Oikis- ja lääkisopiskelijat tiivistävät yhteistyötä Suomen ylioppilaskuntien liitossa!

Tiedote 10.9.2013

Eri lääketieteellisten alojen ja oikeustieteen opiskelijat tiivistävät SYL-yhteistyötä

Oikeustieteen ja eri lääketieteellisten alojen opiskelijat haluavat osallistua aktiivisemmin kansalliseen ylioppilaspolitiikkaan ja ovat siksi perustamassa yhteistyöelintä.

Oikeustieteen tai eri lääketieteellisten alojen opiskelijoiden pyrkiminen SYL:n hallitukseen on ollut koko tämän vuosituhannen ajan harvinaista, vaikka kyseisten alojen opiskelijoita on maamme yliopistoissa lähes 10000. Omien alojen opiskelijoiden poissaolo SYL:n johdosta on osaltaan johtanut siihen, että kiinnostus SYL:n toimintaa kohtaan on pitkään ollut vähäistä oikeus- ja lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijoiden keskuudessa. Samasta syystä näiden koulutusalojen näkemystä ei ole kuultu riittävästi SYL:n edunvalvonnassa.

”Haluamme olla mukana kantamassa vastuuta yliopisto-opiskelijoiden kansallisesta edunvalvonnasta yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Samalla tuomme omien koulutusalojemme näkemystä sekä edunvalvontakokemustamme muiden opiskelijoiden vaikuttamistyön tueksi”, visioivat ryhmien edustajat.

Yhteistyöelimen tarkoituksena on yhteisten kantojen esiin nostaminen SYL:n liittokokouksessa, ryhmään kuuluvien opiskelijoiden tukeminen SYL:n hallitukseen pyrkimisessä sekä tuen tarjoaminen paikalliseen ylioppilaskuntavaikuttamiseen. Tulevan yhteistyöelimen nimeksi on valmistelutapaamisissa kaavailtu ytimekkäästi lyhennettä LOL (Lääketieteilijöiden ja oikeustieteilijöiden liitto).

LOL:ssa mukana olevat edustajistoryhmät:

Edustajistoryhmä KuoLO, Kuopio

Edustajistoryhmä Medisiinarit, Tampere

Edustajistoryhmä Ryhmä Lex, Turku

Edustajistoryhmä TYY Terveeksi, Turku

Edustajistoryhmä HELP, Helsinki

Näiden ryhmien edustajat kokevat, että heidän opinnoissaan saamansa osaaminen olisi arvokasta SYL:n hallitustyöskentelyssä, erityisesti osallistuttaessa opiskelijoita koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön ja opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseen. Oikeustieteen ja lääketieteellisten alojen opiskelijoilla on paljon annettavaa yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseen ja opiskelijoiden paremman huomisen luomiseen.

Lisätietoja: LOL-koordinaattori Joel Holmén, p. 040 519 4462, jmholm@utu.fi

Matti Sillanmäki, puheenjohtaja, HELP

Katariina Lassila, puheenjohtaja, Medisiinarit

Matti Aronen, puheenjohtaja, TYY Terveeksi

Mirjam Scheinin, puheenjohtaja, Ryhmä Lex

Heikki Junkkari, puheenjohtaja, KuoLOn edustajistoryhmä