Miksi ihmeessä Ryhmä Lex puolustaa oikiksen itsenäisyyttä?

TYYn entinen hallituksen puheenjohtajaa, vasemmisto-opiskelijoiden Elias Laitinen ja vuoden 2011 hallituksen puheenjohtaja, vihreiden Rauli Elenius hyökkäsivät Ryhmä Lexin vaaliteemoja vastaan vuoden lopussa. LexPressissä julkaistussa kirjoituksessa he väittävät Ryhmä Lexin johtaneen äänestäjiään harhaan oikeustieteellisen tiedekunnan itsenäisyyttä korostaneella vaaliteemallaan.

Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtaja Teemu Oksanen ja Lex ry:n puheenjohtaja Antti Vaaja vastasivat väitteisiin samassa lehdessä. Vaaliteema ei ollut populismia, vaan varsin aiheellinen teema.  Lexiläiset puolustavat itsenäistä oikista – nyt ja tulevaisuudessa!

Lue mielipidekirjoitukset itse ja vakuutu!

Lue loppuun

Edarikyselyn tuloksia – Talous huolestutti!

Ryhmä Lex teetti syksyn aikana oikkareille kyselyn TYYhyn ja edaritoimintaan liittyen. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille – teitä oli yhteensä 130! Nyt on aika paketoida kyselyn tulokset.

Tärkeitä teemoja talous ja oikiksen itsenäisyys

Oikeustieteellisen tiedekunnan itsenäisyys on ollut viime vuosien aikana uhattuna. Nyt tilanne on rahoittunut, mutta kuten dekaani Jukka Mähönen on todennut, asia on pidettävä mielessä myös jatkossa. Tämä ei liene ongelma, sillä yli 90 % vastaajista piti oikiksen itsenäisyyttä erittäin tärkeänä asiana eikä yksikään toivonut yhdistämistä toiseen tiedekuntaan.

TYYn jäsenmaksua (tällä hetkellä 90 €) piti liian korkeana 55 % vastaajista ja loput sopivana. Kenenkään mielestä korottamiselle ei ole tarvetta. Puolet vastaajista piti TYYn nykyistä rahankäyttöä holtittomana ja vain 15 % järkevänä. TYYn tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajat nostivat edunvalvonnan (55 %) ja jäsen-/alayhdistyspalvelut (35 %). Yleinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen jäi häntäpäähän 4 % osuudellaan.

Kyselyn tuloksia seuraten Ryhmä Lex on nostanut vaalikampanjassa esiin erityisesti yllä mainittuja teemoja.

Ryhmä Lex ja tiedotus

Suurin osa, reilu 93 % vastanneista, tiesi mikä Ryhmä Lex on. Ryhmä Lexhän on Turun yliopiston ylioppilaskunnan oikeustieteilijöiden oma, puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Edustamme oikeustieteilijöitä TYYn edustajistossa ja muissa toimielimissä.

Suurin osa vastanneista kertoi saavansa tietoa Ryhmä Lexin toiminnasta sopivasti. Noin puolet ”fanitti” Ryhmä Lexiä Facebookissa, mutta vain noin 20 % oli vieraillut ryhmän nettisivuilla. Nettisivumme uudistettiin edustajistovaalien alla ja nettitiedotukseen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän.

Avoimia kommentteja

Avoimissa vastauksissa Ryhmä Lexin haluttiin tuovan esiin mm. seuraavia asioita:

 • Jäsenmaksun pitäminen kurissa ja kriittinen suhtautuminen pakko-/automaatiojäsenyyteen
 • Jäsenmaksulla saatavat palvelut – erityisesti Tylkkärin juttujen yksipuolisuutta valitettiin
 • Unican kehittäminen – ruuhka-aikoihin lisäkapasiteettia, ruuan laatu
 • Oikeustieteilijän edunvalvonta ja Lexin toimintaedellytysten turvaaminen
 • Tiedekuntien itsenäisyys ja oikeus päättää omista asioista
 • Kurssien suorittamiseen liittyvät ongelmat – erityisesti kielten liian pienet ryhmäkoot
 • Alayhdistystilojen säilyttäminen YO-talojen remontissa
 • Liikuntapaikkojen lisääminen
 • YTHS:n mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen
 • Kevyen liikenteen toimivuus ja kampuksen parkkipaikat
 • Opintotuen tulorajojen nostaminen ja osa-aikaisen työskentelyn helpottaminen opintojen ohella

Pyrimme ottamaan kaikki kyselyssä annetut ehdotukset parhaalla mahdollisella tavalla huomioon tulevassa vaikutustyössämme.

Kunniamaininnan ansaitsee vastaus, jossa vaadittiin, että ”opossumien maahantuonti olisi hyvä aloittaa TYY:n toimesta ensi lukuvuonna”.

Ja voittaja on…

Kyselyn täyttäneiden kesken arvottiin myös Lex Libri Oy:n lahjoittama lahjakortti sekä kirjapalkinto. Onnetar suosi tällä kertaa Juha-Pekka Peukkusta ja Ville Tavioa. Onnittelut voittajille ja vielä kerran kiitos kaikille vastaajille!

Ylioppilaskunta opiskelijan asialla

Ylioppilaskunnat ovat opiskelijaliike. Ne eivät voi eivätkä saa olla yhteiskunnallisia mielipideautomaatteja, jotka edustavat opiskelijoiden mielipidettä asiassa kuin asiassa.

Opiskelija ei nimittäin voi äänestää jaloillaan ja erota, jos ylioppilaskunnan kyhäilemät lausunnot eivät sovi yhteen tämän omien ajatusten kanssa. Yliopistolaki kun vaatii, että jokaisen yliopistossa opiskelevan on pakko kuulua ylioppilaskuntaan ja maksaa sille vuosittain jäsenmaksua.

Ylioppilaskunnan tehtävä on olla opiskelijan ääni ennen kaikkea opiskeluun ja opiskelijan arkeen kiinteästi liittyvissä asioissa. Nyt ylioppilaskunnat tuhlaavat kuitenkin resurssejaan monenlaiseen toimintaan, jota tavallinen riviopiskelija ei tunne omakseen.

Moni opiskelija tuskin kaipaa 1960-luvun yltiöpolitisoitunutta yliopistoa tai radikaalia ylioppilaslehteä. Sen sijaan nykyopiskelija kaipaa 2000-luvun yliopistoa, jossa hänellä on mahdollisuus osallistua laadukkaaseen opetukseen järkevän kokoisissa ryhmissä ja tehdä tiedettä asiantuntevassa ympäristössä.

Hän kaipaa mahdollisuutta valmistua kohtuullisessa ajassa ilman kohtuuttomia taloudellisia uhrauksia. Hän kaipaa sellaisia sisäänottokiintiöitä, että hän voi luottaa työllistymiseensä.

Sitoutumattomana opiskelija-aktiivina voin mielestäni vaikuttaa näihin asioihin parhaiten oman opiskelijataustani kautta, oikeustieteen opiskelijana, ilman puolueiden niskaan heittämiä ohjelmia.

Ylioppilaskuntien sitoutumattomat edustajistoryhmät muodostuvatkin useimmiten saman aineen opiskelijoista, jolloin myös linkki omiin äänestäjiin on kiinteä: oikeustieteilijää on äänestänyt oikkari ja kauppatieteilijää kylteri.

Sitoutumattomana opiskelija-aktiivina haluan ajaa yliopistolla minun ja opiskelijatovereitteni etua opiskeluun liittyvissä asioissa. Kun haluan vaikuttaa kehitysyhteistyöhön, teen sen kehy-järjestöjen kautta enkä tarvitse väliin ylioppilaskuntaa. Sitoutumattomuus ei tarkoita, etteikö opiskelija olisi valveutunut kansalainen.

Tämän päivän opiskelija ei halua lukkiutua kotona oppimaansa poliittiseen agendaan tavoitteenaan paikka puoluejohdossa. Hän ei halua myöskään kuluttaa arvokasta aikaansa mielenosoittamiseen Yliopistonmäellä tai keskustella tuntikausia sopivasta kopiopaperilaadusta.

Sen sijaan tämän päivän opiskelija haluaa vaikuttaa aidosti omien opintojensa laatuun ja opiskelijan arjen toimivuuteen. Tällaiseen vaikuttamiseen ei ylioppilaskunnassa tarvita puoluepoliittista taustaa.

 Teemu Oksanen
puheenjohtaja,oikeustieteilijöiden sitoutumaton Ryhmä Lex

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 16.10.2011 Vastapari-palstalla vastineena demariopiskelijoiden Miikka Pajulan mielipidekirjoitukseen. Molemmat kirjoitukset ovat luettavissa TS:n nettisivuilla.

Mihin TYYn pitäisi ottaa kantaa?

Lokakuun kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat Teemu, Vaaja, Fonzie ja Vesa. Kokouksessa käytiin lähetekeskustelu TYYn poliittisesta linjapaperista. Poliittinen linjapaperi on asiakirja, jossa määritellään TYYn linjat erilaisiin koulutus- ja sosiaalipoliittisiin sekä muihinkin asioihin. Yksinkertaistettuna linjapaperissa siis kerrotaan, mihin TYYn pitäisi ottaa kantaa.

Ryhmä Lexin mielestä TYYn pitäisi keskittyä opiskelijoiden edunvalvontaan eikä ottaa kantaa kaikkeen mahdolliseen maan ja taivaan väliltä. Oheen on poimittu Ryhmä Lexin jäsenten keskustelussa esittämiä pointteja:

 • Nykyinen tiedekuntajako ja tiedekuntien itsenäisyys on turvattava!
 • TYYn pitää tunnustaa alayhdistysten toiminnan tärkeys. Aine- ja tiedekuntajärjestöillä on opiskelijayhteisössä vielä muita alayhdistyksiä tärkeämpi rooli!
 • Alayhdistyksillä pitää YO-talon remontin jälkeen olla oikeus palata entistä vastaaviin tiloihin.
 • Opintotukijärjestelmän pitää mahdollistaa myös opiskelijan työssäkäynti.
 • Kampusurheiluhallin rakennusvalmistelut on aloitettava välittömästi.
 • Unican on kiinnitettävä huomiota ruuan laatuun. Tarjolla on oltava monipuolista ruokaa niin kasvis- kuin lihansyöjillekin.
 • Koulutuspolitiikasta pitää puhua niin, että myös tavallinen opiskelija ymmärtää, mitä sanotaan. ”Kopo” ei saa olla TYY-toimijoiden salaperäistä piirileikkiä.
 • TYYn kehitysyhteistyön tulee perustua vapaaehtoisiin maksuihin, ei pakkojäsenmaksuun.
 • Kirjaukset, jotka eivät liity opiskeluun tai opiskelijan arkeen, pitää poistaa linjapaperista. TYY on opiskelijajärjestö!

Mitä mieltä Sinä olet? Ota kantaa ja kommentoi! Lopullisesti linjapaperi hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Teemu Oksanen
Ryhmä Lexin pj. 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 12.10.2011 päättänyt:

 • yksimielisesti asettaa Milja Henttosen TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen vuodeksi 2012
 • merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista
 • valita ylioppilaskunnan ansiolautakunnan puheenjohtajaksi Johanna Kärjen ja jäseniksi Aki Halosen, Mats Kommosen, Mikko Soukkasen, Markus Vähä-Piikkiön sekä Olli Välken
 • että ylioppilaskunnan sääntöjä ei muuteta
 • että TYY ottaa kantaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun huomioimiseksi menona toimeentulotukihakemuksessa ja on yhteydessä Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen asian tiimoilta.

Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea

Turun ylioppilaslehti kertoo 14.10. ilmestyvässä vaalinumerossaan:

Ehdolla olevista ryhmistä Ryhmä Lex ja Kokoomus kehittäisivät opintotukijärjestelmää lainapainotteiseen suuntaan.

Ryhmä Lex haluaa oikaista Tylkkärin perusteettoman ja virheellisen väitteen. Alkuperäisessä, Tylkkärin päätoimittajlle lähetetyssä vastauksessamme luki opintotuen osalta seuraavaa:

”Opintotuen pitää olla opintorahapainotteinen, mutta sitä on kehitettävä kannustavampaan suuntaan myös opintolainan osalta. Tulorajat tulisi poistaa kokonaan tai niitä pitäisi nostaa huomattavasti.”

Kuten yllä olevasta lausunnostamme täysin selkeästi käy ilmi, Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea. Ryhmä Lex kannattaa toki sitä, että esim. jo käytössä olevasta opintolainan verovähennysoikeudesta tiedotettaisiin opiskelijoille selvemmin.

Tylkkärin esittämä tulkinta vastauksestamme ei voi mielestämme perustua kuin täydelliseen huolimattomuuteen tai vastauksemme tietoiseen ”värittämiseen”. Olemme pyytäneet Tylkkärin päätoimittajaa oikaisemaan lehden levittämän virheellisen väittämän mm. Tylkkärin nettisivuilla ja seuraavassa numerossa.