Syyskuun kokous – Toimisto säilyy A-talossa!

Edustajisto palasi keskiviikkona 21.9. kesälomiltaan ja aloitti kautensa viimeisen syyslukukauden. Syyskuun kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat ryhmäpuheenjohtajaksi armeijan vihreistä palannut Teemu sekä jäsenet Markus ja Pekka.

Syksyn ensimmäinen kokous oli melkoista lite prata och diskutera -tasoa. Hallitus oli tehnyt edustajistolle vain yhden konkreettisen esityksen – ja sekin koski eroa valiokunnasta jäsenen omasta pyytöstä. Liekö tulevat edustajistovaalit pelottaneet hallituksen ottamasta kantaa? Niimpä Ryhmä Lex otti hallituksen roolin itselleen ja teki varsinaiset päätösesitykset useammassakin kohdassa. Toivottavasti myös hallitukselta löytyisi loppuvuoden aikana munaa kantaa vastuunsa ja tehdä pohjaesitykset…

Mutta asiaan.

TYYssä on nyt reilun vuoden ajan valmisteltu TYYn kirjaston siirtämistä YO-talo A:han nykyisten ainejärjestötilojen paikalle. Syyskuun edustajistossa tälle hullutukselle saatiin vihdoin stoppi. Ryhmä Lex esitti, että remonttivaikuttamista jatketaan niin, että kirjasto ja alayhdistyskäytävä jäävät nykyisille paikoilleen. Siirtosuunnitelma olisi maksanut TYYlle lähes 500 000 €! Tämä vastaa lähes puolta TYYn viime vuoden taseen loppusummasta, kun ei oteta huomioon erilaisia tarkoitussidonnaisia rahastoja. Ei järjen häivä… Ryhmä Lexin esitys meni lopulta läpi vihreän listan saavutettavuuslisäyksellä.

Muutoin ei syyskuun kokous juuri jännitystä tarjonnut: muutama henkilövalinta ja vastavuoroinen päätös lakkauttaa Åbo Akademissa opiskelevien jäsenmaksuvapautus. ÅAS teki aiemmin syksyllä vastaavan päätöksen TYYn jäsenten osalta.

Teemu Oksanen
ryhmäpuheenjohtaja

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on syyskuun kokouksessaan 21.9.2011 päättänyt:

  •  jatkaa YO-talojen remonttivaikuttamista niin, että TYYn kirjasto ja A-talon alayhdistystilat jätetään nykyille paikoilleen. TYY on valmis osallistumaan sellaisen ratkaisun tukemiseen, jossa järjestötilojen ja kirjaston saavutettavuus nykyisillä paikoillaan paranee.
  • valita Otto Sulinin taloustoimikunnan jäseneksi.
  • ettei TYY myönnä jäsenmaksuvapautusta ÅAS:n ja TYYn kaksoisjäsenille 1.1.2012 lähtien kuitenkin niin, että lukuvuonna 2011-2012 jäsenmaksuvapautuksen saaneiden ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua kevätlukukaudella 2012.
  • myöntää pyynnöstä eron Eero Väisäselle kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan tehtävistä ja valita Nina Savelan kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajaksi.
  • että Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) uuden asukasyhteistoimintamallin muodostuessa TYY vaikuttaa TYS:öön asukasdemokratian edistämiseksi ja asumisen lisäpalvelujen säilyttämiseksi, sekä auttaa uuden mallin toimielimissä vaikuttavia opiskelijoita heidän sitä pyytäessään nykyisten resurssien puitteissa.

We Want You!

We Want You!

Muista, että vain lexiläinen puolustaa oikkarin etua TYY:ssä.       Siksi Ryhmä Lex tarvitsee juuri sinua!

Älä anna TYY:n sortaa oikeuksiasi, vaan lähde Ryhmä Lexin ehdokkaaksi edustajistovaaleihin! Tarvitsemme ehdokkaaksi juuri sinut vuosikurssiin tai aiempaan kokemukseen katsomatta.

TYY:n edustajistovaalit pidetään 24.-25.10 ja 1-2.11. Varmistetaan yhdessä, että Ryhmä Lex yltää vaalivoittoon!

Lisätietoa:

Ryhmä Lexin vaalipäällikkö Sanna Rättyä, sanna.rattya@utu.fi, 050 595 6592 tai Ryhmä Lexin ryhmäpj. Teemu Oksanen, teemu.oksanen@utu.fi, 0400 455 745

Lisätietoa edustajistosta ja vaaleista löytyy myös TYY:n nettisivuilta http://www.tyy.fi

 

Kevätkauden päättäjäiset to 27.5. klo 18

Torstaina 27.5. Ryhmä Lex järjestää kevätkauden päättäjäiset Lexin toimistolla klo 18.00 alkaen.

Nyt on oiva tilaisuus tulla tenttaamaan, mitä edaattorit ovat viime syksyn ja kuluneen kevään aikana saaaneet aikaiseksi. Äänestitkö oikeaa henkilöä viime vuoden edustajistovaaleissa? Eikö ehdokas ollutkaan äänesi arvoinen? Vai oletko sittenkin kokenut Lexin oman edustajistoryhmän onnistuneen jollain saralla?

Tämä on oikea foorumi tulla kyselemään, kyseenalaistamaan, ilmoittelemaan tai kehumaan omaa edustajistoryhmääsi. Tarjolla on luonnollisesti kurkun kostuketta ja mahtavaa seuraa!

Kaikki ovat tervetulleita!

Ylioppilaskunta suunnannäyttäjänä

Kevään korvilla keskustelun aiheeksi nousee jälleen vuotuiset toiminta-avustukset. 28.1.2010 voimaan astuneen ohjesäännön mukaan aine- ja tiedekuntajärjestöt ovat oikeutettuja toiminta-avustuksen perusosaan, jonka lisäksi on mahdollista saada toiminnan pistetytyksen perusteella lisäosa. Samaan pykälään on lisätty myös klausuuli, jonka nojalla lisäosa on mahdollista jättää myöntämättä, jos alayhdistyksen talous on toistuvasti huomattavan ylijäämäinen, eikä voida osoittaa hyväksyttävää säästämisen kohdetta.

Sen suuremmin en aio puuttua edellä mainitun pykälän tulkinnanvaraiseen sanamuotoon, vaan otan esille merkittävämmän seikan. TYY rajoittaa myönnettävän toiminta-avustuksen suuruutta alayhdistyksen ylijäämäisyyden perusteelle, vaikka sen oma talous on samaan aikaan reilusti plussan puolella. Ylioppilaskunta tuntuu ajattelevan, ettei sen tarvitse perustella oman taloutensa ylijäämäisyyttä, vaikka se edellyttää sitä omilta alayhdistyksiltään.

Hyvänä esimerkkinä tästä epäkohdasta on maaliskuun edustajiston kokouksessa esitetty ponsi, jonka tarkoitus oli velvoittaa ylioppilaskunnan talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Kokouksessa perusteltiin hylkäämistä muun muassa sillä, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa. Tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity. Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan tuloksen ollessa yli 30 000 € ylijäämäinen, olisi sen syytä näkyä myös jäsenmaksun suurudessa!

On vain positiivista, että TYYn taloutta on hoidettu vastuullisesti, ja se on tällä hetkellä hyvällä tolalla, mutta ylijäämäisyys pitäisi pystyä perustelemaan samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää omien alayhdistystensä tekevän. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin ajattelevan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Kun jäsenmaksuja kerätään automaatiojäsenyyden turvin, tulisi suuruudesta päätettäessä huomioida ylioppilaskunnan talouden ylijäämäisyys kohtuullistavana perusteena. Onhan perustuslakivaliokuntakin lausunut kohtuullisen jäsenmaksun puolesta, joten ei olisi pahitteeksi, että ylioppilaskunnan omissa säännöissäkin huomioitaisiin tämä näkökohta.

Kesää odotellessa

Edustajisto on kokonunut tämän lehden ilmestyessä viimeisen kerran (22.4.), joten hommat alkavat olla tämän kevään osalta vähitellen paketissa. Kohta on siis kesä ja sen jälkeen taas syksy, jolloin edustajistoryhmän työ jatkuu tuttuun tyyliin.

Syksyllä tiedekunnan ovista kävelee sisään kokonaan uusi vuosikurssi. Fuksien mukana tulee jälleen aktiivisuutta ja tuoreita näkökulmia, joten otetaan heidät innolla mukaan vaikuttamaan ylioppilaskuntamme yhteisiin asioihin!

Mukavaa kesänodotusta!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Kirjoitus on julkaistu LexPressissä 2/10

Edari 1/2010

TYYn edustajisto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 27.1. Ryhmä Lexiä edustamassa olivat tällä kertaa Teusa, Fonzie, Minna ja Vaaja. TYYn tavoin myös edustajistoryhmässämme puhaltaa uudet tuulet: kokouksen alkuun Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen, ja puheenjohtajan valtikka siirtyi Teemulta Tuomakselle.

Kokouksessa edustajisto hyväksyi ylioppilaskunnalle liudan ohjesääntöjä sekä vaalijärjestyksen. Ylioppilaskunnan sääntöjen hyväksyminen siirtyi vielä helmikuun kokoukseen, koska sääntömuutospäätös täytyy hyväksyä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Lisäksi muutospäätös tarvitsee vielä yliopiston rehtorin siunauksen.

Kokouksen loppuun jokainen edustajistoryhmä pääsi lausumaan mielipiteensä TYYn strategiasta. Edustajisto linjasi melko yksimielisesti, että vuonna 2007 hyväksytty strategia on tarpeellinen, ja se kannattaa päivittää. Vahvimpana argumenttina strategian päivittämisen puolesta puhui pitkäjänteinen ja tavoitteellinen edunvalvontatyö, jonka toteuttamista palvelee linjapaperia ja toimintasuunnitelmaa paremmin strategia. Toisaalta tuotiin myös esille, että TYYssä on jo nyt monensorttisia papereita, eikä niitä pidä tuottaa lisää vain tekemisen ilosta.

Tuomas Fonselius
ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Lue loppuun