.

Toivon, että tulevaisuudessa Turun yliopistosta julkaistaan edelleen laadukkaita tutkimuksia ja tutkielmia. Erityisen kiinnostunut olen kehittämään yliopistolla tiedekuntien välistä yhteistyötä. Työelämässä vaaditaan laajaa ymmärrystä ja monia sellaisia taitoja, jotka pääsevät mielestäni parhaiten kehittymään monialaisessa yhteistyössä.

Voisiko esimerkiksi rajatun opintokokonaisuuden koota tiedekuntien yhteistyönä? Voisiko tällaisen kokonaisuuden lopputuloksena olla yhteiskuntaa hyödyttävä tutkimus tai kehitysidea tentin sijaan? Mielelläni edistäisin yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen suuntaan. Olen ollut mukana Turun yliopiston ja Turun AMK:n yhteistyöprojektissa, jossa lääketiedettä ja sairaanhoitoa opiskelevien kesken suunniteltiin koulutuspäiviä ja suuria harjoituksia. Useita tapahtumia toteutui ja palaute oli erittäin hyvää ja kannusti jatkamaan yhteistyötä. Koulutuksesta leikataan valtakunnan tasolla vaikkei pitäisi. Ensisijaisesti tulisi taistella leikkauksia vastaan, mutta vastaehdotuksena voisi myös esittää resurssien osittaista yhdistelemistä tarkoin valikoiduilla aloilla hyödyntämällä sitä ammattitaitoa ja intohimoa, jota eri tahoilla on tarjota. Projektin muotoon kehitettyä kokonaisuutta voi myös saada rahoitettua kolmannen sektorin avulla. Tällöin myös työelämäyhteistyö voisi lisääntyä ja avata ovia opiskelijoille.

Oikein paljon onnea Tuomakselle ja Laura-Marialle näitä jännittäviä aikoja varten! TYY:n uusi hallitus valitaan edustajiston joulukuun kokouksessa 7.12.2016.

Jokainen voi vaikuttaa – Kevät TYYn hallituksessa

Haaveilin vuosia siitä, että pääsisin toimimaan TYYn hallituksessa ja tuomaan opiskelijoiden mielipiteitä esiin keskeisillä foorumeilla. Tänä vuonna olenkin päässyt toteuttamaan unelmaani, olen päässyt vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin asioihin ja kehittämään ylioppilaskuntaa.

Hallituksessa olen vastannut kansainvälisistä Tuomaskylttiasioista, viestinnästä ja tuutoroinnista. Lisäksi hallitus on tehnyt paljon yhteisiä projekteja, kuten vaikutustyötä opintotuen ja YTHS:n suhteen soittokierroksilla ja mielenosoituksessa sekä TYYlikkään vapun järjestelyitä mellakka-aitojen kantamisesta Vartiovuoren siivoamiseen. Työntekijät ja hallitus ovat toimineet hyvässä hengessä läpi vaikean kevään, johon on sisältynyt toimiston muutto väistötiloihin, opintotukileikkaukset ja yliopiston sopeuttamis- ja kehittämistoimet sekä yliopiston lukukausimaksujen valmisteluprosessin.

Toimiminen ylioppilaskunnan hallituksessa on kokopäivätyötä eivätkä omat opinnot ole tänä vuonna edistyneet. En ole myöskään ehtinyt viettämään aikaa ystävieni kanssa saati nauttia harrastuksistani. Kaikki on kuitenkin ollut tämän arvoista. Olen päässyt vaikuttamaan niihin asioihin, jotka olivat tärkeitä sekä minun että Ryhmä Lexin äänestäjille. TYYn hallituksessa asioita pitää ajatella ylioppilaskunnan poliittisen linjapaperin kautta ja ajaa asioita työryhmissä sekä sidosryhmätapaamisissa sen mukaisesti. Poliittisen linjapaperin sisällön olen omaksunut selkäytimeeni, mutta siihen on keskeistä palata säännöllisin väliajoin.

Alkuvuosi on ollut ehdottomasti elämäni parasta aikaa: koen onnistuneeni monessa edunvalvonnallisessa haasteessa ja antaneeni panokseni ylioppilaskunnan kehittämiseen. Moni asia, joita ylioppilaskunnassa teemme, ei näy ulospäin kovin vahvasti. Olenkin kirjoittanut tänä vuonna blogia omasta hallitusvuodestani, jotta toiminta olisi hieman läpinäkyvämpää. Tänä vuonna olen osallistunut aktiivisesti Kielikeskuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden toiveiden lobbaamiseen siellä. Lisäksi tulevat lukukausimaksut, stipendijärjestelmä ja yliopiston kansainvälinen markkinointi ovat työllistäneet todella paljon, suoraa ja epäsuoraa vaikuttamista teemme todella usein. Olemme selvittäneet kansainvälisten opiskelijoiden toiveita kyselyillä ja kehittäneet toimintaamme niiden mukaan. Pyrimme vaikuttamaan Rekryyn, jotta opiskelijoiden siirtymistä työelämään tuettaisiin mahdollisimman paljon. Viestinnän kokonaisuudistus on edennyt ja olen kirjoittanut esimerkiksi kriisiviestintäohjeita sekä ollut mukana valitsemassa graafisia elementtejä väreistä fontteihin. TYYn tuutorointiperehdytys uudistettiin ja se oli ensimmäistä kertaa kaksikielinen. Lisäksi kaikki TYYn opiskelijoille ja tuutoreille jaettavat oppaat ovat tästä lähtien värillisiä ja sisältävät kampusalueen kartan.

Ylioppilaskunnassa toimiminen on opettanut minulle entistä paremmin, että jokainen meistä voi todellakin vaikuttaa asioihin, joita valmistellaan tiedekunnissa, yliopistossa tai eduskunnassa. Vaikuttaminen vaatii argumentointia, mutta ennen kaikkea tahtoa ja innostusta. Jos uskoo siihen asiaan, jonka puolesta tekee työtä, niin sTYYhallitus16e kantaa monesti myös hedelmää. Opiskeluaika on lyhyt ja kaikki voivat olla mukana vaikuttamassa tasolla, joka tuntuu itselle parhaalta. Vaikuttamisen voi aloittaa lähettämällä professorille luentopalautetta ja menemällä ainejärjestön opintotoimikunnan kokouksiin. Voit hakea tiedekunnan valmisteleviin työryhmiin, sitten ainejärjestön edustuspaikkoihin ja ylioppilaskunnassa eri tehtäviin. Vaikka heti haluaisi päästä niille parhaimmille vaikuttamisen paikoille, on harvinaista päästä suoraan sille tasolle. Matka niihin edellyttääkin oppimista ja kasvamista, mutta kaikki on sen arvoista. Oma matkani tähän pisteeseen kesti useita vuosia, mutta koen nyt olleeni valmis tehtävään ja saaneeni ääneni kuuluviin jokaisessa vaikutuspaikassa. Ja vaikutustyö tulee tästä jatkumaan aktiivisesti. Opiskelijaedustajia todellakin arvostetaan ja kannattaa ehdottomasti olla vaikuttamassa niihin asioihin, jotka ovat opiskelijoille tärkeitä. Edustustehtävissä on mahdollisuus oppia itsestään paljon ja vaikuttaa tuhansien opiskelijoiden elämään. Parasta näissä hommissa on sen varmistaminen, että myös tulevilla opiskelijoilla opiskeluaika on sitä elämän parasta aikaa.

Mukavaa kesää kaikille! 🙂

Tuomas Dahlström

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen

Tuomaksen kuluneen kevään kuulumisten myötä Ryhmä Lex toivottaa mahtavaa kesää kaikille. Ensi syksynä jälleen edustajiston lehtereiltä kajahtaa!

Tuomas Dahlström ehdolla TYYn hallitukseen 2016!

Ylioppilaskunnan hallitus kalenterivuodelle 2016 valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 3.12. edustajistoryhmien esittämistä ehdokkaista. Ryhmä Lex esittää TYYn hallituksen jäseneksi Tuomas Dahlströmiä, joka on tuttu kasvo Ryhmä Lexin toiminnasta jo muutaman vuoden ajalta ja keräsi syksyn edustajistovaaleissa huimat 81 ääntä. Tuomas on valmis toimimaan tunnollisesti ja tarmokkaasti TYYn hallituksen jäsenenä ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden hyväksi tulevana vuonna. Huikea ehdokas Ryhmä Lexillä!

Alla on luettavissa Tuomaksen koko esittely. Kaikki TYYn hallitushakijat esittäytyvät TYYn nettisivuilla.

289. Tuomas DahlströmEsittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen. Olen Tuomas Dahlström, 24-vuotias Turusta kotoisin oleva innokas, positiivinen ja aktiivinen TYYppi. Opinnot aloitin Turun yliopistossa fysiikan opettajalinjalla 2010 ja oikeustieteessä 2012. Vapaa-ajalla harrastan suunnistusta, kirjoittamista ja lukemista. Haen Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen, sillä haluan suunnata innostukseni sekä osaamiseni ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden käyttöön. TYYssä toimiminen on suuri intohimoni ja haluan olla vaikuttamassa opiskelijoille tärkeisiin asioihin vaikeina aikoina. Olen oma-aloitteinen ja periksi antamaton tiimipelaaja, joka asettaa yhteisen edun omansa edelle. Suhtaudun positiivisesti haasteisiin, omaksun nopeasti uusia asioita ja olen hyvä kuuntelija, joka osaa ottaa palautteen vastaan ja huomioon. Lisäksi en pelkää sanoa omaa tai yhteisesti muodostettua mielipidettä ääneen, kun puolustan opiskelijan etuja. Omaan hyvät vuorovaikutustaidot ja kohtelen muita niin kuin toivoisin itseni tulevan kohdelluksi. Minulla on kärsivällisyyttä sekä paineensietokykyä, pystyn hoitamaan samaan aikaan useita projekteja tunnollisesti ja toimimaan tiukoissa tilanteissa rauhallisesti. Kun epäonnistun, en lannistu, vaan yritän uudelleen.

Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä? Haluaisin käyttää ensi vuonna aikaani erityisesti opiskelijoiden edunvalvontaan koulutuspoliittisella sektorilla tai kansainvälisten asioiden vastaavana. Muita minua kiinnostavia vastuualueita ovat kulttuuri ja viestintä, mutta olen avoin myös muille sektoreille. Haluan taistella lukukausimaksuja vastaan niin paljon kuin se TYYstä käsin on mahdollista. Koulutusleikkausten takia opetuksen laatu ei saa kärsiä, vaan haluan olla uudistamassa käytäntöjä, joilla minimoidaan leikkausten vaikutukset. Monipuolisesta opiskelutaustasta on minulle hyötyä, sillä tunnistan paremmin eritaustaisten opiskelijoiden tarpeet. Haluan olla muuttamassa ilmapiiriä, jotta kv-opiskelijoilla olisi enemmän osallistumismahdollisuuksia opiskelijoina ja he viihtyisivät entistä paremmin niin Suomessa kuin yliopistolla. Koko opiskeluaikani olen puhunut ja kirjoittanut opiskelijoiden edun puolesta lukuisissa eri toimielimissä ja foorumeilla. Vaikeina aikoina haluan olla vaikuttamassa siihen, että myös tulevaisuudessa opiskelijoilla on parhaat mahdolliset edellytykset olla samalla lähtöviivalla keskenään. Tahdon olla puolustamassa meille kaikkein tärkeimpiä arvoja ja asioita. Opiskelijakulttuurivastaavana puolestaan varmistaisin, että ylioppilaskunnan tapahtumat ovat hyvin suunniteltuja, markkinoituja ja järjestettyjä. Sektoriin liittyen olen toiminut lukuisten tapahtumien, kuten vaalitapahtumien ja juhlien, järjestämisen sekä spexien parissa. Viestinnässä puolestani haluaisin tuoda edarivaalikampanjoinnissa toimineita käytänteitä muuhun viestintään, erityisesti edustajiston päätöksistä ja streamistä viestimiseen.

Tuomas ja Lexin lippuKerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi? Toimin TYYn edustajistovaalikoordinaattorina tavoitteenani yhdessä muiden toimijoiden kanssa tasapuolinen ehdokasasettelu ja äänestysaktiivisuuden nostaminen yli 40 prosentin. Tavoitteissa onnistuttiin hyvän tiimityöskentelyn, organisoinnin, viestinnän ja raikkaiden visioiden ansiosta. Ainejärjestötasolla olen päätoimittajana ollut uudistamassa eri julkaisuja ja hallinnon opiskelijaedustajana olen ollut aina aktiivinen puheenvuorojen käyttäjä sekä muiden arvostama vaikuttaja, jonka esiintuomat kannat on otettu huomioon päätöksenteossa. Minusta teot puhuvat enemmän kuin sanat. Se millä tunnollisuudella ja tarmolla olen suoriutunut erilaisista tehtävistäni, kertoo minusta enemmän kuin mitkään sanat. Samalla asenteella haluan toimia ensi vuonna hallituksen jäsenenä.

Kokemus:

 • TYY:
  Edustajiston jäsen 2016-
  Edustajistovaalikoordinaattori 2015
  Edustajiston varajäsen 2014-15
  Tylkkärin johtokunnan vpj 2014
  Ympäristösiiven vpj 2014.
 • TY:
  Tutkintolautakunta 2014-
  Kielikeskuksen johtokunta 2015-
 • Oik.tiedekunta:
  Tutor 2014-
  Peruskoulutustoimikunta 2014-
  Opetustaitotoimikunta 2014-
  Kansainvälisten asioiden toimikunta 2013
 • TYS:
  Valtuuskunnan jäsen 2016-
 • Lex:
  Acta Legis Turkuensian päätoimittaja 2015
  Lex Spex lipunmyyntivastaava 2015
 • ELSA Turku:
  ELSA Newsin päätoimittaja 2014.

Ylioppilaskunnan hallitus 2016 valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 3.12. Ennen järjestäytymiskokousta TYY järjestää hallituspaneelin ehdokkaille ja edustajistoryhmät käyvät hallitusneuvottelut.

Ryhmä Lexin hallitusneuvottelija on Sanna Mäkilä sanna.k.makila(a)utu.fi, 050 349 9989.

Mitä tekee TYYn hallitus?

TYYn hallituslaiset vappuaattona Taidemuseonmäellä.

TYYn hallituslaisia vappuaattona 30.4.2015 Taidemuseonmäellä.

TYYn edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja juuri hallitus on se, joka työskentelee täysipäiväisesti ylioppilaskunnan tavoitteiden parissa.

Ryhmä Lexillä on tänä vuonna erityisen hyvä tilanne, sillä hallituksessa on meiltä kaksi edustajaa, Hallituksen puheenjohtajana Mikko Mononen ja hallituksen jäsenenä allekirjoittanut. Ryhmä Lexin kuluvan kauden aktiivisuus näkyy siis suoraan jo hallituksenkin paikkamäärässä. Yliopiston pienimpänä tiedekuntana meillä on hallituksen paras edustus.

Jotkut vertaavat usein ylioppilaskuntaa pieneen yhteiskuntaan. Uskallan olla tästä jyrkästikin eri mieltä, mutta ainakin organisaation ymmärtämisen kannalta tämä on totta.

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa ja se valitsee myös seuraavan vuoden hallituksen aina vuoden lopussa. Hallitus noudattelee ainakin osittain edustajiston poliittisia voimasuhteita ja sinne pyritään saamaan mahdollisimman kattava edustus eri taustaisia opiskelijoita.

Jos edustajisto määrittää ylioppilaskunnan toiminnan poliittisia linjoja sekä suuntaviivoja, hallituksen tehtävänä on toteuttaa niitä. Hallituksen työ onkin hyvin konkreettista edunvalvontaa ja tavoitteidemme eteenpäinviemistä paitsi yliopiston tasolla myös kansallisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta.  Keväällä olimme muun muassa aloittamassa ja suunnittelemassa valtakunnalliseksi paisunutta Näpit irti opintotuesta –kampanjaa, jolla saatiin peruutettua hallituksen kaavailemat heikennykset opintotukeen.

TYYn toimiston hallituksen huone.

TYYn toimiston hallituksen huone.

Ylioppilaskuntamme konkreettinen työkenttä on nähtävissä myös hallituksen sektoreiden kautta.  Työmme pääpaino on juuri koulutus- ja sosiaalipoliittisessa sekä kansainvälisessä edunvalvonnassa.  Lisäksi järjestämme vuosittain runsaasti erilaisia tapahtumia, muun muassa Vapun ohjelma on suurelta osin ylioppilaskunnan käsialaa.  Ilman TYYtä monien ainejärjestöjen toiminta myös häviäisi, sillä tuemme merkittävällä sumalla niiden toimintaa ja monien ainejärjestöjen koko talous perustuu ylioppilaskunnan rahoitukseen.  Esimerkiksi viime vuonna TYYn budjetista reilu 90 000€ suunnattiin alayhdistyksille erilaisina tukina.

Hallituksen lisäksi TYYllä on myös työntekijöitä. Pääpaino on juuri edunvalvonnalla, jota asiantuntijamme hoitavat yhdessä hallituksen kanssa. Hallituksen ja asiantuntijoiden välinen suhde onkin verrattavissa täysin poliitikko-virkamies –suhteeseen.  Hallitus määrittelee poliittiset linjat asiantuntijoiden tuottaessa tietoa ja tukiessaan päätöksenteossa.

#Koulutuslupaus -mielenilmaisu Kansalaistorilla

#Koulutuslupaus -mielenilmaisu Kansalaistorilla

Tosiasiallisesti hallituksessa pystyy vaikuttamaan hyvin paljon, mitä asioita haluaa painottaa ja mihin suuntaan edunvalvontaa viedä. Omalle vastuualueelleni kuuluu pääsektorina sosiaalipolitiikka ja sivusektoreina yhdenvertaisuus ja liikunta. Käytännössä pidän siis yhteyttä Turun YTHS:öön, työskentelen opiskelijoiden toimeentulon parissa ja osallistun erilaisten työryhmien työskentelyyn opiskelijajäsenenä.  Keväällä suurimpina projekteina oli ylioppilaskunnan poliittisen linjapaperin uudistaminen, joka on yksi ylioppilaskuntamme tärkeimmistä asiakirjoista.  Siinä määritellään ylioppilaskunnan kanta tärkeimpiin poliittisiin kysymyksiin ja se onkin tärkeä työkalu hallituksen edustaessa eri elimissä. Lisäksi pidän yhteyttä Turun sosiaalitoimeen ja muihin sidosryhmiin kuten opintopsykologeihin sekä Turun oppilaitospappeihin.  Käytännössä päivittäinen työni koostuu siis lukuisista sähköposteista ja live-keskusteluista eri sidosryhmiemme kanssa.  Tänä vuonna olemme muun muassa yrittäneet selvittää yliopistolle kaksiportaisen opintotuen vaikutuksia, jotta opiskelijoilla olisi myös tosiasiallinen mahdollisuus valmistua Kelan vaatimassa ajassa.  Ylioppilaskunta tekeekin suurimman oman työstään paikallisesti juuri kaupungin ja yliopiston suuntaan, mutta tämä vuosi on ollut poikkeuksellisen valtakunnallinen juuri eduskuntavaalien ja niitä seuranneiden koulutusleikkausten vuoksi.

Ylioppilaskunnan hallitus on ehdottomasti tärkein edunvalvontakanava yliopistolla, jonka vuoksi tärkeää saada sinne vuosittainen edustus.  Edustajisto valitsee hallituksen, joten myös vaaleilla on suora linkki tulevan hallituksen kokoonpanoon.


Sami-Petteri Seppä
TYYn hallituksen jäsen 2015

Haku TYYn hallitukseen 2016 on avoinna 24.11.2015 asti. Katso lisätietoja hausta TYYn nettisivuilta. TYYn edustajisto 2016-17 valitsee hallituksen järjestäytymiskokouksessaan torstaina 3.12.2015. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Henkilövalintojen joulukuu

Edustajistokauden 2014-2015 ensimmäinen vuosi paketoitiin joulukuun kokouksessa, jossa Ryhmä Lexin varsinainen edaattorinelikko, eli Jussi, Teemu, Ville ja allekirjoittanut, oli paikalla. Esityslistalla oli useita henkilövalintoja, jotka tuovat aina omaa jännitystään edustajiston toimintaan. Joulukuun kokouksessa valitaan vuosittain ylioppilaskunnan hallituksen ja Tylkkärin johtokunta seuraavaksi toimintavuodeksi. Taloustoimikunnan kausi on edustajistokauden mittainen eli kaksivuotinen, joten taloustoimikunnan valinnasta oli tällä kertaa vuorossa välivuosi. Lisäksi edustajisto pääsi pitkästä aikaa valitsemaan ylioppilaskunnalle uuden pääsihteerin.

Edustajisto hyväksyi joulukuun kokouksessa myös toimintasuunnitelman ja talousarvion, joista oli pidetty edellisessä kokouksessa lähetekeskustelut.  Talousarvion siivittämänä edustajisto päätti myös lukuvuoden 2015-2016 jäsenmaksusta, joka Ryhmä Lexin ahkeran toiminnan ansiosta pysytettiin tämän lukuvuoden tasolla. Koko jäsenmaksu nousee kuitenkin valitettavasti 10 eurolla YTHS:n maksun nousun johdosta. Seuraavassa blogipäivityksessä Ryhmä Lexin oma talousguru ja taloustoimikunnan varapuheenjohtaja Joel Karhula kertookin tarkemmin jäsenmaksusta – stay tuned!

Ryhmä Lex esitti TYYn hallituksen kooksi vuodeksi 2015 seitsemää henkilöä eli puheenjohtaja ja kuutta (6) jäsentä, minkä jälkeen esitimme TYYn hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Monosta, joka on tänä vuonna toiminut ansiokkaasti TYYn hallituksen jäsenenä. Muita ehdotuksia ei nähty – puheenjohtajan nuija kolahti pöytään ja Mikko valittiin! Myös hallituksen jäsenten kokoonpanoa ehdotti Ryhmä Lex. Rengas Humanoidi oli ennen Ryhmä Lexiä ehtinyt tehdä oman ehdotuksensa, mutta esitystä ei hyväksytty, sillä esityksen tekijä ei ollut huomioinut kysyä esitettäviltä ehdokkailta lupaa kyseisellä listalla olemiseen, mitä säännöt edellyttävät.

TYYn hallitus 2015 vasemmalta: Huovinen, Seppä, Mononen, Litokorpi, Takatalo, Liljenbäck, Lumme.

TYYn hallitus 2015 vasemmalta: Huovinen, Seppä, Mononen, Litokorpi, Takatalo, Liljenbäck, Lumme.

Ryhmä Lexin esittämä kokoonpano:
Jesse Huovinen (TuKY-lista)
Lauri Liljenbäck
(TuKY-lista)
Julia Litokorpi (Vihreät lista)
Riina Lumme (Soihdunkantajat)
Sami-Petteri Seppä (Ryhmä Lex)
Janika Takatalo (Oikeat)

Edellinen lexiläistaustainen TYYn hallituksen puheenjohtaja on vaikuttanut 90-luvulla, ja kaksi lexiläistä hallituksen jäsentä on nähty samana vuonna ylioppilaskunnan hallituksessa edellisen kerran 2008. Historiallista on se, että ensimmäistä kertaa kaksi edustajaamme ovat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Loistavaa Mikko ja Sami-Petteri!

Hallitusvalinnan jälkeen vuorossa oli uuden pääsihteerin valitseminen TYYlle, kun nykyinen pääsihteeri Tomi Nyström siirtyy alkuvuodesta uusiin haasteisiin. Edustajiston alaisuudessa toimiva valintatoimikunta oli vastannut ansiokkaasti uuden pääsihteerin rekrytointiprosessista syksyn aikana. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin HuK Rauli Elenius, joka aloittaa tehtävässään tammikuussa.

Lopuksi edustajisto valitsi vielä Turun ylioppilaslehden johtokunnan. Ryhmä Lexin ehdokkaana johtokunnan puheenjohtajaksi oli Kirsi Kemppi. Voiton puheenjohtajavaalissa vei jo tänä vuonna johtokunnassa vaikuttanut TuKY-listan Riku Hietarinta. Kirsi valittiin kuitenkin johtokunnan jäseneksi, joten oikkareiden ajatuksia tuodaan myös tulevana vuonna esille Tylkkärin johtokunnassa.

Sydämellisesti onnea kaikille valituille ja hurjasti motivaatiota ensi vuodeksi!
Hienoa nähdä tulevanakin vuonna upeita lexiläisiä vaikuttamassa ylioppilaskunnassamme!

Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja