Huhtikuun edarissa valmistauduttiin tuleviin linjauksiin

Huhtikuun edarissa Ryhmä Lexiä edustamassa olivat Teemu, Ville, Miina ja allekirjoittanut. Kokouksessa hyväksyttiin uusi vaalijärjestys ensi syksyn edustajistovaaleihin, täydennettiin taloustoimikuntaa sekä lausuttiin hallituksen valmistelemasta linjapaperiluonnoksesta. Linjapaperi, joka määrittelee ylioppilaskunnan kannat erinäisiin opiskelijoita koskeviin asioihin, on tarkoitus hyväksyä vielä ennen kesää toukokuun edustajiston kokouksessa.

Tällaista keskittymistä voi olla vain TYYn edarissa! Kuvassa edaattorimme Jussi ja Ville huhtikuun kokouksessa.

Tällaista keskittymistä voi olla vain TYYn edarissa! Kuvassa edaattorimme Jussi ja Ville huhtikuun kokouksessa.

Lexiläiset olivat eri rooleissaan jo heti kokouksen alussa vahvasti äänessä, kun Teemu esitteli vasta perustetun TYYn A-talon remonttivaikuttamistyöryhmän tähänastisia aikaansaannoksia, hallituksen pj. Mikko kertasi vielä kerran TYYn ns. #instagaten jälkipuinteja ja TYYn edustajistovaalikoordinaattori Tuomas pro&contra –argumentoi vaalijärjestyksessä suurimpana muutoksena olleen fyysisten äänestyspisteiden poistamisen osalta. Lisäksi saimme kuulla hallitukselta, että eduskuntavaaliehdokkailta saatiin varsin hienolla prosentilla koulutuslupauksia heidän kampanjoissaan.

Vaalijärjestyksestä päädyttiin äänestyksen jälkeen poistamaan hallituksen esittämä ja Ryhmä Lexin jo keskusvaalilautakunnassa ajama fyysisten äänestyspisteiden poisto kampukselta syksyn edustajistovaaleissa. Äänestys on nyt siis kokonaan sähköinen vailla virallisia TYYn ylläpitämiä äänestyspisteitä. Varsin turhiahan ne olisivatkin, kun joka ikinen läppäri ja tietokone on yhtä pätevä ja nopea äänestämiseen vailla tarvetta esimerkiksi vaalivirkailijoiden päivystämiselle. Samoin äänestys on nyt yhdenvertaisempi, kun virallisten äänestyspisteiden sijainnilla ei ole minkäänlaista etua tai haittaa yhdellekään ryhmälle.

Taloustoimikuntaa täydennettiin eroa pyytäneiden jäsenten vuoksi kahdella jäsenellä. Ryhmä Lexin oma ehdokas Larissa ei suljetun lippuäänestyksen jälkeen tullut tällä kertaa valituksi, mutta onneksi Joel on toimikunnassa edelleen puolustamassa järkevää taloudenpitoa.

Tällä kertaa kokouksen suurimpana ja aikaa vievimpänä keskustelunaiheena olivat pyydetyt ryhmäpuheenvuorot hallituksen valmistelemaan linjapaperiluonnokseen TYYn uudesta linjapaperista. Linjapaperi on dokumentti, jossa edustajisto luo ylioppilaskunnalle kannat esimerkiksi koulutuspolitiikan suhteen siitä, mitä mieltä ja millaisista asioista hallituksen ja toimiston kuuluu olla toteuttaakseen ylioppilaskunnan jäsenten tahtoa. Lähetekeskustelut tuntuvat välillä hieman uuvuttavilta, kun ryhmät lukevat vuorotellen papereistaan sinällään ihan hyviä ajatuksiaan, mutta varsinaisten päätösten aika on vasta myöhemmin. Ajatusten arvo ei kuitenkaan toimintatapakritiikistä huolimatta vähene, ja lähetekeskustelut ovat parhaimmillaan hyvin tärkeä keskustelupaikka ylioppilaskunnan asioista. Huhtikuun edari ei kuitenkaan noussut kovinkaan hedelmälliseksi keskustelufoorumiksi, mitä varmasti etenkin jo muutenkin viisituntiseksi venynyt kokous rajoitti.

Hallituksen jäsen Sami-Petteri esittelemässä linjapaperia. Etualalla Ryhmä Lexin varaedaattori Miina.

Hallituksen jäsen Sami-Petteri esittelemässä linjapaperia. Etualalla Ryhmä Lexin varaedaattori Miina.

Ryhmä Lex kiinnitti omassa puheenvuorossaan huomiota mm. hallinnon opiskelijaedustajien valintaprosessiin, valintakriteereihin, opettajien pedagogiseen kouluttautumiseen, valmistautumattomuuteen ennemmin tai myöhemmin tulevan pakkojäsenyyden poistamisen jälkeisiin toimintatapoihin sekä huonosta opettaja-opiskelija –suhteesta kärsivien alojen tilanteeseen. Pääasiassa ryhmämme oli kuitenkin tyytyväinen hallituksen tähänastisiin esityksiin ja linjapaperiin kokonaisuudessaan. Kovasti vääntöä on kuitenkin varmasti vielä paperista tulossa ennen hyväksyntäänsä.

Linjapaperi on muuten dokumentti, joka jokaisen vähänkään (ylioppilaskunta)politiikasta kiinnostuneen kannattaa silmäillä läpi, kunhan se nyt ensin saadaan valmiiksi. Mikäli sieltä löytyy mitä tahansa sellaista, josta olet mahdollisesti kovastikin eri mieltä, suosittelen entistä lämpimämmin hakeutumaan ehdolle ensi syksyn edarivaaleissa päästäksesi vaikuttamaan mm. sen tulevaisuuden sisältöihin – linjapaperia kun päivitetään joka edustajistokausi. Kyseiset mielipiteet kun on annettu sinunkin nimissäsi, halusitpa sitä tai et.

Jussi Sjöblom
Edustajiston jäsen

Edustajiston huhtikuun kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 22.4.2015 päättänyt:

  • hyväksyä muutokset vaalijärjestykseen ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään päätöksestä johtuvat tekniset muutokset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
  • myöntää eron Jukka Kujalalle ja Antti Frimanille taloustoimikunnalle ja valita heidän tilalleen Tiina Männyn ja Heidi Sanevuoren.
  • käydä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista ja merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun.

Turussa 22.4.2015

TYYn osuus jäsenmaksusta pysyy ennallaan – YTHS:n osuus nousee 10 eurolla

TYYn jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijalle on ensi lukuvuonna 2015-2016 104 euroa, kun se tänä vuonna oli 94 euroa. TYYn kirjasto lakkautettiin ja siitä toivottiin jopa alennusta jäsenmaksuun.

Miten on siis mahdollista, että jäsenmaksu kasvaa peräti kympin totutun euron tai parin vuosittaisen nousun sijaan?

kaavio_jäsenmaksuJäsenmaksu koostuu TYYlle ja YTHS:lle menevistä osuuksista, joista TYY pystyy vaikuttamaan vain omaan osuuteensa. YTHS:n osuus kulkee TYYn kautta ainoastaan läpikulkueränä vuosittaisen jäsenmaksun yhteydessä. Tuosta ensi vuoden 104 eurosta 54 euroa on YTHS:lle ja 50 euroa TYYlle menevä osuus. Tänä vuonna YTHS:n osuus on 44 euroa ja TYYn osuus 50 euroa. Nousu jäsenmaksussa selittyy siis kokonaisuudessaan juuri YTHS-osuuden kymmenen euron korotuksella. Tämä ei tietenkään lohduta kovinkaan paljon tilanteessa, jossa jäsenmaksu kokonaisuudessaan nousee näin merkittävästi. YTHS-osuuden poikkeuksellisen suuri nousu johtuu puolestaan siitä, että valtio osana laajempia julkisen sektorin talouden sopeutustoimia päätti puolittaa YTHS:n valtiolta saaman vuokra-avustuksen. Samasta syystä YTHS korottaa myös käyntimaksujaan ensi vuoden alusta alkaen.

Mihin sitten hävisi se kirjaston lakkauttamisesta TYYlle saatu säästö? TYYn kirjastolle oli budjetoitu vuosittain noin 50 000 euroa, joka vastaa kutakuinkin 3,5 euroa yhden henkilön jäsenmaksussa. Merkittävin viime vuosina noussut kuluerä on palkat sivukuluineen. Sen lisäksi, että palkoilla on tapana muutenkin kasvaa vuosien saatossa, palkattiin TYY:lle tiedottaja uutena työntekijänä vuoden 2013 syksyllä. Näin palkkamenot sivukuluineen ovat kasvaneet parissa vuodessa liki samat 50 000 euroa, jotka kirjaston lakkauttamisella säästetään. Vuoden 2014 talousarviossa vaikuttivat vielä niin kirjasto kuin tiedottajakin, ja talousarvio olikin noin 30 000 euroa alijäämäinen, kun vuodelle 2015 alijäämä on puristettu 1 000 euroon. On päivänselvää, ettei alijäämää voi pidemmällä aikavälillä tehdä kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Samoin on selvää, että palkatut työntekijät ansaitsevat palkkansa. Tulee kuitenkin tarkkaan harkita kaikki taloudellisetkin vaikutukset ennen kuin uusia työpaikkoja avataan hakuun.

Kulupuolella näkyy myös opiskelijoille helpommin havaittavia hyötyjä. Esimerkiksi TYYn maksuosuus järjestelmästä, jolla yliopistoilmoittautuminen näkyy heti maksun jälkeen Nettiopsussa, nousee. Näin ei tarvitse odottaa pankkipäiviä, vaan ilmoittautuminen kursseille on mahdollista heti maksun suorittamisen jälkeen. Tämä hyödyttää ainakin niitä opiskelijoita, jotka eivät muista maksaa jäsenmaksuaan hyvissä ajoin ennen syksyn ensimmäisille kursseille ilmoittautumista.

Alkuperäisehdotuksessa korotukset olivat vieläkin suurempia, mutta Ryhmä Lexin edustajistossa esittämän muutosesityksen johdosta alayhdistysavustusten nosto porrastettiin ja tällä saatiin osaltaan estettyä ensi vuoden jäsenmaksun korotus.

Alayhdistyksille maksettavia avustuksia korotetaan edellisvuodesta. Alkuperäisehdotuksessa korotukset olivat vieläkin suurempia, mutta Ryhmä Lexin edustajistossa esittämän muutosesityksen johdosta alayhdistysavustusten nosto porrastettiin ja tällä saatiin osaltaan estettyä ensi vuoden jäsenmaksun korotus. Turun ylioppilaslehti on niin ikään suuri menoerä. Tämän vuoden osalta tulosta painaa uudistukset lehden ympärillä sekä kehno mainosmyynti. Tämä ei kuitenkaan ole syy kasvattaa TYYn tuen osuutta lehden budjetissa, vaan Tylkkärin tulee itse löytää ratkaisut ongelmiinsa. Esimerkiksi LexPressin mainostulot riittävät helposti sen painamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Taloustoimikunnalle harmaita hiuksia on aiheuttanut TYYn jäsenmäärän lasku, vaikka sisäänottomääriä on kasvatettu. Syiksi laskulle on esitetty mm. opintoaikojen rajauksen vaikuttamista nopeamman valmistumisen muodossa ja pelkoa ottaa saatua opiskelupaikkaa vastaan, mikäli alaa ei saisikaan jatkossa vaihtaa yhtä helposti kuin ennen. Jäsenmäärän lasku ja kulujen jatkuva nousu tarkoittavat sitä, että jokaista kuluerää pitää arvioida kriittisesti ja samaan aikaan etsiä uusia tuloja. Pelkkä parin prosentin indeksikorotus menoihin tarkoittaa helposti euron tai kahden korotusta jäsenmaksuun, mutta jäsenmaksun korotus ei saisi olla mikään automaatti. Yritysyhteistyö on ollut TYYllä vaatimatonta, mutta siihen on nyttemmin satsattu enemmän mm. toimintasuunnitelmaprojektin muodossa ja jatkossa tältä saralta voineekin odottaa lisätuloja.

Tuloja ei puolestaan tulisi repiä jäsenistön selkärangasta yhtään enempää kuin on välttämätöntä.

Jäsenmaksua ei siis saatu TYYn kirjaston lakkauttamisenkaan myötä laskettua, mutta sen TYYlle tulevan osuuden nousu saatiin tällä erää estettyä. Nousu ensi vuoden jäsenmaksussa selittyy YTHS-osuuden poikkeuksellisella korotuksella. Ryhmä Lex edustajineen jatkaa myös ensi vuonna aktiivista vaikuttamistaan TYYn eri toimielimissä järkevämmän taloudenpidon puolesta. Menoja voidaan nostaa, jos tulotkin kasvavat. Tuloja ei puolestaan tulisi repiä jäsenistön selkärangasta yhtään enempää kuin on välttämätöntä.

Joel Karhula
TYYn taloustoimikunnan varapuheenjohtaja

Henkilövalintojen joulukuu

Edustajistokauden 2014-2015 ensimmäinen vuosi paketoitiin joulukuun kokouksessa, jossa Ryhmä Lexin varsinainen edaattorinelikko, eli Jussi, Teemu, Ville ja allekirjoittanut, oli paikalla. Esityslistalla oli useita henkilövalintoja, jotka tuovat aina omaa jännitystään edustajiston toimintaan. Joulukuun kokouksessa valitaan vuosittain ylioppilaskunnan hallituksen ja Tylkkärin johtokunta seuraavaksi toimintavuodeksi. Taloustoimikunnan kausi on edustajistokauden mittainen eli kaksivuotinen, joten taloustoimikunnan valinnasta oli tällä kertaa vuorossa välivuosi. Lisäksi edustajisto pääsi pitkästä aikaa valitsemaan ylioppilaskunnalle uuden pääsihteerin.

Edustajisto hyväksyi joulukuun kokouksessa myös toimintasuunnitelman ja talousarvion, joista oli pidetty edellisessä kokouksessa lähetekeskustelut.  Talousarvion siivittämänä edustajisto päätti myös lukuvuoden 2015-2016 jäsenmaksusta, joka Ryhmä Lexin ahkeran toiminnan ansiosta pysytettiin tämän lukuvuoden tasolla. Koko jäsenmaksu nousee kuitenkin valitettavasti 10 eurolla YTHS:n maksun nousun johdosta. Seuraavassa blogipäivityksessä Ryhmä Lexin oma talousguru ja taloustoimikunnan varapuheenjohtaja Joel Karhula kertookin tarkemmin jäsenmaksusta – stay tuned!

Ryhmä Lex esitti TYYn hallituksen kooksi vuodeksi 2015 seitsemää henkilöä eli puheenjohtaja ja kuutta (6) jäsentä, minkä jälkeen esitimme TYYn hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Monosta, joka on tänä vuonna toiminut ansiokkaasti TYYn hallituksen jäsenenä. Muita ehdotuksia ei nähty – puheenjohtajan nuija kolahti pöytään ja Mikko valittiin! Myös hallituksen jäsenten kokoonpanoa ehdotti Ryhmä Lex. Rengas Humanoidi oli ennen Ryhmä Lexiä ehtinyt tehdä oman ehdotuksensa, mutta esitystä ei hyväksytty, sillä esityksen tekijä ei ollut huomioinut kysyä esitettäviltä ehdokkailta lupaa kyseisellä listalla olemiseen, mitä säännöt edellyttävät.

TYYn hallitus 2015 vasemmalta: Huovinen, Seppä, Mononen, Litokorpi, Takatalo, Liljenbäck, Lumme.

TYYn hallitus 2015 vasemmalta: Huovinen, Seppä, Mononen, Litokorpi, Takatalo, Liljenbäck, Lumme.

Ryhmä Lexin esittämä kokoonpano:
Jesse Huovinen (TuKY-lista)
Lauri Liljenbäck
(TuKY-lista)
Julia Litokorpi (Vihreät lista)
Riina Lumme (Soihdunkantajat)
Sami-Petteri Seppä (Ryhmä Lex)
Janika Takatalo (Oikeat)

Edellinen lexiläistaustainen TYYn hallituksen puheenjohtaja on vaikuttanut 90-luvulla, ja kaksi lexiläistä hallituksen jäsentä on nähty samana vuonna ylioppilaskunnan hallituksessa edellisen kerran 2008. Historiallista on se, että ensimmäistä kertaa kaksi edustajaamme ovat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Loistavaa Mikko ja Sami-Petteri!

Hallitusvalinnan jälkeen vuorossa oli uuden pääsihteerin valitseminen TYYlle, kun nykyinen pääsihteeri Tomi Nyström siirtyy alkuvuodesta uusiin haasteisiin. Edustajiston alaisuudessa toimiva valintatoimikunta oli vastannut ansiokkaasti uuden pääsihteerin rekrytointiprosessista syksyn aikana. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin HuK Rauli Elenius, joka aloittaa tehtävässään tammikuussa.

Lopuksi edustajisto valitsi vielä Turun ylioppilaslehden johtokunnan. Ryhmä Lexin ehdokkaana johtokunnan puheenjohtajaksi oli Kirsi Kemppi. Voiton puheenjohtajavaalissa vei jo tänä vuonna johtokunnassa vaikuttanut TuKY-listan Riku Hietarinta. Kirsi valittiin kuitenkin johtokunnan jäseneksi, joten oikkareiden ajatuksia tuodaan myös tulevana vuonna esille Tylkkärin johtokunnassa.

Sydämellisesti onnea kaikille valituille ja hurjasti motivaatiota ensi vuodeksi!
Hienoa nähdä tulevanakin vuonna upeita lexiläisiä vaikuttamassa ylioppilaskunnassamme!

Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja

Helmikuun edarin antia

Edustajiston helmikuun kokouksessa jatkettiin tammikuussa alustettua keskustelua ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista. Hallitus oli valmistelussaan esittänyt, että edustajiston kokouksissa käytetään simultaanitulkkausta opiskelijatyönä sekä käännätetään englanniksi jo aiemmin käänätettyjen dokumenttien lisäksi seuraavat dokumentit vuoden 2014 aikana: talousstrategia, keskipitkän aikanvälin taloussuunnitelma, edustajiston työjärjestys, toimintasuunnitelma vuodeksi 2014, talousarvio 2014, kolmivuotissuunnitelma. Vihreän listan ja ViVan muutosesityksestä edustajisto päätti myös käännättää hallituksen esittämien dokumenttien lisäksi päivitykset yhdenvertaisuusohjelmaan, kuvauksen siipien toiminnasta sekä ympäristöohjelman, sillä nämä dokumentit ovat kv-opiskeilijoiden näkökulmasta keskeisiä – onhan heistä monta mukana siipienkin toiminnassa. Katso Tylkkärin uutinen aiheesta!

Tämän jälkeen ryhmät esittävät ryhmäpuheenvuoronsa kääntämisen ja tulkkauksen kustannusten kattamisesta. Ryhmäpuheenvuoroissa ajatuksia esitettiin hyvin yleisellä tasolla, eikä kovinkaan yksityiskohtaista keskustelua asiasta vielä saatu aikaiseksi. Ryhmä Lex oli sitä mieltä, että kuluvana vuonna on kielikysymyksen kattamisen osalta tehtävä tappiota, mutta tulevina vuosina ei ns. ”juustohöylääminen” ole suotavaa, sillä talousarvio on jo tällä hetkellä tehty melko tiukaksi, eikä talousarvion kiristäminen saa tukahduttaa ylioppilaskunnan toimintaedellytyksiä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeisessä keskustelussa Jussi nosti suoraan kissan pöydälle: rahat kielikysymyksen kattamiseen voitaisiin ottaa TYYn kirjastosta, mikä aiheutti paljon supinaa Turku-salissa.

Kielikeskustelun lisäksi edustajisto hyväksyi TYYn sijoitustoiminnan ohjeistuksen sekä valtuutti hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja että loput sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan. Lisäksi hyväksyttiin Universtas Oy:n omistajaohjauksen ohjeistus.

Kokouksen lopuksi edustajisto velvoitti TuKY-listan esityksestä ylioppilaskunnan hallituksen tekemään näkemyksensä mukaisen selvityksen maaliskuun edustajiston kokoukseen mennessä, mm. siitä, miten uusi rahoitusmalli vaikuttaisi yliopiston sisäisen rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2 % rajoitteita ei käytettäisi. Selvitykseen tulisi sisällyttää riittävä tilannekuva siitä, miten paljon tietty tiedekunta tai kauppakorkeakoulu tuo rahaa valtakunnallisen mallin mukaan ja kuinka paljon ko. yksikkö taas saa rahaa sisäisen rahanjakomallin mukaan. Selvityksen tarkoituksena on lisätä niin ylioppilaskunnan kuin jäsenten tietoisuutta rahoitusmallista.

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Kielikeskustelua ja lainakassan lakkauttamista

TYYn edustajisto ratkaisee helmikuun lopussa, missä laajuudessa englantia käytetään jatkossa suomen rinnalla ylioppilaskunnan virallisena kielenä. Edustajistovaaleissa uusiksi edaattoreiksi valittiin kaksi kansainvälistä opiskelijaa, joiden suomen kielen taito on heikko ja jotka tämän vuoksi haluavat käydä keskustelua englanniksi. Kv-opiskelijat eivät siis kykene osallistumaan täysin suomenkielisen edarin toimintaan ilman käännösapua. Tammikuun edustajiston kokouksessa käytiin alustava keskustelu edustajiston työskentelykielestä, minkä jälkeen asia siirtyi hallituksen valmisteluun helmikuun edaria varten. Jokainen edariryhmä käytti myös ryhmäpuheenvuoron aiheesta. Ryhmien pohdittavina olivat seuraavat apukysymykset:

1. Miten edari voi työskennellä kaksikielisesti tavalla, jossa yhdistyy ymmärrettävyys, saavutettavuus sekä kustannus- ja aikatehokkuus? Käännetäänkö kaikki materiaalit? Pidetäänkö kaikki puheenvuorot joko suoraan englanniksi tai kahdella kielellä?

2. Kuka vastaa materiaalien kääntämisestä? Voiko käännöstyötä ja materiaalien selventämistä vastuuttaa edariryhmille? Kuinka paljon kääntäminen saa maksaa TYYlle?

3. Millä aikataululla ja missä järjestyksessä TYYn virallisia asiakirjoja aletaan kääntämään? Mitä tämä saa maksaa?

Tässä lyhyesti ajatuksia ryhmäpuheenvuorostamme:
Ryhmä Lexin mielestä on hienoa, että ylioppilaskuntamme toimintaan on vihdoin saatu mukaan kansainvälisiä opiskelijoita, sillä muissa ylioppilaskunnissa kv-opiskelijoiden osallistuminen on ollut jo arkipäivää. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osallistuminen koko ylioppilaskunnan toimintaan ja tiedon saaminen täytyy taata parhaalla mahdollisella tavalla. Kannatimme ajatusta siitä, että mahdolliset muutosesitykset lyhyine puheenvuoroineen sekä tärkeimmät dokumentit esityslistat mukaan lukien olisivat saatavilla englannin kielellä. Ryhmä Lexin mielestä on myös tärkeää, että jokainen edustajiston jäsen saisi valita pitämissään puheenvuoroissa itselleen sopivamman kielen eli suomen tai englannin, jolla hän kykenee ilmaisemaan mielipiteensä sujuvasti ja mielekkäästi. Pelkona olisi nimittäin se, että vain yhteen kieleen lukkiutumalla (on se sitten englanti tai suomi) spontaani keskustelu tyrehtyisi – esimerkiksi jos edaattori puheenvuoron sisällön sijaan miettisi, miten hän asiansa sanoisi. Mikäli yksikin puheenvuoro jäisi kielivalinnan pohjalta käyttämättä, ei se pitkällä aika välillä olisi kovinkaan hedelmällistä edarin työskentelyssä. Ryhmä Lex ilmaisi myös huolensa aidosta kielisekamelskasta ja kokousten tehokkaasta läpiviemisestä ja pitkittyvästä kestosta, mikäli puheenvuorot pidettäisiin jatkossa aina kahdella kielellä. Ryhmä Lex kannatti tulkin käyttämistä tarvittaessa, mutta kohtuullisin kustannuksin. Tulkkeina ryhmämme näkisi mielellämme yliopistomme englannin kielen opiskelijoita, jolloin ylioppilaskunta pystyisi tarjoamaan tutkintoa tukevia työtehtäviä. Ryhmäpuheenvuorossa toimme myös esille, että edustajiston pitää uskaltaa tässä uudessa tilanteessa rohkeasti muuttaa kieliasiassa tekemäänsä päätöstä, mikäli valittu ratkaisu ei vaikutakaan toimivalta käytännössä.

Kaikissa esitetyissä ryhmäpuheenvuoroissa vaikutti vallitsevan yksimielisyys siitä, että täysin englanninkieliseen edariin tuskin ollaan siirtymässä ja tämän esteenä on toisaalta myös yliopistolaki, jonka mukaan ylioppilaskunnan kieli on suomi. Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö ovat kannustaneet TYYtä etsimään ratkaisua, jossa edustajisto käyttäisi kokouksissaan suomea ja englantia rinnan sen mukaan, mikä kulloinkin on käytännöllisintä. Useat ryhmät kannattivat tulkkauksen käyttöönottoa, mutta sen tarkempi muoto jäi hallituksen selvitettäväksi: vaihtoehtoina olivat mm. simultaanitulkkaus sekä ryhmien sisäinen tulkkaus.

Toinen keskustelua herättänyt esityslistan kohta oli TYYn lainakassan lakkauttaminen, josta taloustoimikunta oli tehnyt esityksen. Lainakassa on TYYn jäsenistön käytössä ollut palvelu, josta jokainen Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen on pystynyt saamaan 200 euron pienen tai 500 euron ison lainan. Lopullisena päätöksenä edustajisto päätti lainakassan lakkauttamisesta, sillä sen käyttöaste on jäsenistön keskuudessa todella alhainen, lainakustannukset useita pikavippejä korkeammat, eivätkä tiukat lainaehdot palvelleet enää heikossa taloudellisessa asemassa olevia opiskelijoita. Samassa kokouksessa edustajisto päätti hyväksyä Vihreän listan ja Vihreän Vasemmiston esityksestä ponnen, joka velvoittaa TYYn hallitusta selvittämään vaihtoehtoisia malleja vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseksi lainakassan tilalle.

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja