Tapahtumarikkaan helmikuun satoa: poliittinen linjapaperi, keskusvaalilautakunta, tilasubventio, #instagate ja paljon muuta!

Varaedaattorimme Laura ensimmäisessä edustajiston kokouksessaan.

Varaedaattorimme Laura ensimmäisessä edustajiston kokouksessaan.

Helmikuun edustajiston kokouksessa Ryhmä Lexistä olivat paikalla allekirjoittanut, Jussi, Teemu ja tällä kertaa edaridebyytin tehnyt varaedaattorimme Laura. Niin Laura kuin kaikki muut edaattorit pääsivät helmikuussa pitkän kokousillan makuun, kun hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti venyi ennätyspitkäksi #instagate:n siivittämänä. Instagaten käsittelyssä lähes jokaisesta ryhmästä käytettiin puheenvuoroja ja keskustelun pituus osoitti ehdottomasti, että TYYn instatilillä jaetut kokoomuspoliitikkojen kuvat ennen opiskelijoiden #Koulutuslupaus-kampanjan virallista aloitusta herättivät edaattoreissa tunteita ja kysymyksiä. Tapahtuneesta  ja kokouksessa käytetyistä puheenvuoroista voi lukea tarkemmin Tylkkärin pitkästä reportaasista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen julkaisi TYYn blogissa selvityksen ja pahoittelun tapahtuneesta.

Viime syksynä edustajisto päätti siirtää tavallisen vuosikellon mukaisen linjapaperin päivittämisen keväälle 2015, jotta päivitysprosessi pystyttäisiin keväällä tekemään syksyä perusteellisemmin ja edustajistolla olisi aikaa pohtia kunnolla linjapaperin sisältöä. Poliittinen linjapaperi on TYYn toimintaa ohjaava asiakirja, joka määrittelee ylioppilaskuntamme poliittiset kannat eli käytännössä sen, mihin TYY voi ottaa kantaa. Linjapaperi on erityisesti TYYn hallituksen ja toimiston työkalu päivittäisen toiminnan pyörittämiseen, mutta linjapaperi antaa tietysti myös suuntaviivoja edustajiston toimintaan. Tavallisesti poliittinen linjapaperi päivitetään kerran edustajistokauden aikana ja aina tarvittaessa.

Helmikuun edustajiston kokouksessa avattiin linjapaperin päivitysurakka. Jokainen edariryhmä lausui lähetekeskusteluun omat ajatuksiaan tulevan linjapaperin sisällöstä. Lähetekeskustelussa oli kuultavissa 11 erilaista lähtökohtaa.

kuva 1

Opiskelijoiden #Koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanja starttasi valtakunnallisesti 25.2. Turussa kampanjastartti tapahtui kävelykadulla, jossa mukana myös Ryhmä Lexistä Teemu, Sanna ja TYYn hallituslainen Sami-Petteri.

Ryhmä Lex nosti omassa ryhmäpuheenvuorossaan esille erityisesti TYYn suhtautumisen ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen. Ryhmä Lex on seurannut aktiivisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenjärjestelyn tilannetta, kun ammattikorkeakoululakia päivitettiin viime vuonna. Päivityksen myötä opiskelijakuntien jäsenyys jäi edelleen vapaehtoisten järjestelyjen varaan ylioppilaskuntien jäsenyyden ollessa pakollista, minkä vuoksi eri korkeakoulujen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa. Ryhmä Lex uskoo ja toivoo, että lähitulevaisuudessa perusoikeudet ulottuvat myös ylioppilaskuntiin. Tällä tarkoitamme sitä, että ylioppilaskuntien nykyinen pakkojäsenyys ei ole perusoikeuksiin kuuluvan yhdistymisvapauden näkökulmasta kestävällä pohjalla ja tulee poistumaan.

Viime syksynä eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi ammattikorkeakoululakia käsitellessään, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyydelle ei ollut perusteita. Tällä on merkitystä erityisesti sen vuoksi, että opiskelijakuntien pakkojäsenyyden perusteeksi esitettiin tismalleen samoja julkisia tehtäviä, joita ylioppilaskunnatkin hoitavat, mukaan lukien osallistumista opiskelijoiden perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien hoitamiseen, eli YTHS:öön. Perustuslakivaliokunta totesi, että näiden tehtävien hoitaminen, tai opiskelijoiden terveydenhuoltomaksun periminen, ei edellytä, että jäsenyyden opiskelijakunnassa tulisi olla pakollista. Koska sinänsä hyväksyttävät päämäärät on saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin, ei ehdotettu yhdistymisvapauden rajoitus täytä perusoikeusrajoituksiin kohdistuvaa oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Näin ollen pakkojäsenyys on vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.

Tilanne on tismalleen sama ylioppilaskuntien kohdalla. Ylioppilaskunnat hoitavat täsmälleen samoja tehtäviä, joita opiskelijakunnille ehdotettiin. AMK-opiskelijoiden perusoikeuksia ei rajoitettu, meidän oikeuksiamme rajoitetaan edelleen. Pelkästään se, että ylioppilaskunnissa on ”perinteisesti” ollut pakkojäsenyys, ei voi oikeuttaa perusoikeuksiemme rajoittamista jatkossa. Sitä vastaan sotivat sekä korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu että nykyaikainen perusoikeuskäsitys.

Emme usko pakkojäsenyyden kestävän. Perustuslakivaliokunta nimittäin katsoi tärkeäksi, että yliopisto- ja AMK-opiskelijoilla on lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet osallistua oppilaitostaan, opiskeluaan ja palveluitaan koskevaan päätöksentekoon ja että eri opiskelijaryhmien palvelut, edut tai velvoitteet eivät perusteettomasti poikkea toisistaan. Valiokunta myös piti aiheellisena, että korkeakouluopiskelijoiden asemaa ja sääntelyä arvioidaan kokonaisuutena. Jos tämä ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa pakkojäsenyydestä luovutaan, mikä sitten?

Ylioppilaskunnilla on nähdäksemme tässä tilanteessa kaksi mahdollisuutta. Voimme sulkea silmät todellisuudelta ja itsepäisesti yrittää pitää kiinni pakkojäsenyydestä, vain nähdäksemme sen lopulta kaatuvan. Jos jatkamme nykylinjalla, vaarana on se, että pakkojäsenyyden vanavedessä lähtee myös pakollinen YTHS-maksu ja päädymme samaan tilanteeseen, missä AMK-opiskelijat ovat nykyään. Tätä Ryhmä Lex ei halua. YTHS-palvelut ovat elintärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille. Mielestämme TYYn tuleekin ottaa asiassa proaktiivinen rooli, ja pyrkiä tulevaisuuteen, jossa YTHS-palvelut taataan kaikilta korkeakouluopiskelijoilta kannettavalla terveydenhoitomaksulla – ilman yhdistysmisvapautta rajoittavaa pakkojäsenyyttä.

Pakkojäsenyyden lisäksi Ryhmä Lex nosti esille muun muassa TYYn kannanottojen tekemisen yleisellä tasolla, sähköisen tenttimisen, pedagogisten opintojen edellyttämisen yliopiston opetushenkilökunnalta. Koko esitetyn ryhmäpuheenvuoron voit lukea tästä: Ryhmä Lex_Ryhmäpuheenvuoro lähetekeskusteluun poliittisesta linjapaperista_25.2.2015

Mikäli sinulle nousee ajatuksia siitä, mitä meitä oikkareita koskettavia asioita olisi nostettava tulevassa linjapaperissa esille, ota rohkeasti yhteyttä ryhmäpuheenjohtajaan tai Ryhmä Lexin edaattoreihin – me pyrimme vaikuttamaan ja viemään asiaa eteenpäin! TYYn nettisivuilla on myös tulossa palautelomake, jolla pystyt helposti lähettämään ajatuksiasi hallituksen tietoon. TYYn hallitus päivittää tällä hetkellä linjapaperia ja edustajisto käsittelee huhtikuun kokouksessa uuden päivitetyn linjapaperin sisältöä.

Ryhmä Lex edusti myös Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Ryhmä Lex edusti myös Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Helmikuun iltakoulussa viikkoa ennen varsinaista kokousta edustajisto kuunteli tarkkaavaisena pääsihteeri Eleniuksen pitämää koulutusta TYYn jakamista alayhdistysavustuksista, sillä kokouksessa edustajiston päätettävänä oli Rauman filiaalissa olevien alayhdistysten tukeminen vuokra-avustuksen muodossa. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö joutui aiemmin luopumaan neljästä opetusrakennuksesta, mikä on vaikuttanut huomattavasti vajaan 900 opiskelijan arkeen. Tiloista luopuminen on vaikuttanut myös TYYn Rauman opiskelijasihteeriin, sillä hän työskennellyt samoissa tiloissa. Edustajistoryhmä Eduxi (kasvatustieteellisen tdk:n poliittisesti sitoutumaton ryhmä) esitti Soihdunkantajien (sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät) kannattamana, että edustajisto päättää TYYn tukevan raumalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestö Opekas ry:tä tilavuokrassaan. Eduxin esitys sai edustajistolta yksimielisen hyväksynnän, sillä filiaalien eriarvoinen asema Turun kampukseen on jo pitkään ollut esillä. Lisäksi nostettiin esille myös TYYn hyötyminen vuokratuesta, sillä Rauman opiskelijasihteeri päivystäisi samoissa tiloissa.

TYYn edustajistovaalit ovat tällä hetkellä jo kaikkien huulilla, vaikka loka-marraskuuhun on vielä aikaa. Edustajisto valitsi TYYlle keskusvaalilautakunnan vastaamaan vaalien toteuttamisesta yhdessä keskusvaalikoordinaattorin kanssa. Keskusvaalilautakunta esimerkiksi päivittää vaalijärjestyksen, julistaa vaalituloksen ja valvoo vaalin toteutumista sekä listojen kampanjointia Jokainen edustajistoryhmä sai asettaa keskusvaalilautakuntaan yhden varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varan. Ryhmä Lexin edustajana keskusvaalilautakunnassa vuoden 2015 edarivaaleissa on Miina Rantala ja Miinan henkilökohtaisena varana vararyhmiksemme Ville Laakso. Tsemppiä tehtävään! 🙂

Edustajiston kokouksen lisäksi helmikuu oli todella tapahtumarikas kuukausi ja Ryhmä Lex oli tietenkin tapahtumissa mukana! Opiskelijoiden eduskuntavaalikampanja #Koulutuslupaus starttasi valtakunnallisesti helmikuun lopulla. Turussa tapahtumapaikkana oli kävelykatu ja ihmisvälinässä näkyi myös lexiläisiä ja Lexin lippu. Kampanjan tarkoituksena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin eduskuntavaaleissa ja saada kansanedustajaehdokkaat tekemään koulutuslupauksia. Kampanjassa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, joihin kannattaa lähteä mukaan – samalla voit löytää oman eduskuntavaaliehdokkaasi! Helmikuun lopussa vietettiin myös Turun yliopiston 95. vuosijuhlaa, jossa Ryhmä Lex oli paikalla edustamassa. Hupi ei kuitenkaan loppunut tähän, sillä helmikuun lopuksi edustajisto kokoontui rennoissa merkeissä Osakuntasaliin sitsaamaan vastapainoksi kokousten sävyttämälle arjelle.


Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja

Edustajiston helmikuun kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 25.2.2015 päättänyt:

 • merkitä tiedoksi hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.
 • valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:

Vihreä vasemmisto:       Virva Viljanen (pj),            Annaliina Vatula (vara)

TuKY-lista:                       Otto Rouhiainen,               Aku Kähkönen (vara)

Ryhmä Lex:                     Miina Rantala,                   Ville Laakso (vara)

Eduxi:                              Miikka Korventausta,       Joni Ervasti (vara)

Oikeat:                             Mirka Könnö,                     Ville Virtanen (vara)

Soihdunkantajat:            Juuso Marttila,                  Wilhelmiina Palonen (vara)

TYY Terveeksi:                Lassi Laine,                       Emily Pan (vara)

Vihreä lista:                     Kukka-Maaria Wessman, Konsta Weber (vara)

Hybridiaani:                     Matti Vähä-Heikkilä (vpj), Laura Aaltonen (vara)

Demariopiskelijat – TOSY: Annemari Hannula,     Artturi Jyrkkänen (vara)

Humanistilista:               Sini Saarinen,                    Onni Kaarle (vara)

 • merkitä tiedoksi keskustelun poliittisesta linjapaperista.
 • tukea raumalaisten opiskelijayhdistysten kattojärjestö Opekas ry:tä sen tilavuokrassa.
 • hyväksyä TuKY-listan aloitteen, joka velvoittaa hallituksen valmistelemaan ja julkaisemaan kannanoton, jossa vaaditaan Turun kaupungilta, varsinaissuomalaisilta yrityksiltä sekä alueen korkeakouluilta selkeitä toimia parempien harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien takaamiseksi opiskelijoille.
 • hyväksyä TuKY-listan aloitteen, joka velvoittaa hallituksen valmistelemaan erilaisia vaihtoehtoja edustajistolle, miten TYYn tulisi ottaa kantaa suomalaisten yliopistojen tekemään koulutusvientiin.
 • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa hallituksen kutsumaan TYYn merkittävän alumniverkoston, TYY-tytöt, tapaamiseen vuoden 2015 aikana ja nostamaan feminismin kysymykseksi eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneelissa.
 • hyväksyä Humanistiopiskelijoiden ponnen, joka velvoittaa hallituksen purkamaan keskuudessaan sekä käymään tarvittavat kehityskeskustelut koskien SYL:n eduskuntavaalikampanjan aiheuttamaa niin sanottua sosiaalisen median kohua ja antamaan jäsenistölle kattavan selonteon läpikäymästään prosessista ja siihen johtaneista syistä, sekä esittelemään jatkosuunnitelmansa.
 • hylätä Vihreän listan ponnen, jossa toivotaan TYYn hallituksen ottavan kantaa ns. ”Ben Zyskowiczin leikkauslistaan” SYL:n opintotukikantojen mukaisesti.

Turussa 25.2.2015

Marraskuu – katse eteenpäin!

Edustajiston juhlakokouksen, vuosijuhlien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksen sävyttämän marraskuun lopuksi oli vielä ihan normaalin edustajiston kokouksen vuoro. Aivan tavallisessa rytmissä ei tosin menty, sillä kokous pidettiin jo tiistai-iltana. Näin siksi, että suuri osa hallituksesta lähti keskiviikkona edustamaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlille. Ryhmä Lexistä paikalla olivat allekirjoittanut, ryhmyri Sanna, Tuomas sekä debyyttinsä ääntenlaskijana hassutellen tehnyt Sami!

Marraskuun kokouksessa katsottiin kohti tulevaa. Kokouksen pihvi oli TYYn toimintaa keskipitkällä aikavälillä ohjaavien dokumenttien, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) ja kolmivuotissuunnitelman, päivittäminen ja hyväksyntä. Molempien osalta oli käyty lähetekeskustelu lokakuussa ja nyt oli päätöksenteon aika.

KTS:aa koskevassa lähetekeskustelupuheenvuorossaan Ryhmä Lex oli toivonut, ettei TYYn jäsenmaksua korotettaisi ensi lukuvuodelle. Toivoimme näin erityisesti siksi, että Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiöön (YTHS) valtiohallinnon tasolta kohdistettujen säästöjen johdosta YTHS-maksuun tuleva 10 euron korotus on jo erittäin roima lisäys meidän kaikkien jäsenmaksuihimme. Taloustoimikunta oli kuunnellut toivettamme osittain, ja lähetekeskustelussa esillä olleen 1 euron korotuksen sijaan pohjaesityksenä oli 0,5 euron jäsenmaksukorotus.

Ryhmämme ei kuitenkaan ollut vielä tähän tyytyväinen. Teimmekin KTS:aan muutosesityksen, jonka mukaan jäsenmaksua ei koroteta lukuvuodelle 2015-2016. Jäsenmaksukorotuksen jäädyttäminen vähentäisi arvioituja jäsenmaksutuloja noin 3.400 euroa vuosina 2015 ja 2016. Tätä vajetta paikataksemme esitimmekin myös, että alayhdistysavustuksiin budjetoidut lisäykset toteutettaisiin vaiheittain. Tänä vuonna alayhdistysavustuksiin on budjetoitu noin 92.000 euroa, ja taloustoimikunnan pohjaesityksen mukaan vuosina 2015-2017 niihin budjetoitaisiin 98.000 euroa. Ryhmä Lex esitti siis, että vuosina 2015-2016 alayhdistysavustuksia nostettaisiin vain 95.000 euroon saakka ja vasta vuonna 2017 98.000 euroon. Esityksemme herätti hieman keskustelua, ja sitä vastustaneetkin ymmärsivät pointtimme. Vasta-argumenttina kuulimme, ettei alayhdistysten toimintaedellytyksiä pitäisi heikentää avustuksista nipistämällä. Pidimme tätä hieman erikoisena, sillä olimmehan joka tapauksessa kasvattamassa alayhdistysavustusten kokonaissummaa. Niin tai näin, äänestyksessä muutosesityksemme voitti taloustoimikunnan pohjaesityksen äänin 22-17-2. Ryhmä Lex siis piti jäsenmaksun kurissa!

Toinen KTS:ssa keskustelua herättänyt asia oli Turun ylioppilaslehden, tuttavallisemmin Tylkkärin, budjetti. Taloustoimikunta oli pohjaesityksessään budjetoinut Tylkkärille vuosille 2015-2017 80.000 euroa vuodessa, mikä on tilanne tänäkin vuonna. Kokouksessa paikalla olleet Tylkkärin päätoimittaja ja johtokunnan puheenjohtaja toivoivat kuitenkin lehden budjetin kasvattamista 85.000 euroon, joka oli ollut esillä KTS:n lähetekeskustelussa. Heidän mielestään 85.000 euroa on realistinen arvio lehden budjetista, ja on toteutumassa tänäkin vuonna.

Koko edustajisto lieni yhtä mieltä siitä, että Tylkkärissä on lehden ja nettisivujen uudistuneen ilmeen myötä saatu paljon hyvää aikaan, ja tätä kehityskulkua ei pidä sotkea. Ryhmä Lexin Tuomas ja TuKY-listan edustajat huomauttivat kuitenkin kuluvan vuoden sisältäneen nettisivu-uudistuksen, ”pakun mälläämisen” ja mainosmyyntisopimuksen irtisanomisesta johtuneiden mainostulojen tippumisen, jotka lohkaisivat budjetista liki 10.000 euroa. Näin ollen realistinen arvio olisi noin 75.000 euroa vuodessa, johon nähden 80.000 euron budjettia saattoi pitää hyvinkin kohtuullisena. Pitkän keskustelun jälkeen Soihdunkantajat esittivät Tylkkärin budjetin nostoa 83.000 euroon, mutta taloustoimikunnan pohjaesitys piti puolensa selkein äänin 27-14.

Kolmivuotissuunnitelman valmistellut hallitus oli poiminut lähetekeskustelusta pohjaesitykseen muutaman uuden asian. Pohjaesitykseen oli nostettu TYY Terveeksi -ryhmän esille tuoma opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin vaikuttaminen sekä useammankin ryhmän toive sosiaalipoliittisesta projektista, joksi hallitus oli valinnut vaikuttamisen koulutuksen rakenteisiin niin, että ne tukevat opiskelua uudessa kaksiportaisessa opintotukimallissa. Ryhmämme suhtautui molempiin lisäyksiin positiivisesti. Onhan meillä oikiksessakin puhuttu paljon siitä, miten opintotuen jakaminen erikseen notaari- ja maisteritutkintoihin vaikuttaa opiskeluumme. Lähetekeskustelussa paljon puhetta herättänyt yritysyhteistyö oli hallituksen pohjaesityksessä sellaisenaan, eikä sitä tällä kertaa lähdetty haastamaan. Kolmivuotissuunnitelmaan tuli yksi Vihreän vasemmiston muutosesitys, joka ei kuitenkaan saanut juuri kannatusta. Näin ollen kolmivuotissuunnitelma hyväksyttiin hallituksen pohjaesityksen mukaisena.

Seuraavat kolme vuotta toimintaa ohjaavien dokumenttien hyväksymisen jälkeen oli aika kääntää katse konkreettisemmin kohti tulevaa vuotta. Hallitus oli valmistellut lähetekeskustelua varten luonnoksen ensi vuoden toimintasuunnitelmasta (TOSU), joka sisälsi seitsemän projektia. Edustajistoryhmiltä pyydettiin ryhmäpuheenvuoroja, joissa poistettaisiin yksi projekti.

Ryhmä Lexin mielestä ensi vuoden projekteista TOSU:aan oli ehdottomasti sisällytettävä eduskuntavaali- ja kunnallispoliittinen vaikuttaminen, toimiston muuton valmistelu, yliopiston rahoitusmallin arviointia koskeva projekti sekä yritysyhteistyön linjojen ja tavoitteiden laatiminen. Myös  opiskelijoiden asuinympäristöä, alayhdistysviestinnän kehittämistä ja opiskelun edellytysten parantamista koskevia projekteja pidimme hyvinä. Muiden varjoon jääneenä pudotimme ulos kuitenkin asuinympäristöä koskevan projektin, kuten tekivät useat muutkin edustajistoryhmät.

Kokouksessa myös kuultiin hallituksen ja ansiolautakunnan vastaukset vähäosaisten jäsenien tukemista sekä jäsennauhan lanseeraamista koskeviin toivomusponsiin, vastauksia edustajiston yhdenvertaisuusselvitykseen sekä muutama kysymys hallitukselle tiedottajan toimen vakinaistamiseen liittyen. Suurempia vääntöjä tai keskusteluita nämä asiat eivät herättäneet, ja kokous nuijittiinkin läpi kohtuullisessa kolmessa tunnissa.

Tiukka edariaikataulu  jatkuu vielä, sillä seuraava edustajiston kokous on jo keskiviikkona 10.12. Vuoden viimeisessä kokouksessa vahvistetaan ensi vuoden TOSU ja talousarvio sekä ennen kaikkea valitaan uusi pääsihteeri, hallitus ja Tylkkärin johtokunta. Huhupuheiden mukaan Ryhmä Lexilläkin on ehdokkaita mukana skaboissa – stay tuned!

Teemu Auressalmi
edustajiston varapuheenjohtaja

Edustajiston marraskuun kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on marraskuun kokouksessaan 25.11.2014 päättänyt:

– hyväksyä TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.

– hyväksyä päivitetyn TYYn kolmivuotissuunnitelman vuosille 2015-2017.

– merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2015.

– merkitä tiedoksi hallituksen vastauksen ponteen TYYn vähäosaisten jäsenten tukemisesta.

Turussa 26.11.2014

Ylioppilaskunta suunnannäyttäjänä

Kevään korvilla keskustelun aiheeksi nousee jälleen vuotuiset toiminta-avustukset. 28.1.2010 voimaan astuneen ohjesäännön mukaan aine- ja tiedekuntajärjestöt ovat oikeutettuja toiminta-avustuksen perusosaan, jonka lisäksi on mahdollista saada toiminnan pistetytyksen perusteella lisäosa. Samaan pykälään on lisätty myös klausuuli, jonka nojalla lisäosa on mahdollista jättää myöntämättä, jos alayhdistyksen talous on toistuvasti huomattavan ylijäämäinen, eikä voida osoittaa hyväksyttävää säästämisen kohdetta.

Sen suuremmin en aio puuttua edellä mainitun pykälän tulkinnanvaraiseen sanamuotoon, vaan otan esille merkittävämmän seikan. TYY rajoittaa myönnettävän toiminta-avustuksen suuruutta alayhdistyksen ylijäämäisyyden perusteelle, vaikka sen oma talous on samaan aikaan reilusti plussan puolella. Ylioppilaskunta tuntuu ajattelevan, ettei sen tarvitse perustella oman taloutensa ylijäämäisyyttä, vaikka se edellyttää sitä omilta alayhdistyksiltään.

Hyvänä esimerkkinä tästä epäkohdasta on maaliskuun edustajiston kokouksessa esitetty ponsi, jonka tarkoitus oli velvoittaa ylioppilaskunnan talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Kokouksessa perusteltiin hylkäämistä muun muassa sillä, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa. Tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity. Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan tuloksen ollessa yli 30 000 € ylijäämäinen, olisi sen syytä näkyä myös jäsenmaksun suurudessa!

On vain positiivista, että TYYn taloutta on hoidettu vastuullisesti, ja se on tällä hetkellä hyvällä tolalla, mutta ylijäämäisyys pitäisi pystyä perustelemaan samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää omien alayhdistystensä tekevän. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin ajattelevan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Kun jäsenmaksuja kerätään automaatiojäsenyyden turvin, tulisi suuruudesta päätettäessä huomioida ylioppilaskunnan talouden ylijäämäisyys kohtuullistavana perusteena. Onhan perustuslakivaliokuntakin lausunut kohtuullisen jäsenmaksun puolesta, joten ei olisi pahitteeksi, että ylioppilaskunnan omissa säännöissäkin huomioitaisiin tämä näkökohta.

Kesää odotellessa

Edustajisto on kokonunut tämän lehden ilmestyessä viimeisen kerran (22.4.), joten hommat alkavat olla tämän kevään osalta vähitellen paketissa. Kohta on siis kesä ja sen jälkeen taas syksy, jolloin edustajistoryhmän työ jatkuu tuttuun tyyliin.

Syksyllä tiedekunnan ovista kävelee sisään kokonaan uusi vuosikurssi. Fuksien mukana tulee jälleen aktiivisuutta ja tuoreita näkökulmia, joten otetaan heidät innolla mukaan vaikuttamaan ylioppilaskuntamme yhteisiin asioihin!

Mukavaa kesänodotusta!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Kirjoitus on julkaistu LexPressissä 2/10

Edari 3/2010

Maaliskuun edustajiston kokous poljettiin läpi melkoisella vauhdilla. Asiaa oli paljon, mutta silti päätökset saatiin tehtyä Mannfolkin johdolla jo ennen yhdeksää. Kipakimmat keskustelut käytiin  hieman yllättäen TyTen Sara Valannon esittämän ja allekirjoittaneen kannattaman ponnen kirvoittamana aivan kokouksen lopulla. Tällä kertaa lexiläisten puolia edarissa pitivät Markus, Minna, Teemu ja Tuomas.

Esityslistalla oli yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta seuraavalle 2-vuotiskaudelle, ylioppilaskunnan viime vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen, viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen, hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen, valiokuntien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden vuodelle 2010 tiedoksi merkitseminen sekä kirjastonkehittämistyöryhmän väliraportin tiedoksi merkitseminen.

Opiskelijajäsenten valinta yliopistokollegioon ei suurta suurta dramatiikkaa aiheuttanut, vaan edustajisto valitsi jäsenet edellispäivänä kokoustaneen valintatoimikunnan esityksestä. Oikeustieteilijöitä kollegiossa edustavat Tuomas Fonselius (varsinainen) Hanna-Maria Seppä (vara) ja Markus Laine (vara).  Pienten lisäysten jälkeen myös ylioppilaskunnan toimintakertomus sekä tilinpäätös saivat edaattoreiden siunauksen. Turku-salin ikkunalaudalla jännittäneet viime vuoden hallituksen jäsenetkin saivat huokaista helpotuksesta, kun edustajisto ei löytänyt huomautettavaa, ja viime vuoden hallitus sekä muut ylioppilaskunnan taloudesta vastaavat henkilöt saivat kuin saivatkin tili- ja vastuuvapauden!

Kirjastonkehittämistyöryhmä esitti raportissaan konkreettisena mahdollisuutena TYYn kirjaston siirtämisen nykyisestä B-talosta A-taloon YO-talojen remontin valmistuttua.  Positiivista tässä ratkaisussa olisi ainejärjestöjen kannalta se, ettei niiden tarvitsisi etsiä evakkotiloja remontin ajaksi, vaan ne voisivat pysyä nykyisissä tiloissaan siihen asti, kunnes remontti siirtyy B-talosta A-taloon. Muutto tapahtuisi ainejärjestöjen osalta vasta, kun B-talon remontti olisi kokonaan valmis. TYYn kirjastolle sen sijaan tarvitsisi löytää evakkotilat A-talon remontin ajaksi.

On hyvä pitää mielessä, että tämä on vain yksi mahdollisuus, eikä varsinainen esitys kirjastokysymyksen ratkaisemiseksi.

Kovimman keskustelun aikaan saaneen ponnen sisältö oli velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Ylioppilaskunnan  varsinaisen toiminnan tulos oli yli 30 000 € ylijäämäinen, minkä katsottiin olevan hyvä asia. Perusteltiin, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa; tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity.

Jos TYY alkaa kerätä varallisuutta, pitäisi säästämisen kohde pystyä yksilöimään samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää alayhdistystensä tekevän, mikäli ne mielivät saada toiminta-avustusta. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin katsovan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on maaliskuun kokouksessaan 24.3.2010 päättänyt:

– valita edustajiksi Turun yliopiston yliopistokollegioon
Lotta Aarikka, hum. tdk. (Juha Isotalo, hum. tdk.)
Topi Artukka, hum. tdk. (Jari Pitkä, hum. tdk.)
Tuomas Fonselius, oik. tdk. (Hanna-Maria Seppä, oik. tdk.)
Aki Halonen, mat-lt. tdk. (Markus Laine, oik. tdk.)
Laura Heinonen, kasv. tdk. (Jukka Väisänen, kasv. tdk.)
Saila Kokkonen, TuKKK (Niklas Mannfolk, TuKKK)
Elias Laitinen, yht. tdk. (Tero Suoniemi, yht. tdk.)
Tuomo Liljenbäck, mat-lt. tdk. (Netta Kedonperä, hum. tdk.)
Jetro Tuulari, lääk. tdk. (Ville Kytö, lääk. tdk.)
Lauri Östman, yht. tdk. (Saku Lehtinen, yht. tdk.)

– hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2009

– hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2009

– myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2009 TYYn hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille

– merkitä tiedoksi valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodeksi 2010

– merkitä tiedoksi kirjaston kehittämistyöryhmän väliraportin

– hylätä ponnen, joka velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä.

Uusi edari 3/2009

Siinä missä vanha edari vetelee jo viimeisiään, on uudelle edarilla kädet täynnä töitä, kun vuodenvaihde ja uusi TYY lähestyvät kovaa vauhtia. Kaikki TYYn vanhat säännöt käydään edarissa läpi ja samaan aikaan pitäisi valmistella myös TYYn poliittisen linjapaperin uudistus sekä tietenkin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Töitä siis riitti jälleen lokakuun kokouksessa, jonka alku painottui sentään perinteisiin edariasioihin — YTHS:n ja TYS:n henkilövalintoihin. Ryhmä Lexin Teemu Oksanen valittiin tässä yhteydessä ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan.

Eniten etukäteiskeskustelua herätti varmastikin uusi alayhdistysohjesääntö, johon tässäkin blogissa viitattiin edellisessä merkinnässä. Alayhdistysvaliokunnan valmistelema uusi ohjesääntö hyväksyttiin pitkälti valmistellun mukaisena. Ehkä suurin uudistus koski alayhdistysten toiminta-avustuksia. Jatkossa kaikille TYYn alayhdistyksille myönnetään hakemuksesta toiminta-avustuksena ns. perusosa. Perusosan lisäksi voidaan myöntää yhdistyksen toiminnan perusteella harkinnanvarainen ns. lisäosa. Lisäosa voidaan jättää myöntämättä esim. jos yhdistys tekee jatkuvasti ylijäämäisen tuloksen. Mutta vaikka lisäosa siis jätettäisiin myöntämättä, saa yhdistys aina perusosan avustuksesta. Perusosan suuruuden määrää vuosittain edustajisto.

Toivottavasti tällä uudistuksella vältetään edellisten vuosien tapaiset toiminta-avustusfarssit. Alayhdistykset hoitavat useita tärkeitä TYYllekin kuuluvia tehtäviä, ja Ryhmä Lexin mielestä alayhdistykset ovat oikeutettuja korvaukseen tähän työhön kuluvista resursseista. Uusi avustusmalli tekee avustuksesta myös entistä oikeudenmukaisemman — nykyisten toiminta-avustusten summat kun ovat perustuneet pitkälti aiempien vuosien avustusten suuruuteen. Eri yhdistysten, joiden suuruus ja toiminta ovat olleet pitkälti samoja, ovat saattaneet tähän asti saada selvästi eri suuruiset avustukset.

Kokouksen lopuksi käytiin lähetekeskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä poliittisesta linjapaperista. Tässä yhteydessä edustajistolle esiteltiin myös Lexin ajatus oikeusapuvaliokunnan perustamisesta. Edustajisto suhtautui ehdotukseen myönteisesti, joten tarkempi valmistelu jatkuu ja toiminta voidaan toivottavasti aloittaa jo ensi keväänä. Varsinaisesti mainitut asiakirjat hyväksytään myöhemmin marraskuun kokouksessa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 28.10.2009 päättänyt:

 • valita Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajaksi YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan kaudelle 2010-2011 ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen sihteerin Minttu Naarmisen
 • valita Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan edustajiston puheenjohtaja Niklas Mannfolkin, Topi Artukan, Teemu Oksasen, Aki Halosen, Eetu Simpasen ja Eero Hokkasen.
 • valita Turun ylioppilaskyläsäätiön hallituksen sosiaalipoliittisen sihteerin Minttu Naarmisen ja hänen suostumuksellan vuoden 2010 ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan, joka valitaan 9.12.
 • purkaa Opekkaan jäsenmaksupalautussopimus päättymään 31.12.2010. Vuodesta 2011 alkaen Opekas ry saa muiden alayhdistysten lailla toiminta-avustusta
 • hyväksyä ohjesäännönalayhdistyksistä ja avustuksista
 • merkitä tiedoksi esityksen TYYn poliittisesta linjapaperista
 • merkitä tiedoksi TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2010
 • merkitä tiedoksiTYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2010
 • ilmoittaa Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että Turun yliopiston ylioppilaskunta katsoo jäsenyyden jatkuvan Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistymisen myötä
 • hyväksyä Eduxin esittämän toivomusponnen