Ryhmä Lexin ehdokkaat TYYn hallitukseen 2015!

TYYn hallitus vuodelle 2015 valitaan edustajiston joulukuun kokouksessa keskiviikkona 10. joulukuuta klo 18.15 alkaen. Ryhmä Lex esittää kahta upeaa ja motivoitunutta ehdokasta TYYn hallitukseen vuodelle 2015. Huikeaa!

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta.

Mikko Mononen on ehdolla TYYn hallituksen puheenjohtaksi 2015.

Mikko Mononen on ehdolla TYYn hallituksen puheenjohtaksi 2015.

Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä viisi-seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, alayhdistysasiat, opiskelijakulttuuri, liikuntapolitiikka, yritysyhteistyö, kehitysyhteistyö, ympäristö, tasa-arvo, tiedotus ja viestintä sekä kaupunkisuhteet.

Ehdokkaamme hallituksen puheenjohtajaksi on kolmannen vuoden oikeustieteilijä Mikko Mononen, joka vastaa tänä vuonna TYYn hallituksen jäsenenä viestinnästä, kaupunkisuhteista, työelämästä ja yrityssuhteista.

Sami-Petteri Seppä on ehdolla TYYn hallituksen jäseneksi 2015.

Sami-Petteri Seppä on ehdolla TYYn hallituksen jäseneksi 2015.

Hallituksen jäseneksi Ryhmä Lex esittää Sami-Petteri Seppää, joka opiskelee kolmatta vuotta oikeustiedettä ja on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n hallituksen tiedostusvastaava vuosimallia 2014.

Tutustu timanttisten ehdokkaidemme hakemuksiin kummankin kandidaatin omalla sivulla. Kaikki ehdokkaat TYYn hallitukseen julkaistaan alkuviikosta TYYn nettisivuilla. Linkki tulossa myöhemmin!

Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja

Ryhmä Lexin hallitusneuvottelijana toimii Ville Laakso (vjjlaa(a)utu.fi / 0400 673 965), varalla on Jussi Sjöblom (jusasj(a)utu.fi / 040 521 2171).

Kielikeskustelua ja lainakassan lakkauttamista

TYYn edustajisto ratkaisee helmikuun lopussa, missä laajuudessa englantia käytetään jatkossa suomen rinnalla ylioppilaskunnan virallisena kielenä. Edustajistovaaleissa uusiksi edaattoreiksi valittiin kaksi kansainvälistä opiskelijaa, joiden suomen kielen taito on heikko ja jotka tämän vuoksi haluavat käydä keskustelua englanniksi. Kv-opiskelijat eivät siis kykene osallistumaan täysin suomenkielisen edarin toimintaan ilman käännösapua. Tammikuun edustajiston kokouksessa käytiin alustava keskustelu edustajiston työskentelykielestä, minkä jälkeen asia siirtyi hallituksen valmisteluun helmikuun edaria varten. Jokainen edariryhmä käytti myös ryhmäpuheenvuoron aiheesta. Ryhmien pohdittavina olivat seuraavat apukysymykset:

1. Miten edari voi työskennellä kaksikielisesti tavalla, jossa yhdistyy ymmärrettävyys, saavutettavuus sekä kustannus- ja aikatehokkuus? Käännetäänkö kaikki materiaalit? Pidetäänkö kaikki puheenvuorot joko suoraan englanniksi tai kahdella kielellä?

2. Kuka vastaa materiaalien kääntämisestä? Voiko käännöstyötä ja materiaalien selventämistä vastuuttaa edariryhmille? Kuinka paljon kääntäminen saa maksaa TYYlle?

3. Millä aikataululla ja missä järjestyksessä TYYn virallisia asiakirjoja aletaan kääntämään? Mitä tämä saa maksaa?

Tässä lyhyesti ajatuksia ryhmäpuheenvuorostamme:
Ryhmä Lexin mielestä on hienoa, että ylioppilaskuntamme toimintaan on vihdoin saatu mukaan kansainvälisiä opiskelijoita, sillä muissa ylioppilaskunnissa kv-opiskelijoiden osallistuminen on ollut jo arkipäivää. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osallistuminen koko ylioppilaskunnan toimintaan ja tiedon saaminen täytyy taata parhaalla mahdollisella tavalla. Kannatimme ajatusta siitä, että mahdolliset muutosesitykset lyhyine puheenvuoroineen sekä tärkeimmät dokumentit esityslistat mukaan lukien olisivat saatavilla englannin kielellä. Ryhmä Lexin mielestä on myös tärkeää, että jokainen edustajiston jäsen saisi valita pitämissään puheenvuoroissa itselleen sopivamman kielen eli suomen tai englannin, jolla hän kykenee ilmaisemaan mielipiteensä sujuvasti ja mielekkäästi. Pelkona olisi nimittäin se, että vain yhteen kieleen lukkiutumalla (on se sitten englanti tai suomi) spontaani keskustelu tyrehtyisi – esimerkiksi jos edaattori puheenvuoron sisällön sijaan miettisi, miten hän asiansa sanoisi. Mikäli yksikin puheenvuoro jäisi kielivalinnan pohjalta käyttämättä, ei se pitkällä aika välillä olisi kovinkaan hedelmällistä edarin työskentelyssä. Ryhmä Lex ilmaisi myös huolensa aidosta kielisekamelskasta ja kokousten tehokkaasta läpiviemisestä ja pitkittyvästä kestosta, mikäli puheenvuorot pidettäisiin jatkossa aina kahdella kielellä. Ryhmä Lex kannatti tulkin käyttämistä tarvittaessa, mutta kohtuullisin kustannuksin. Tulkkeina ryhmämme näkisi mielellämme yliopistomme englannin kielen opiskelijoita, jolloin ylioppilaskunta pystyisi tarjoamaan tutkintoa tukevia työtehtäviä. Ryhmäpuheenvuorossa toimme myös esille, että edustajiston pitää uskaltaa tässä uudessa tilanteessa rohkeasti muuttaa kieliasiassa tekemäänsä päätöstä, mikäli valittu ratkaisu ei vaikutakaan toimivalta käytännössä.

Kaikissa esitetyissä ryhmäpuheenvuoroissa vaikutti vallitsevan yksimielisyys siitä, että täysin englanninkieliseen edariin tuskin ollaan siirtymässä ja tämän esteenä on toisaalta myös yliopistolaki, jonka mukaan ylioppilaskunnan kieli on suomi. Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö ovat kannustaneet TYYtä etsimään ratkaisua, jossa edustajisto käyttäisi kokouksissaan suomea ja englantia rinnan sen mukaan, mikä kulloinkin on käytännöllisintä. Useat ryhmät kannattivat tulkkauksen käyttöönottoa, mutta sen tarkempi muoto jäi hallituksen selvitettäväksi: vaihtoehtoina olivat mm. simultaanitulkkaus sekä ryhmien sisäinen tulkkaus.

Toinen keskustelua herättänyt esityslistan kohta oli TYYn lainakassan lakkauttaminen, josta taloustoimikunta oli tehnyt esityksen. Lainakassa on TYYn jäsenistön käytössä ollut palvelu, josta jokainen Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen on pystynyt saamaan 200 euron pienen tai 500 euron ison lainan. Lopullisena päätöksenä edustajisto päätti lainakassan lakkauttamisesta, sillä sen käyttöaste on jäsenistön keskuudessa todella alhainen, lainakustannukset useita pikavippejä korkeammat, eivätkä tiukat lainaehdot palvelleet enää heikossa taloudellisessa asemassa olevia opiskelijoita. Samassa kokouksessa edustajisto päätti hyväksyä Vihreän listan ja Vihreän Vasemmiston esityksestä ponnen, joka velvoittaa TYYn hallitusta selvittämään vaihtoehtoisia malleja vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseksi lainakassan tilalle.

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Uusi edustajistokausi käyntiin – lexiläisväriä paljon mukana!

TYYn edustajistovaaleissa valittu uusi edustajisto aloitti työskentelynsä järjestäytymiskokouksessaan joulukuun alussa. Ennen edustajiston ensimmäistä kokousta uusille edaattoreille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, joissa käytiin läpi ylioppilaskunnan toimintaa, edustajiston työskentelyä keskeisesti ohjaavia dokumentteja sekä erilaisia kokouskäytäntöjä. Koulutukset olivatkin uudelle edustajistolle erityisen tärkeitä, sillä 41 varsinaisen edaattorin joukossa on reilu kolmisenkymmentä täysin uutta kasvoa. Edustajistossa onkin nyt alkaneella uudella kaudella tapahtumassa suuri sukupolvenvaihdos, joka varmasti omalta osaltaan tuo uusia ajatuksia ja mielipiteitä mukaan TYYn toimintaan. Myös vaalirenkaamme saama enemmistö tuo Ryhmä Lexille vastuuta ja parempia mahdollisuuksia nostaa keskusteluun meitä koskettavia asioita. Erittäin positiivista on myös kahden kv-opiskelijan debytointi edustajistossa – hienoa saada heidät mukaan ylioppilaskunnan toimintaan! Kv-opiskelijoiden osallistuminen tarjoaa myös alkuvuodesta edustajistolle mielenkiintoisen keskustelun TYYn kielipolitiikasta ja edustajiston työskentelykielestä.

Järjestäytymiskokouksen anti painottui suurimmaksi osaksi keskeisiin henkilövalintoihin, joissa Ryhmä Lex oli myös aktiivisesti mukana. Järjestäytymiskokouksen henkilövalinnat ylittivät paikallismediankin uutiskynnyksen niin Turun Sanomissa  kuin Aamusetissa. Aivan ensimmäiseksi edustajisto järjestäytyi tietenkin puheenjohtajiston osalta, jossa lexiläisväriä on nähtävissä kaudella 2014–2015. Edustajiston uuden puheenjohtajan Jukka Koiviston aisapariksi valittiin nimittäin edustajiston varapuheenjohtajaksi Teemu Auressalmi.

Muutaman vuoden tauon jälkeen TYYn hallituksessakin on jälleen lexiläisedustus vuonna 2014, kun hallitukseen valittiin Ryhmä Lexin riveistä Mikko Mononen. Mikon vastuualueina hallitustyöskentelyssä ovat viestintä, yritysyhteistyö, kaupunkisuhteet sekä työelämä.
TYYn hallitus 2014 kokonaisuudessaan on seuraava:

Jussi Nieminen (puheenjohtaja, TuKY-lista)
Ilona Häsänen (TuKY-lista)
Timo Kovala (TuKY-lista)
Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Virva Viljanen (Vihreä vasemmisto)
Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista)

Järjestäytymiskokouksessa valittiin lisäksi edustajat Tylkkärin johtokuntaan ja TYYn taloustoimikuntaan. Tylkkärin johtokunnassa vuonna 2014 vaikuttavat lexiläisistä Tuomas Dahlström ja Annika Falben. Taloustoimikunnassa kaksivuotiskaudella 2014–2015 hyödynnetään rautaista lexiläistä taloustietämystä, kun Joel Karhula valittiin taloustoimikunnan jäseneksi. Ensimmäisessä edarissa oli tarkoituksena valita myös Kinokoplan jäsenet, mutta edustajisto ei saanut mielestään riittävää tietopohjaa valinnan tekemisille. Tästä johtuen asia palautettiin valintatoimikunnan uudelleenvalmisteluun tammikuun edaria varten.

Ryhmä Lexin sisäiset voimasuhteet on myös jaettu: ryhmäpuheenjohtajana toimii allekirjoittanut ja vararyhmyrinä edarivaalien fuksijytky ja ääniharava Ville Laakso. Allekirjoittanut, Ville varajäsenenään, edustaa myös Ryhmä Lexiä TYYn valintatoimikunnassa, joka valmistelee TYYn henkilövalintoja.

Lämpimät onnittelut kaikille valituille ja tsemppiä TYY-vaikuttamiseen!
Ryhmä Lex toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2014!

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Marraskuun edarissa linjattiin

Kuluvan edustajistokauden viimeinen edustajiston kokous pidettiin marraskuun lopulla. Lähemmäs puoltayötä asti venyneessä kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat urheasti Teemu, Vesa, Pekka ja Antti T. Kokouksen pitkä kesto tuskin tuli kenellekään yllätyksenä, sillä käsittelyssä oli monta keskustelua herättänyttä dokumenttia: TYYn poliittinen linjapaperi sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2012.

Poliittiseen linjapaperiin Ryhmä Lexillä oli liuta muutosehdotuksia, jotka saivat suurelta osin myös edustajiston enemmistön kannatuksen. Lexin esityksestä linjapaperiin mm. lisättiin kirjaus, jonka mukaan nykyisten tiedekuntien itsenäisyys ja asema tulee turvata.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa ehkä eniten keskustelua herätti hallituksen ehdotus uuden viestintäsihteerin palkkaamisesta TYYn toimistolle. Ensi vuodeksi tällä olisi ollut noin 14 000 €:n kustannusvaikutus, ja ensi vuoden jälkeen vuosittain noin 37 000 €. Ryhmä Lexin kanta oli se, ettei uuden sihteerin palkkaamiseen ole tässä vaiheessa varaa ottaen huomioon mm. yleisen maailmantaloudellisen tilanteen, joka vaikuttaa myös opiskelijoihin. Uuden sihteerin palkkaamisessa ei ole kyse mistään pikkurahoista! Äänestyksen jälkeen uuden sihteerin palkkaaminen päädyttiinkin poistamaan toimintasuunnitelmasta.

Edellä mainitusta huolimatta TYYn jäsenmaksu nousee ensi lukuvuonna yhdellä eurolla 91 euroon. Tämä johtuu pitkälti jäsenmaksuun automaattisesti sisältyvän YTHS:n terveydenhuoltomaksun korotuksesta.

Näin on siis historiallisen pitkä 2,5-vuotinen edustajistokausi takana. Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia Ryhmä Lexissä toimineita aktiiveja sekä muita ryhmiä yhteistyöstä. Onnea ja menestystä myös uusille Ryhmä Lexin edaattoreille, jota alkaa johtamaan kokenut konkari Vesa Puisto.

Oksanen kiittää ja kuittaa!

Teemu Oksanen
Ryhmäpuheenjohtaja (emeritus) 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on marraskuun kokouksessaan 23.11.2011 päättänyt:

  • käsitellä pöydältä TYYn hallituksen kokouksen 31/2011 päätösasia nro. 437 (Projekti- ja erillisavustukset 3/2011) TuKY ry:n Parkin käsipyyherullajärjestelmän korvaamisesta käsienkuivattimilla osalta. Edustajisto päätti olla myöntämättä projektiavustusta kyseiseen projektiin.
  • hyväksyä TYYn poliittisen linjapaperin 2012.
  • hyväksyä TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2012.
  • hyväksyä TYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2012.
  • määrätä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2012 – 2013, 1.8.2012–31.7.2013, perustutkinto-opiskelijoille 91 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 euroa.
  • hyväksyä muutokset ohjesääntöön alayhdistyksistä ja avustuksista.
  • hyväksyä TYY terveeksi esittämän toivomusponnen: ”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään mahdollisuuksia mobilisoida lukuvuositarrojen jakoa eri puolille kampusta.”

Tammikuun kokous

Vuosi alkoi historiallisen nopealla kokouksella, joka oli ohi 36 minuutissa. Ryhmä Lexistä paikalla olivat allekirjoittaneen lisäksi Matti, Masse ja Vaaja. Esityslistalla oli taloustoimikunnan täydentämistä ja uuden puheenjohtajan valintaa kansainvälisten asioiden valiokunnalle. Kumpaiseenkin tehtävään oli lopulta vain yksi hakija, joten valinnat sujuivat nopeasti. Taloustoimikuntaan valittiin TuKY:stä Ville Valkonen ja kv-valiokunnan uusi puheenjohtaja on Eero Väisänen. Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen valittiin Elias Laitisen ja Minttu Naarmisen tilalle TYY:n hallituksen puheenjohtajan Rauli Elenius ja pääsihteeri Tomi Nyström. Kokouksen lopussa Vaaja myös muistutti kaikkia Lexin 50-vuotisjuhlavuodesta ja toivotti edustajiston tervetulleeksi Kirkkotien avajaisiin.

Kokous oli ensimmäinen myös TYYn uudelle hallitukselle. Tänäkin vuonna hallituksessa on edustaja myös Lexistä; Lauri Kattelus on toinen hallituksen sopo-vastaavista. Sosiaalipoliitikan lisäksi Laurin vastuualueina ovat kehitysyhteistyö ja ympäristö. Ryhmä Lexin puolesta vielä onnittelut Laurille ja tsemppiä varmasti mielenkiintoiseen vuoteen!

Seuraavassa kokouksessa tullaankin jo käsittelemään YO-talojen remontin tilannetta. Ennen kokousta TYY järjestää remonttikeskustelutyöpajan, johon jokaisesta ryhmästä toivotaan edustajaa paikalle. Päivän ohjelmassa olevan ryhmätyöskentelyn ja yhteiskeskustelun pohjalta hallituksen on tarkoitus valmistella edustajistolle hyväksyttäväksi esitys, josta käy selkeästi ilmi TYY vaatimukset ja toiveet sekä mitä se on niistä valmis maksamaan. Kuuma peruna, TYYn kirjaston kohtalo tullee olemaan yksi suurimmista puheenaiheista tässäkin tilaisuudessa. Odotettavissa on siis mielenkiintoisia keskusteluja ja pian myös päätöksiä remontin osalta. Stay tuned, helmikuussa ollaan jo viisaampia!

Katrin Puolakainen
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex