Tapahtumarikkaan helmikuun satoa: poliittinen linjapaperi, keskusvaalilautakunta, tilasubventio, #instagate ja paljon muuta!

Varaedaattorimme Laura ensimmäisessä edustajiston kokouksessaan.

Varaedaattorimme Laura ensimmäisessä edustajiston kokouksessaan.

Helmikuun edustajiston kokouksessa Ryhmä Lexistä olivat paikalla allekirjoittanut, Jussi, Teemu ja tällä kertaa edaridebyytin tehnyt varaedaattorimme Laura. Niin Laura kuin kaikki muut edaattorit pääsivät helmikuussa pitkän kokousillan makuun, kun hallituksen ja taloustoimikunnan kyselytunti venyi ennätyspitkäksi #instagate:n siivittämänä. Instagaten käsittelyssä lähes jokaisesta ryhmästä käytettiin puheenvuoroja ja keskustelun pituus osoitti ehdottomasti, että TYYn instatilillä jaetut kokoomuspoliitikkojen kuvat ennen opiskelijoiden #Koulutuslupaus-kampanjan virallista aloitusta herättivät edaattoreissa tunteita ja kysymyksiä. Tapahtuneesta  ja kokouksessa käytetyistä puheenvuoroista voi lukea tarkemmin Tylkkärin pitkästä reportaasista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen julkaisi TYYn blogissa selvityksen ja pahoittelun tapahtuneesta.

Viime syksynä edustajisto päätti siirtää tavallisen vuosikellon mukaisen linjapaperin päivittämisen keväälle 2015, jotta päivitysprosessi pystyttäisiin keväällä tekemään syksyä perusteellisemmin ja edustajistolla olisi aikaa pohtia kunnolla linjapaperin sisältöä. Poliittinen linjapaperi on TYYn toimintaa ohjaava asiakirja, joka määrittelee ylioppilaskuntamme poliittiset kannat eli käytännössä sen, mihin TYY voi ottaa kantaa. Linjapaperi on erityisesti TYYn hallituksen ja toimiston työkalu päivittäisen toiminnan pyörittämiseen, mutta linjapaperi antaa tietysti myös suuntaviivoja edustajiston toimintaan. Tavallisesti poliittinen linjapaperi päivitetään kerran edustajistokauden aikana ja aina tarvittaessa.

Helmikuun edustajiston kokouksessa avattiin linjapaperin päivitysurakka. Jokainen edariryhmä lausui lähetekeskusteluun omat ajatuksiaan tulevan linjapaperin sisällöstä. Lähetekeskustelussa oli kuultavissa 11 erilaista lähtökohtaa.

kuva 1

Opiskelijoiden #Koulutuslupaus-eduskuntavaalikampanja starttasi valtakunnallisesti 25.2. Turussa kampanjastartti tapahtui kävelykadulla, jossa mukana myös Ryhmä Lexistä Teemu, Sanna ja TYYn hallituslainen Sami-Petteri.

Ryhmä Lex nosti omassa ryhmäpuheenvuorossaan esille erityisesti TYYn suhtautumisen ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen. Ryhmä Lex on seurannut aktiivisesti ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien jäsenjärjestelyn tilannetta, kun ammattikorkeakoululakia päivitettiin viime vuonna. Päivityksen myötä opiskelijakuntien jäsenyys jäi edelleen vapaehtoisten järjestelyjen varaan ylioppilaskuntien jäsenyyden ollessa pakollista, minkä vuoksi eri korkeakoulujen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa. Ryhmä Lex uskoo ja toivoo, että lähitulevaisuudessa perusoikeudet ulottuvat myös ylioppilaskuntiin. Tällä tarkoitamme sitä, että ylioppilaskuntien nykyinen pakkojäsenyys ei ole perusoikeuksiin kuuluvan yhdistymisvapauden näkökulmasta kestävällä pohjalla ja tulee poistumaan.

Viime syksynä eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi ammattikorkeakoululakia käsitellessään, että ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyydelle ei ollut perusteita. Tällä on merkitystä erityisesti sen vuoksi, että opiskelijakuntien pakkojäsenyyden perusteeksi esitettiin tismalleen samoja julkisia tehtäviä, joita ylioppilaskunnatkin hoitavat, mukaan lukien osallistumista opiskelijoiden perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien hoitamiseen, eli YTHS:öön. Perustuslakivaliokunta totesi, että näiden tehtävien hoitaminen, tai opiskelijoiden terveydenhuoltomaksun periminen, ei edellytä, että jäsenyyden opiskelijakunnassa tulisi olla pakollista. Koska sinänsä hyväksyttävät päämäärät on saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin, ei ehdotettu yhdistymisvapauden rajoitus täytä perusoikeusrajoituksiin kohdistuvaa oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Näin ollen pakkojäsenyys on vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.

Tilanne on tismalleen sama ylioppilaskuntien kohdalla. Ylioppilaskunnat hoitavat täsmälleen samoja tehtäviä, joita opiskelijakunnille ehdotettiin. AMK-opiskelijoiden perusoikeuksia ei rajoitettu, meidän oikeuksiamme rajoitetaan edelleen. Pelkästään se, että ylioppilaskunnissa on ”perinteisesti” ollut pakkojäsenyys, ei voi oikeuttaa perusoikeuksiemme rajoittamista jatkossa. Sitä vastaan sotivat sekä korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu että nykyaikainen perusoikeuskäsitys.

Emme usko pakkojäsenyyden kestävän. Perustuslakivaliokunta nimittäin katsoi tärkeäksi, että yliopisto- ja AMK-opiskelijoilla on lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet osallistua oppilaitostaan, opiskeluaan ja palveluitaan koskevaan päätöksentekoon ja että eri opiskelijaryhmien palvelut, edut tai velvoitteet eivät perusteettomasti poikkea toisistaan. Valiokunta myös piti aiheellisena, että korkeakouluopiskelijoiden asemaa ja sääntelyä arvioidaan kokonaisuutena. Jos tämä ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa pakkojäsenyydestä luovutaan, mikä sitten?

Ylioppilaskunnilla on nähdäksemme tässä tilanteessa kaksi mahdollisuutta. Voimme sulkea silmät todellisuudelta ja itsepäisesti yrittää pitää kiinni pakkojäsenyydestä, vain nähdäksemme sen lopulta kaatuvan. Jos jatkamme nykylinjalla, vaarana on se, että pakkojäsenyyden vanavedessä lähtee myös pakollinen YTHS-maksu ja päädymme samaan tilanteeseen, missä AMK-opiskelijat ovat nykyään. Tätä Ryhmä Lex ei halua. YTHS-palvelut ovat elintärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille. Mielestämme TYYn tuleekin ottaa asiassa proaktiivinen rooli, ja pyrkiä tulevaisuuteen, jossa YTHS-palvelut taataan kaikilta korkeakouluopiskelijoilta kannettavalla terveydenhoitomaksulla – ilman yhdistysmisvapautta rajoittavaa pakkojäsenyyttä.

Pakkojäsenyyden lisäksi Ryhmä Lex nosti esille muun muassa TYYn kannanottojen tekemisen yleisellä tasolla, sähköisen tenttimisen, pedagogisten opintojen edellyttämisen yliopiston opetushenkilökunnalta. Koko esitetyn ryhmäpuheenvuoron voit lukea tästä: Ryhmä Lex_Ryhmäpuheenvuoro lähetekeskusteluun poliittisesta linjapaperista_25.2.2015

Mikäli sinulle nousee ajatuksia siitä, mitä meitä oikkareita koskettavia asioita olisi nostettava tulevassa linjapaperissa esille, ota rohkeasti yhteyttä ryhmäpuheenjohtajaan tai Ryhmä Lexin edaattoreihin – me pyrimme vaikuttamaan ja viemään asiaa eteenpäin! TYYn nettisivuilla on myös tulossa palautelomake, jolla pystyt helposti lähettämään ajatuksiasi hallituksen tietoon. TYYn hallitus päivittää tällä hetkellä linjapaperia ja edustajisto käsittelee huhtikuun kokouksessa uuden päivitetyn linjapaperin sisältöä.

Ryhmä Lex edusti myös Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Ryhmä Lex edusti myös Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Helmikuun iltakoulussa viikkoa ennen varsinaista kokousta edustajisto kuunteli tarkkaavaisena pääsihteeri Eleniuksen pitämää koulutusta TYYn jakamista alayhdistysavustuksista, sillä kokouksessa edustajiston päätettävänä oli Rauman filiaalissa olevien alayhdistysten tukeminen vuokra-avustuksen muodossa. Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö joutui aiemmin luopumaan neljästä opetusrakennuksesta, mikä on vaikuttanut huomattavasti vajaan 900 opiskelijan arkeen. Tiloista luopuminen on vaikuttanut myös TYYn Rauman opiskelijasihteeriin, sillä hän työskennellyt samoissa tiloissa. Edustajistoryhmä Eduxi (kasvatustieteellisen tdk:n poliittisesti sitoutumaton ryhmä) esitti Soihdunkantajien (sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät) kannattamana, että edustajisto päättää TYYn tukevan raumalaisten opiskelijajärjestöjen kattojärjestö Opekas ry:tä tilavuokrassaan. Eduxin esitys sai edustajistolta yksimielisen hyväksynnän, sillä filiaalien eriarvoinen asema Turun kampukseen on jo pitkään ollut esillä. Lisäksi nostettiin esille myös TYYn hyötyminen vuokratuesta, sillä Rauman opiskelijasihteeri päivystäisi samoissa tiloissa.

TYYn edustajistovaalit ovat tällä hetkellä jo kaikkien huulilla, vaikka loka-marraskuuhun on vielä aikaa. Edustajisto valitsi TYYlle keskusvaalilautakunnan vastaamaan vaalien toteuttamisesta yhdessä keskusvaalikoordinaattorin kanssa. Keskusvaalilautakunta esimerkiksi päivittää vaalijärjestyksen, julistaa vaalituloksen ja valvoo vaalin toteutumista sekä listojen kampanjointia Jokainen edustajistoryhmä sai asettaa keskusvaalilautakuntaan yhden varsinaisen edustajan ja tälle henkilökohtaisen varan. Ryhmä Lexin edustajana keskusvaalilautakunnassa vuoden 2015 edarivaaleissa on Miina Rantala ja Miinan henkilökohtaisena varana vararyhmiksemme Ville Laakso. Tsemppiä tehtävään! 🙂

Edustajiston kokouksen lisäksi helmikuu oli todella tapahtumarikas kuukausi ja Ryhmä Lex oli tietenkin tapahtumissa mukana! Opiskelijoiden eduskuntavaalikampanja #Koulutuslupaus starttasi valtakunnallisesti helmikuun lopulla. Turussa tapahtumapaikkana oli kävelykatu ja ihmisvälinässä näkyi myös lexiläisiä ja Lexin lippu. Kampanjan tarkoituksena on saada opiskelijoiden ääni kuuluviin eduskuntavaaleissa ja saada kansanedustajaehdokkaat tekemään koulutuslupauksia. Kampanjassa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, joihin kannattaa lähteä mukaan – samalla voit löytää oman eduskuntavaaliehdokkaasi! Helmikuun lopussa vietettiin myös Turun yliopiston 95. vuosijuhlaa, jossa Ryhmä Lex oli paikalla edustamassa. Hupi ei kuitenkaan loppunut tähän, sillä helmikuun lopuksi edustajisto kokoontui rennoissa merkeissä Osakuntasaliin sitsaamaan vastapainoksi kokousten sävyttämälle arjelle.


Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja

Edustajiston helmikuun kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 25.2.2015 päättänyt:

  • merkitä tiedoksi hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.
  • valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:

Vihreä vasemmisto:       Virva Viljanen (pj),            Annaliina Vatula (vara)

TuKY-lista:                       Otto Rouhiainen,               Aku Kähkönen (vara)

Ryhmä Lex:                     Miina Rantala,                   Ville Laakso (vara)

Eduxi:                              Miikka Korventausta,       Joni Ervasti (vara)

Oikeat:                             Mirka Könnö,                     Ville Virtanen (vara)

Soihdunkantajat:            Juuso Marttila,                  Wilhelmiina Palonen (vara)

TYY Terveeksi:                Lassi Laine,                       Emily Pan (vara)

Vihreä lista:                     Kukka-Maaria Wessman, Konsta Weber (vara)

Hybridiaani:                     Matti Vähä-Heikkilä (vpj), Laura Aaltonen (vara)

Demariopiskelijat – TOSY: Annemari Hannula,     Artturi Jyrkkänen (vara)

Humanistilista:               Sini Saarinen,                    Onni Kaarle (vara)

  • merkitä tiedoksi keskustelun poliittisesta linjapaperista.
  • tukea raumalaisten opiskelijayhdistysten kattojärjestö Opekas ry:tä sen tilavuokrassa.
  • hyväksyä TuKY-listan aloitteen, joka velvoittaa hallituksen valmistelemaan ja julkaisemaan kannanoton, jossa vaaditaan Turun kaupungilta, varsinaissuomalaisilta yrityksiltä sekä alueen korkeakouluilta selkeitä toimia parempien harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksien takaamiseksi opiskelijoille.
  • hyväksyä TuKY-listan aloitteen, joka velvoittaa hallituksen valmistelemaan erilaisia vaihtoehtoja edustajistolle, miten TYYn tulisi ottaa kantaa suomalaisten yliopistojen tekemään koulutusvientiin.
  • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa hallituksen kutsumaan TYYn merkittävän alumniverkoston, TYY-tytöt, tapaamiseen vuoden 2015 aikana ja nostamaan feminismin kysymykseksi eduskuntavaaliehdokkaiden vaalipaneelissa.
  • hyväksyä Humanistiopiskelijoiden ponnen, joka velvoittaa hallituksen purkamaan keskuudessaan sekä käymään tarvittavat kehityskeskustelut koskien SYL:n eduskuntavaalikampanjan aiheuttamaa niin sanottua sosiaalisen median kohua ja antamaan jäsenistölle kattavan selonteon läpikäymästään prosessista ja siihen johtaneista syistä, sekä esittelemään jatkosuunnitelmansa.
  • hylätä Vihreän listan ponnen, jossa toivotaan TYYn hallituksen ottavan kantaa ns. ”Ben Zyskowiczin leikkauslistaan” SYL:n opintotukikantojen mukaisesti.

Turussa 25.2.2015

#EllaEdarissa – varajäsenen ajatuksia ensimmäisestä edarikokouksesta

Iltakoulu, edustajisto, ryhmäpalaveri, Yammer, rengaspalaveri… Joukko enemmän tai vähemmän uusia sanoja pyöri tietokoneen näytöllä Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtaja Sannan kertoessa minulle oman ryhmämme ja edustajiston toiminnasta. Pienen äänisaaliini siivittämänä nousin edarilistalla varasijalle syksyllä ja tuota pikaa edessä häämöttikin jo ensimmäinen edustajiston kokous, johon osallistuisin ihka oikeasti. Myönnettäköön, että jännitin ensimmäistä kokoustani, sillä edustajistotoiminta tuntui olevan täynnä erilaisia sääntöjä ja käytäntöjä. Kuitenkin Ryhmä Lexin kaikki jäsenet varsinaisista varoihin tekivät edustajistotoimintaan mukaan lähtemisestä helppoa kesken kaudenkin.

Näin viiden opiskeluvuoteni aikana olen ehtinyt puuhailla yhtä ja toista oman ainejärjestömme Lex ry:n parissa, mutta osallistumiseni ei ole ennen tätä ulottunut varsinaisesti ylioppilaskuntamme toimintaan tai siellä vaikuttamiseen. Lähdinkin avoimella mielellä mukaan, sillä ajatuksena edustajistotoiminta vaikutti varsin mielenkiintoiselta, monipuoliselta ja ajatuksia herättävältä. Toki aiemman kuulemani ja ainejärjestötoimintani perusteella tiesin jo jonkin verran edustajistosta, Ryhmä Lexin toiminnasta sekä siellä mukana olevista ihmisistä. Tästä huolimatta tuntui kuitenkin kuin lähtisin mukaan johonkin aivan uuteen ja ihmeelliseen!

Varsin jännittyneenä siis suuntasinkin ensimmäistä edaria edeltävään ryhmäpalaveriin sekä iltakouluun, jossa ensi vilaukselta näin myös muiden edustajistoryhmien jäseniä. Ryhmä Lexin kanssa saman vaalirenkaan jakavien TuKY-listan sekä TYY Terveeksi -ryhmän edustajista monet kasvot näyttivätkin jo tutuilta, mutta muista ryhmistä tunnistin etäisesti vain muutamia. Yhdeksi edustajistotoiminnan hienoista puolista voinkin jo tämän perusteella sanoa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin sekä kuulla heidän ajatuksiaan ja perusteluja mielipiteille, jotka voivat poiketa omista reilustikin.

taukojumppa1

Kokoustauolla edaattoreita liikutti TYY Terveeksi. #pyllyylös

Tammikuun ensimmäisen kokouksen esityslista näytti helposti lähestyttävältä, ja varsinainen kokouskin osoittautui lopulta ainakin näin ensikertalaiselle pehmeäksi laskuksi toimintaan, vaikka yllättävä tehtävä pöytäkirjantarkastajana ja äänteenlaskijana toikin pientä lisäjännitystä tämän debytoijan iltaan. Hallituksen kyselytunnin lisäksi kokouksessa käsiteltiin kannanottoa anonyymin tenttimisen mahdollistamiseksi, päivitettiin TYYn henkilöstöohjesääntöä sekä täydennettiin niin avustustoimikuntaa kuin taloustoimikuntaa. Kokousta siivittikin myös äänestys, jossa allekirjoittanut pääsi jopa tositoimiin ääntenlaskijana. Harmillisesti vain taukojumppa jäi välistä ääntenlaskun vuoksi!

Loppujen lopuksi jo yksikin kerta kokouksessa toi esiin uusia mielenkiintoisia asioita ja pohdittavaa puhumattakaan siitä, miten monipuolisesti asioita käsiteltiin kokouksessa. Varajäsenenä pääsin yhtälailla osallistumaan ryhmän toiminnan suunnitteluun, kokoukseen valmistautumiseen sekä itse kokoukseen, ja toivonkin voivani olla mukana ryhmän toiminnassa myös tulevan vuoden aikana. Näin vaalivuoden alussa suosittelenkin pistämään korvan taakse ajatuksen lähteä mukaan edustajistotoimintaan, jos mielessä pyörii pienikin kiinnostus. Jännityksestä huolimatta selvisin ainakin itse edaridebyytistani hengissä ja hyvissä voimin, juhuu!

Ella Luikku
varaedaattori

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 28.1.2015 päättänyt:

– hyväksyä muutokset henkilöstöohjesääntöön.
– valita avustustoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Timo Kovala
Matti Vähä-Heikkilä
Laura Aaltonen
Mirva Matikka
Saana Kallio
Miikka Koski
Eveliina Suuniitty
Emmi Vilkanen

– valita taloustoimikuntaan Juuso Mykkäsen ja Iiro Salomäen.
– hyväksyä kannanoton ”Anonyymillä arvostetulla turvataan tasa-arvo”

Turussa 29.1.2015

Helmikuun edarin antia

Edustajiston helmikuun kokouksessa jatkettiin tammikuussa alustettua keskustelua ylioppilaskunnan käyttämistä kielistä ja käännettävistä dokumenteista. Hallitus oli valmistelussaan esittänyt, että edustajiston kokouksissa käytetään simultaanitulkkausta opiskelijatyönä sekä käännätetään englanniksi jo aiemmin käänätettyjen dokumenttien lisäksi seuraavat dokumentit vuoden 2014 aikana: talousstrategia, keskipitkän aikanvälin taloussuunnitelma, edustajiston työjärjestys, toimintasuunnitelma vuodeksi 2014, talousarvio 2014, kolmivuotissuunnitelma. Vihreän listan ja ViVan muutosesityksestä edustajisto päätti myös käännättää hallituksen esittämien dokumenttien lisäksi päivitykset yhdenvertaisuusohjelmaan, kuvauksen siipien toiminnasta sekä ympäristöohjelman, sillä nämä dokumentit ovat kv-opiskeilijoiden näkökulmasta keskeisiä – onhan heistä monta mukana siipienkin toiminnassa. Katso Tylkkärin uutinen aiheesta!

Tämän jälkeen ryhmät esittävät ryhmäpuheenvuoronsa kääntämisen ja tulkkauksen kustannusten kattamisesta. Ryhmäpuheenvuoroissa ajatuksia esitettiin hyvin yleisellä tasolla, eikä kovinkaan yksityiskohtaista keskustelua asiasta vielä saatu aikaiseksi. Ryhmä Lex oli sitä mieltä, että kuluvana vuonna on kielikysymyksen kattamisen osalta tehtävä tappiota, mutta tulevina vuosina ei ns. ”juustohöylääminen” ole suotavaa, sillä talousarvio on jo tällä hetkellä tehty melko tiukaksi, eikä talousarvion kiristäminen saa tukahduttaa ylioppilaskunnan toimintaedellytyksiä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeisessä keskustelussa Jussi nosti suoraan kissan pöydälle: rahat kielikysymyksen kattamiseen voitaisiin ottaa TYYn kirjastosta, mikä aiheutti paljon supinaa Turku-salissa.

Kielikeskustelun lisäksi edustajisto hyväksyi TYYn sijoitustoiminnan ohjeistuksen sekä valtuutti hallituksen tekemään päätökset TYYn sijoitussalkun purkamisesta siten, että TYYlle jää sijoitusvarallisuutta 200 000 euroa ja että loput sijoitusvarallisuudesta siirretään Universtas Oy:n pääomaan. Lisäksi hyväksyttiin Universtas Oy:n omistajaohjauksen ohjeistus.

Kokouksen lopuksi edustajisto velvoitti TuKY-listan esityksestä ylioppilaskunnan hallituksen tekemään näkemyksensä mukaisen selvityksen maaliskuun edustajiston kokoukseen mennessä, mm. siitä, miten uusi rahoitusmalli vaikuttaisi yliopiston sisäisen rahoituksen jakautumiseen, mikäli 2 % rajoitteita ei käytettäisi. Selvitykseen tulisi sisällyttää riittävä tilannekuva siitä, miten paljon tietty tiedekunta tai kauppakorkeakoulu tuo rahaa valtakunnallisen mallin mukaan ja kuinka paljon ko. yksikkö taas saa rahaa sisäisen rahanjakomallin mukaan. Selvityksen tarkoituksena on lisätä niin ylioppilaskunnan kuin jäsenten tietoisuutta rahoitusmallista.

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja