Tylkkäri uudistuu – Uudistuuko lukijakunta?

Sinun 92 euron ylioppilaskunnan pakollisella jäsenmaksullasi rahoitetaan osa Turun yliopiston ylioppilaskunnan virallisesta lehdestä – Tylkkäristä. Mutta onko sinulla ollut aikaa lukea kustantamaasi julkaisua vai tarttuuko mukaasi ainoastaan LexPress? Eikö Tylkkärin lukeminen vaan kiinnosta, vaikka maksatkin siitä?

Lehden pitkään suunniteltu formaattiuudistus näki päivänvalon tammikuun lopussa, kun uusi aikakauslehtimäisempi ulkoasu otettiin käyttöön. Lehden vuosittainen julkaisutiheys laski samalla kuudestatoista yhdeksään, mutta samalla keskimääräinen sivumäärä kasvoi 20-24 sivuisesta 32-40 sivuiseen. Nykyinen johtokunta ei ole ollut suunnittelemassa uutta formaattia eikä logoa. Lehdessä on sekä lyhyitä että pitkiä juttuja, joten lukemisen ei pitäisi olla ajasta kiinni. Sisällön osalta lehdessä on juttuja yliopistomaailmasta, yhteiskunnallisista asioista, kulttuurista ja maailmanlaajuisista ilmiöistä – jokaiselle jotakin.

Omasta mielestäni uusi ulkoasu on pirteämpi ja selkeämpi kuin vanha formaatti, jopa lehden paperi tuoksuu paremmalta, sillä lehdessä siirryttiin laadukkaampaan sanomalehtipaperiin. Uudistuksesta on tullut sekä hyvää että huonoa palautetta. Kaikki palaute otetaan vastaan.

Lehden nettisivut tulevat uudistumaan keväällä. Monet suuret sanomalehdet ovat alkaneet kohdistamaan resurssejaan myös sähköiseen sisältöön. On tärkeää, että lehden sähköisestä lukemisesta tehdään sekä entistä helpompaa että houkuttelevampaa. Myös älypuhelimilla ja tableteilla on mahdollista lukea Tylkkäriä. Jos uudet nettisivut ja sähköinen lehti alkavat vetämään enemmän lukijoita, niin lehden levikkimäärää olisi syytä pienentää, jotta ympäristöä säästyisi – samalla säästyisi TYYn rahaa.*

LexPress on Lexin lehti ja Tylkkäri TYYn lehti. Molemmilla on oma roolinsa yliopistomaailmassa ja molempia tarvitaan. Tylkkäri on ylioppilaskunnan oma lehti, joten sen on palveltava ylioppilaskunnan jäsenistön tarpeita, toimittava tiedotuskanavana ja sen on pystyttävä tuomaan TYYtä lähemmäs jokaista opiskelijaa. Sen pitää yhdistää ylioppilaskuntaa ja sen jäseniä, sen on oltava avoin foorumi ylioppilaskunnan jäsenille. Se ei saa olla lehti, jolla on pieni toimittajakunta ja pieni lukijakunta, vaan kynnys tulla mukaan toimittamaan lehteä pitäisi olla alhainen, lukemisesta puhumattakaan.

Kun vaaleissa ei ole tiedossa sopivaa ehdokasta, niin yksinkertaisin ratkaisu ongelmaan on asettua itse ehdolle. Samoin jos lehdessä ei ole omasta mielestä kiinnostavia juttuja, niin tähän on olemassa helppo ratkaisu. Yksi vaihtoehto on alkaa kirjoittamaan itse juttuja Tylkkäriin ja siitä jopa maksetaan juttupalkkioita samalla kun kehittyy kirjoittajana, valokuvaajana ja haastattelijana. Mukaan pääsee lähettämällä sähköpostia Tylkkärin päätoimittajalle. Lehteen saa kirjoittaa jokainen, vaikkei TYYn jäsen olisikaan, mutta tällöin riskinä voi olla se, etteivät kirjoitukset kosketa lehden lukijaa – sinua. Omasta mielestäni edellytys lehteen kirjoittamiseen kuuluisi olla TYYn jäsenyys.

Lehden sisällön kiinnostavuuden lisäksi jakelun onnistuminen on merkittävä osa laadukasta journalismia. Jos kirjoitan jännittävän dekkarin tai raapustan kauneimman runon, niin siitä ei ole iloa muille, jos tuotokseni jää pöytälaatikkoon. Samoin on tärkeää, että lehti löytää lukijansa tai lukija lehtensä. Sähköinen lehti on kaikkien luettavissa lehden nettisivujen kautta, jonka lisäksi lehteä saa kymmenistä jakelupisteistä ympäri kampusta. Caloniasta lehteä saa ala-aulasta vitriinikaapin vierestä.

Viime vuonna lehden toiminnassa palkka- ja henkilöstökulut olivat noin 80 000 euroa ja julkaisumenot noin 60 000, jolloin varsinaisen toiminnan kulut ovat olleet vuonna 2013 noin 140 000 euroa. Lehden tuotto muodostui vuonna 2013 pääosin noin 60 000 euron ilmoitusmyynnistä, mikä oli lehdelle onnistunut mainosmyyntitulos, jonka lisäksi TYY rahoittaa lehteä vuosittain noin 80 000 eurolla ja näin ollen päästään karkeasti laskettuna nollatulokseen (80 000e+60 000e-80 000e-60 000e=0e).

Mielestäni lehdellä on paljon potentiaalia mainosmyynnissä, sillä potentiaalisia lukijoita on vähintään 15000 ylioppilaskunnan jäsentä, jonka lisäksi lehteä lukevat monet kaupunkilaiset. Mainosmyynti on tällä hetkellä ulkoistettu. Ehkä unelmatilanne olisi saada ylioppilaskuntamme opiskelijat myymään sekä lehteen että nettiin mainoksia. Henkilökohtaisesti toivon että tämä olisi jonain päivänä mahdollista, koska opiskelijat voisivat saada tästä sekä oppia että rahallisen korvauksen provision muodossa.

Johtokunnan tärkeimmät tehtävät ovat yleisen toimivallan käyttö lehden suhteen, talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta edustajistolle. Johtokunta ei vastaa lehden sisällöstä, vaan keskittyy lehden hallintoon. Haluan nähdä Tylkkärin lehtenä, joka tavoittaa ylioppilaskunnan jäsenet, toimii TYYn foorumina, herättää mielipiteitä ja saa ajattelemaan. Laadukas moderni julkaisu on mielestäni taloudeltaan tehokas, ulkoasultaan näyttävä ja sisällöltään kiinnostava – tähän myös Tylkkärin on mielestäni aina pyrittävä.

Tuomas Dahlström
Turun ylioppilaslehden johtokunnan varapuheenjohtaja
Edustajiston varajäsen

Mainokset

Henkilövalintojen tammikuu!

Vuodenvaihteessa TYYssä aiemmin toimineet valiokunnat muuttuivat siiviksi. Siivet ovat vapaaehtoisryhmiä, jotka osallistuvat TYYn toimintaan omilla aihealueillaan, toteuttavat toiminnassaan TYYn arvoja ja ovat yhdysside jäsenistön, edustajiston, hallituksen ja työntekijöiden välillä. Siipiä on viisi: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyösiipi-, kulttuurisiipi-, ravintola- ja ympäristösiipi.

Siivissä luodaan uutta, valvotaan ja ajetaan opiskelijan etua yliopistolla ja yhteiskunnassa sekä nostetaan aiheita julkiseen keskusteluun. Siivet luovat elävää ja aktiivista opiskelijakulttuuria ja niiden kautta on helppo tulla mukaan TYYn toimintaan. Siipien varsinaisia jäseniä haettiin tammikuussa ja lexiläisten hakuinnokkuus oli loistavaa. Lexiläisedustajina TYYn siivissä vuonna 2014 toimivat:

Kansainvälisyyssiipi

 • Joanna Ahokanto
 • Ville Laakso
 • Minttu Vanhanen

Kehitysyhteistyösiipi

 • Anni Juvonen
 • Ville Laakso

Ravintolasiipi

 • Natalia Laakso

Ympäristösiipi

 • Tuomas Dahlström

Kaikki siipiin valitut löydät tämän linkin takaa: http://www.tyy.fi/ajankohtaista/2014/4559

Siipivalintojen lisäksi TYYssä on tehty muitakin kiinnostavia henkilövalintoja.
Joel Karhula valittiin taloustoimikunnan järjestäytymiskokouksessa talton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2014-2015. Samalla hänen vastuulleen taloustoimikunnassa kuuluu Universtas Oy. Tylkkärin johtokunnan varapuheenjohtajana toimii kuluvana vuonna Tuomas Dahlström.

TYYn elokuvakerhon eli Kinokoplan hallituksessa mukana on Lauri Kinnunen. Kinokopla esittää vuoden aikana kaksi pääsarjaa, jotka käsittelevät monipuolisesti eri maiden elokuvia. Lisäksi Kinokoplan vastuulla on muita elokuva-aiheisia tapahtumia.

Edustajiston alaiseen avustustoimikuntaan valittiin Sami-Petteri Seppä. Avustustoimikunta valmistelee TYYn alayhdistyksilleen jakamien toiminta-avustusten pisteytyskriteerit, pisteyttää alayhdistysten tekemät toiminta-avustushakemukset edustajiston päätöksentekoa varten sekä valmistelee muita mahdollisia avustuspäätöksiä.

Paljon onnea valituille ja tsemppiä uusiin haasteisiin!

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Uusi edustajistokausi käyntiin – lexiläisväriä paljon mukana!

TYYn edustajistovaaleissa valittu uusi edustajisto aloitti työskentelynsä järjestäytymiskokouksessaan joulukuun alussa. Ennen edustajiston ensimmäistä kokousta uusille edaattoreille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, joissa käytiin läpi ylioppilaskunnan toimintaa, edustajiston työskentelyä keskeisesti ohjaavia dokumentteja sekä erilaisia kokouskäytäntöjä. Koulutukset olivatkin uudelle edustajistolle erityisen tärkeitä, sillä 41 varsinaisen edaattorin joukossa on reilu kolmisenkymmentä täysin uutta kasvoa. Edustajistossa onkin nyt alkaneella uudella kaudella tapahtumassa suuri sukupolvenvaihdos, joka varmasti omalta osaltaan tuo uusia ajatuksia ja mielipiteitä mukaan TYYn toimintaan. Myös vaalirenkaamme saama enemmistö tuo Ryhmä Lexille vastuuta ja parempia mahdollisuuksia nostaa keskusteluun meitä koskettavia asioita. Erittäin positiivista on myös kahden kv-opiskelijan debytointi edustajistossa – hienoa saada heidät mukaan ylioppilaskunnan toimintaan! Kv-opiskelijoiden osallistuminen tarjoaa myös alkuvuodesta edustajistolle mielenkiintoisen keskustelun TYYn kielipolitiikasta ja edustajiston työskentelykielestä.

Järjestäytymiskokouksen anti painottui suurimmaksi osaksi keskeisiin henkilövalintoihin, joissa Ryhmä Lex oli myös aktiivisesti mukana. Järjestäytymiskokouksen henkilövalinnat ylittivät paikallismediankin uutiskynnyksen niin Turun Sanomissa  kuin Aamusetissa. Aivan ensimmäiseksi edustajisto järjestäytyi tietenkin puheenjohtajiston osalta, jossa lexiläisväriä on nähtävissä kaudella 2014–2015. Edustajiston uuden puheenjohtajan Jukka Koiviston aisapariksi valittiin nimittäin edustajiston varapuheenjohtajaksi Teemu Auressalmi.

Muutaman vuoden tauon jälkeen TYYn hallituksessakin on jälleen lexiläisedustus vuonna 2014, kun hallitukseen valittiin Ryhmä Lexin riveistä Mikko Mononen. Mikon vastuualueina hallitustyöskentelyssä ovat viestintä, yritysyhteistyö, kaupunkisuhteet sekä työelämä.
TYYn hallitus 2014 kokonaisuudessaan on seuraava:

Jussi Nieminen (puheenjohtaja, TuKY-lista)
Ilona Häsänen (TuKY-lista)
Timo Kovala (TuKY-lista)
Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Virva Viljanen (Vihreä vasemmisto)
Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista)

Järjestäytymiskokouksessa valittiin lisäksi edustajat Tylkkärin johtokuntaan ja TYYn taloustoimikuntaan. Tylkkärin johtokunnassa vuonna 2014 vaikuttavat lexiläisistä Tuomas Dahlström ja Annika Falben. Taloustoimikunnassa kaksivuotiskaudella 2014–2015 hyödynnetään rautaista lexiläistä taloustietämystä, kun Joel Karhula valittiin taloustoimikunnan jäseneksi. Ensimmäisessä edarissa oli tarkoituksena valita myös Kinokoplan jäsenet, mutta edustajisto ei saanut mielestään riittävää tietopohjaa valinnan tekemisille. Tästä johtuen asia palautettiin valintatoimikunnan uudelleenvalmisteluun tammikuun edaria varten.

Ryhmä Lexin sisäiset voimasuhteet on myös jaettu: ryhmäpuheenjohtajana toimii allekirjoittanut ja vararyhmyrinä edarivaalien fuksijytky ja ääniharava Ville Laakso. Allekirjoittanut, Ville varajäsenenään, edustaa myös Ryhmä Lexiä TYYn valintatoimikunnassa, joka valmistelee TYYn henkilövalintoja.

Lämpimät onnittelut kaikille valituille ja tsemppiä TYY-vaikuttamiseen!
Ryhmä Lex toivottaa menestyksekästä uutta vuotta 2014!

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea

Turun ylioppilaslehti kertoo 14.10. ilmestyvässä vaalinumerossaan:

Ehdolla olevista ryhmistä Ryhmä Lex ja Kokoomus kehittäisivät opintotukijärjestelmää lainapainotteiseen suuntaan.

Ryhmä Lex haluaa oikaista Tylkkärin perusteettoman ja virheellisen väitteen. Alkuperäisessä, Tylkkärin päätoimittajlle lähetetyssä vastauksessamme luki opintotuen osalta seuraavaa:

”Opintotuen pitää olla opintorahapainotteinen, mutta sitä on kehitettävä kannustavampaan suuntaan myös opintolainan osalta. Tulorajat tulisi poistaa kokonaan tai niitä pitäisi nostaa huomattavasti.”

Kuten yllä olevasta lausunnostamme täysin selkeästi käy ilmi, Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea. Ryhmä Lex kannattaa toki sitä, että esim. jo käytössä olevasta opintolainan verovähennysoikeudesta tiedotettaisiin opiskelijoille selvemmin.

Tylkkärin esittämä tulkinta vastauksestamme ei voi mielestämme perustua kuin täydelliseen huolimattomuuteen tai vastauksemme tietoiseen ”värittämiseen”. Olemme pyytäneet Tylkkärin päätoimittajaa oikaisemaan lehden levittämän virheellisen väittämän mm. Tylkkärin nettisivuilla ja seuraavassa numerossa.

Edustajiston syyskausi avattu!

Niin se vain on, että syksy on jälleen saapunut – ensimmäinen edustajiston kokous on takana. Syyskauden avauksen (18.8.) esityslistaa ei oltu asioiden paljoudella pilattu. Toisaalta  ehkä TYYn tärkeimmät henkilövalinnat osuivat elokuun ylimääräiseen kokoukseen. Tällä kertaa meteliä tutun pöydän päässä pitivät Arimo, Vesa, Tuomas sekä paluun edariin tehnyt Matti.

Ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävä edustajisto pääsi valitsemaan uutta pääsihteeriä Katja Sauvolan tilalle sekä vakituista päätoimittajaa Turun ylioppilaslehdelle. Lisäksi esityslistalla oli ylioppilaslehden johtokunnan täydentäminen.

Valituiksi tulivat Tomi Nyström (pääsihteeri), Anna-Elina Matilainen (päätoimittaja) sekä Leila Uotila (Tylkkärin johtokunta). Ryhmä Lex onnittelee kaikki valittuja!

Pitkään eivät edaattorit pääse lepäämään, sillä seuraavaa Edaria istutaan jo parin viikon päästä, keskiviikkona 8.9.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on elokuun ylimääräisessä kokouksessaan 18.8.2010 päättänyt:

– valita Turun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeriksi Tomi Nyströmin
– valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajaksi Anna-Elina Matilaisen
– täydentää Turun ylioppilaslehden johtokuntaa ja valita sen jäseneksi
Leila Uotilan.

Jokke valittiin TYYn hallitukseen 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajisto on tänään valinnut ensi vuoden hallitukseensa Lexin nykyisen kulttuuritoimikunnan puheenjohtajan Joel Uusi-Oukarin. Uusi-Oukari oli oikeustieteilijöiden sitoutumattoman edustajistoryhmän Ryhmä Lexin ehdokas.

TYYn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen valtiotieteiden ylioppilas Elias Laitinen (Vihreä vasemmisto). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin äänestyksessä Rauli Elenius (Vihreä lista), Lauri Lahoniitty (Soihdunkantajat), Hannele Karilainen (Eduxi), Ilkka Marja-aho (TuKY) ja Jarmo Kallunki (Hybridiaani).

Samassa kokouksessa valittiin Lexin ehdokkaita myös muihin TYYn toimielimiin:

 • Taloustoimikunta: Katrin Puolakainen
 • Turun ylioppilaslehden johtokunta: Paula Kovari, Juha-Matti Toikka
 • Turun yliopiston opintotukilautakunta: Juha Post
 • Alayhdistysvaliokunta: Kalle Lyyra
 • Edunvalvontavaliokunta: Jaana Mikkola, Ida Utunen
 • Kansainvälisten asioiden valiokunta: Saara Aholainen, Sonja Kurki
 • Ravintolavaliokunta: Sarianna Järviö

Lämpimät onnittelut kaikille valituille!

Ryhmä Lex haluaa samalla kiittää kaikkia oikkareita edustaneita toimijoita kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaikille mitä mainiointa joulua sekä vuotta 2010! Lue loppuun

Vanha edari 7/2009

Vanha edari kokoontui 21.10. todennäköisesti toiseksi viimeisen kertansa. Jäljellä on enää marraskuun juhlaedari. Vähiin siis käy ennen kuin loppuu. Vaikka itse kokousasioita oli vain kolme, venähti kokous neljätuntiseksi, kiitos jälleen virinneen keskustelun opiskelijaliikkeen — tai SYL:n — yhteiskunnallisesta roolista. Ryhmä Lexiä kokouksessa edustivat Teemu, Matti, Minna, Arimo ja Vaaja.

Varsinaiset päätöasiat olivat käytännössä henkilövalintoja. Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi valittiin Anna-Elina Matilainen. Tämän jälkeen valittiin myös TYYn edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen, joka järjestetään marraskuussa. Ryhmä Lexiltä kokoukseen lähtee varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

Eniten aikaa otti kuitenkin keskustelu SYL:n poliittisesta linjapaperista. Pitäisikö pääomatuloverotus olla progressiivista? Pitäisikö yksityisten pörssiyritysten hallituksissa olla sukupuolikiintiöt? Pitäisikö EU:sta tehdä liittovaltio? Oliko tämä oikeasti  parasta, mitä opiskelijaliikkeeltä irtoaa… Hyvä huomio tuli lopussa, kun joku totesi, ettei paperissa sanallakaan pohdittu esimerkiksi yliopistojen rahoitusta.

Ryhmä Lexin mielestä TYY tai SYL voivat toki ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta harkitusti ja opiskelijalähtöisesti. TYYn tai SYL:n hallitusten ei kuitenkaan pidä antaa kaikkien opiskelijoiden nimissä arvo- ja tunnelatautuneita kommentteja täysin opiskeluun liittymättömistä asioista — kuten Suomen verojärjestelmän perusperiaatteista. Resurssien tuhlaaminen tällaisiin kysymyksiin on omiaan etäännyttämään näitä opiskelijajärjestöjä tavallisista riviopiskelijoista. Jospa kerrankin ajettaisiin opiskelijoiden asiaa eikä haihateltaisi taivaissa…

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan
21.10.2009 päättänyt:

 • valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi ajalle 4.1.2010-14.5.2010 Anna-Elina Matilaisen;
 • valita SYL: liittokokousedustajiksi:
  Halonen Aki varalla Hakkala Antti
  Heinonen Laura varalla Björk Pasi
  Hoikkala Marjaana varalla Ollila Anna-Maria
  Isotalo Juha varalla Uotila Saara
  Laitinen Elias varalla Puolakainen Katrin
  Merikari Martti varalla Valanto Sara
  Mäkelä Laura varalla Näätänen Ari-Matti
  Nieminen Vappu varalla Kallunki Jarmo
  Niskala Maija varalla Salonen Joel
  Oksanen Teemu varalla Fonselius Tuomas
  Terävä Sini varalla Elenius Rauli
  Uotila Leila varalla Vornanen Jukka
  Österman Samu varalla Turtola Hanne
  sekä tarkkailijoina Hokkanen Eero ja Sauvola Katja
  ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia;
 • merkitä tiedoksi keskustelun SYL:n liittokokousasiakirjoista; ja
 • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa TYYn hallituksen jättämään uudelle edustajistolle kirjelmän, jossa se toivoo lakitusperinteen uudistamista. Kirjelmässä pyydetään, että TYYn tulee uudistaa Liljan patsaan lakitusperinnettä niin, että joka toinen vuosi lakitettavana ja pestävänä on Liljan patsas ja joka toinen vuosi Paavo Nurmen patsas.