Juhlakokouksessa Turun kaupungin tervehdys ja tunnustuksia

Juhlakokous järjestettiin kaupungintalolla.

Juhlakokous järjestettiin kaupungintalolla.

Henrik Gabriel Porthan oli Turun akatemian professori ja Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin voimahahmo. Hänen merkityksensä suomalaisen sivistyksen historiassa on ollut niin suuri, että myös TYYn perustajajäsenet tahtoivat sitä kunnioitettavan Turun ylioppilaselämässä nyt ja tulevaisuudessa. Porthaninpäivänä 9.11. on vietetty ylioppilaskuntamme virallista juhlapäivää vuodesta TYYn perustamisesta eli vuodesta 1922 alkaen. Porthaninpäivän ohjelmaan kuuluu perinteisesti ylioppilaiden lippukulkue sekä seppeleen lasku H.G. Porthanin patsaalle laulun saattelemana, minkä jälkeen edustajisto kokoontuu juhlakokoukseen.

Juhlakokousta isännöi tänä vuonna Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni ja hänen kutsustaan edustajisto kokoontui Turun kaupungintalon valtuustosaliin juhlakokoukseensa. Manni toi juhlakokoukselle myös Turun kaupungin tervehdyksen. Tervehdyksessä Manni korosti opiskelijoiden merkitystä Turun kaupungille ja piti vain valitettavana sitä, ettei tällä hetkellä kaikille opiskelijoille ole tarjolla töitä Turun seudulla. Hän kertoi, miten Turun kaupunki on kehittynyt ja muisteli myös omia aikojaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa. Kokouksen jälkeen Manni ystävällisesti esitteli kokousväelle vielä kaupungintalon tiloja.

Juhlakokouksessa jaettiin myös perinteiseen tapaan ylioppilaskunnan tunnustuksia aktiivisille toimijoille, jotka ovat toimineet ylioppilaskunnan, sen järjestöjen ja opiskelijoiden hyväksi. Kokouksessa palkittiinkin useampi lexiläinen ja myös Ryhmä Lexistä tuttuja kasvoja oli mukana ansioituneiden joukossa!

Tunnustuksia lexiläisistä saivat:

Tunnustuksia olivat juhlakokouksessa vastaanottamassa lexiläisistä Lauri Havia (vasemmalta), Kirsi Kemppi, Tuomas Dahlström, Sanna Mäkilä ja Teemu Auressalmi.

Tunnustuksia olivat juhlakokouksessa paikan päällä vastaanottamassa lexiläisistä Lauri Havia (vasemmalta), Kirsi Kemppi, Tuomas Dahlström, Sanna Mäkilä ja Teemu Auressalmi.

ANSIOMERKKI
Ylioppilaskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuneille voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen ansiomerkin.

  • Teemu Auressalmi (mm. edustajiston varapuheenjohtaja ja jäsen 2014-15, yliopistokollegio 2014-15, edustajiston varajäsen 2013, Lex ry:n puheenjohtaja 2012)

KUNTAMERKKI
Ylioppilaskunnan tai sen alayhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneelle voi ylioppilaskunta antaa tunnustuksena ylioppilaskunnan nauhaan kiinnitettävän siipisoihtuaiheisen kuntamerkin. 

  • Sanna Mäkilä (mm. Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtaja 2014-15, Lex ry:n varapuheenjohtaja ja taloustoimikunnan pj 2012)
  • Tuomas Dahlström (mm. edustajistovaalikoordinaattori 2015, ELSA News -päätoimittaja 2014)

HALLITUKSEN MERKKI
Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajilla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus kantaa siipisoihtuaiheista hallituksen rintamerkkiä ylioppilaskuntaa edustaessaan. Merkin pysyvä kanto-oikeus myönnetään ylioppilaskunnan vuosipäivänä.

  • Sami-Petteri Seppä (TYYn hallituksen jäsen 2015)

KUNTANAUHA
Ylioppilaskunnan nauhaa on kaikilla hallituksen ja edustajiston varsinaisilla jäsenillä ja ylioppilaskunnan työntekijöillä oikeus kantaa. Ansiolautakunta voi harkintansa mukaan antaa ylioppilaskunnan nauhan myös ylioppilaskunnan muille jäsenille sekä myös ylioppilaskuntaan kuulumattomille henkilöille, jotka aktiivisesti ovat osallistuneet ylioppilaskunnan toimintaan tai muuten ovat lähellä ylioppilaskuntaa.

  • Aleksi Vehmasaho (TYYn kuoro)
  • Kirsi Kemppi (Tylkkärin johtokunta)
  • Lauri Havia (ELSA Turku)
  • Matilda Suihkonen (UTU Debating Club)
  • Mikael Falck (UTU Debating Club)

Suuret onnittelut kaikille tunnustuksia saaneille lexiläisille!

Juhlahumua TYYn vuosipäivässä

TYYn vuosipäivää vietetään Porthanin päivänä vuosittain 9. marraskuuta. Henrik Gabriel Porthan oli Turun akatemian professori ja Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin merkittävimpiä hahmoja. Hänen merkityksensä suomalaisen sivistyksen historiassa on ollut niin suuri, että myös TYYn perustajajäsenet tahtoivat sitä kunnioitettavan Turun ylioppilaselämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Porthanin päivän perinteisiin kuuluu juhlakulkue Porthanin patsaalle, joka päättyy Porthanin patsaalle Vanhan Suurtorin puistoon. Juhlakulkueessa mukana ovat Suomen ja TYYn lippujen lisäksi alayhdistysten liput. Lexin lippu liehui muutamien vuosien tauon jälkeen uljaasti lippukulkueessa Villen toimiessa lipunkantajana. Patsaalla edustajiston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja laskivat muistoseppeleen ja TYYn kuoro esiintyi. Seppeleenlaskun jälkeen lippukulkue jatkoi matkaansa takaisin Yliopistonmäelle.

Ryhmä Lexin kokoonpano juhlaedarissa: Ville, Tuomas, Sanna ja Teemu.

Ryhmä Lexin kokoonpano juhlaedarissa: Ville, Tuomas, Sanna ja Teemu.

TYYn vuosipäivän perinteisiin kuuluu myös edustajiston juhlakokous, jossa kuullaan juhlaesitelmä ja TYYn ansiolautakunta jakaa tunnustuksia kuntalaisille, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti ylioppilaskunnan ja/tai alayhdistysten toimintaan.

Tänä vuonna juhlaesitelmän piti Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö. Juhlaesitelmän aiheena oli opetuksen tulevaisuus yliopistomaailmassa: miten opetus muuttuu ja mitä siltä edellytetään tulevaisuudessa. Pyykkö korosti, että nykyaikana tieto on kaikkien saatavilla entistä helpommin, mikä tuo omat haasteensa opetukselle. Juhlaesitelmässä vararehtori nosti myös esille, että mahdollisesti tulevaisuudessa opiskelijat opettavat toisiaan ja tulevaisuudessa kohtaamisten merkitys korostuu entisestään.

Juhlaesitelmän jälkeen ansiolautakunnan puheenjohtaja Topi Artukka jakoi tunnustuksia. Oli ilo seurata, kun moni aktiivinen lexiläinen palkittiin TYYn huomionosoituksilla. Huomionosoitusten merkitystä korostaa se, että ansiolautakunta on valinnut huomionosoitusten saajat alayhdistyksiltä tulleista ehdotuksista.

Juhlakokouksessa huomionosoitukset jaettiin seuraaville lexiläisille tai alumneille:

ANSIONAUHA
Ylioppilaskunta antaa tunnustuksena entiselle tai nykyiselle jäsenelleen tai muuten erityisen ansioituneelle henkilölle ylioppilaskunnan ja sen päämäärien hyväksi suoritetusta työstä kunnia ja ansionauhoja.

Matti Lajunen (mm. Lex ry:n puheenjohtaja 2009, TYYn omistaman Universtas Oy:n hallituksen puheenjohtaja)

HALLITUKSEN MERKKI
Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajilla ja jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus kantaa siipisoihtuaiheista hallituksen rintamerkkiä ylioppilaskuntaa edustaessaan. Merkin pysyvä kanto-oikeus myönnetään ylioppilaskunnan vuosipäivänä.

Teemu Auressalmi (edustajiston varapuheenjohtaja)
Mikko Mononen (hallituksen jäsen)

KUNTANAUHA
Ylioppilaskunnan nauhaa on kaikilla hallituksen ja edustajiston varsinaisilla jäsenillä ja ylioppilaskunnan työntekijöillä oikeus kantaa. Ansiolautakunta voi harkintansa mukaan antaa ylioppilaskunnan nauhan myös ylioppilaskunnan muille jäsenille sekä myös ylioppilaskuntaan kuulumattomille henkilöille, jotka aktiivisesti ovat osallistuneet ylioppilaskunnan toimintaan tai muuten ovat lähellä ylioppilaskuntaa.

Annika Falben
Jesse Jokinen
Anni Juvonen
Niko Nynäs
Tanja Puhakka

Lämpimät onnittelut kaikille tunnustusten saajille!

Kaikki tunnustusten saajat ovat nähtävissä TYYn nettisivuilla juhlakokouksen päätösluettelossa.

Sanna Mäkilä
ryhmäpuheenjohtaja