Kevätkauden päättäjäiset to 27.5. klo 18

Torstaina 27.5. Ryhmä Lex järjestää kevätkauden päättäjäiset Lexin toimistolla klo 18.00 alkaen.

Nyt on oiva tilaisuus tulla tenttaamaan, mitä edaattorit ovat viime syksyn ja kuluneen kevään aikana saaaneet aikaiseksi. Äänestitkö oikeaa henkilöä viime vuoden edustajistovaaleissa? Eikö ehdokas ollutkaan äänesi arvoinen? Vai oletko sittenkin kokenut Lexin oman edustajistoryhmän onnistuneen jollain saralla?

Tämä on oikea foorumi tulla kyselemään, kyseenalaistamaan, ilmoittelemaan tai kehumaan omaa edustajistoryhmääsi. Tarjolla on luonnollisesti kurkun kostuketta ja mahtavaa seuraa!

Kaikki ovat tervetulleita!

Ylioppilaskunta suunnannäyttäjänä

Kevään korvilla keskustelun aiheeksi nousee jälleen vuotuiset toiminta-avustukset. 28.1.2010 voimaan astuneen ohjesäännön mukaan aine- ja tiedekuntajärjestöt ovat oikeutettuja toiminta-avustuksen perusosaan, jonka lisäksi on mahdollista saada toiminnan pistetytyksen perusteella lisäosa. Samaan pykälään on lisätty myös klausuuli, jonka nojalla lisäosa on mahdollista jättää myöntämättä, jos alayhdistyksen talous on toistuvasti huomattavan ylijäämäinen, eikä voida osoittaa hyväksyttävää säästämisen kohdetta.

Sen suuremmin en aio puuttua edellä mainitun pykälän tulkinnanvaraiseen sanamuotoon, vaan otan esille merkittävämmän seikan. TYY rajoittaa myönnettävän toiminta-avustuksen suuruutta alayhdistyksen ylijäämäisyyden perusteelle, vaikka sen oma talous on samaan aikaan reilusti plussan puolella. Ylioppilaskunta tuntuu ajattelevan, ettei sen tarvitse perustella oman taloutensa ylijäämäisyyttä, vaikka se edellyttää sitä omilta alayhdistyksiltään.

Hyvänä esimerkkinä tästä epäkohdasta on maaliskuun edustajiston kokouksessa esitetty ponsi, jonka tarkoitus oli velvoittaa ylioppilaskunnan talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Kokouksessa perusteltiin hylkäämistä muun muassa sillä, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa. Tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity. Ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan tuloksen ollessa yli 30 000 € ylijäämäinen, olisi sen syytä näkyä myös jäsenmaksun suurudessa!

On vain positiivista, että TYYn taloutta on hoidettu vastuullisesti, ja se on tällä hetkellä hyvällä tolalla, mutta ylijäämäisyys pitäisi pystyä perustelemaan samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää omien alayhdistystensä tekevän. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin ajattelevan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Kun jäsenmaksuja kerätään automaatiojäsenyyden turvin, tulisi suuruudesta päätettäessä huomioida ylioppilaskunnan talouden ylijäämäisyys kohtuullistavana perusteena. Onhan perustuslakivaliokuntakin lausunut kohtuullisen jäsenmaksun puolesta, joten ei olisi pahitteeksi, että ylioppilaskunnan omissa säännöissäkin huomioitaisiin tämä näkökohta.

Kesää odotellessa

Edustajisto on kokonunut tämän lehden ilmestyessä viimeisen kerran (22.4.), joten hommat alkavat olla tämän kevään osalta vähitellen paketissa. Kohta on siis kesä ja sen jälkeen taas syksy, jolloin edustajistoryhmän työ jatkuu tuttuun tyyliin.

Syksyllä tiedekunnan ovista kävelee sisään kokonaan uusi vuosikurssi. Fuksien mukana tulee jälleen aktiivisuutta ja tuoreita näkökulmia, joten otetaan heidät innolla mukaan vaikuttamaan ylioppilaskuntamme yhteisiin asioihin!

Mukavaa kesänodotusta!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Kirjoitus on julkaistu LexPressissä 2/10

Edari 1/2010

TYYn edustajisto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 27.1. Ryhmä Lexiä edustamassa olivat tällä kertaa Teusa, Fonzie, Minna ja Vaaja. TYYn tavoin myös edustajistoryhmässämme puhaltaa uudet tuulet: kokouksen alkuun Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen, ja puheenjohtajan valtikka siirtyi Teemulta Tuomakselle.

Kokouksessa edustajisto hyväksyi ylioppilaskunnalle liudan ohjesääntöjä sekä vaalijärjestyksen. Ylioppilaskunnan sääntöjen hyväksyminen siirtyi vielä helmikuun kokoukseen, koska sääntömuutospäätös täytyy hyväksyä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Lisäksi muutospäätös tarvitsee vielä yliopiston rehtorin siunauksen.

Kokouksen loppuun jokainen edustajistoryhmä pääsi lausumaan mielipiteensä TYYn strategiasta. Edustajisto linjasi melko yksimielisesti, että vuonna 2007 hyväksytty strategia on tarpeellinen, ja se kannattaa päivittää. Vahvimpana argumenttina strategian päivittämisen puolesta puhui pitkäjänteinen ja tavoitteellinen edunvalvontatyö, jonka toteuttamista palvelee linjapaperia ja toimintasuunnitelmaa paremmin strategia. Toisaalta tuotiin myös esille, että TYYssä on jo nyt monensorttisia papereita, eikä niitä pidä tuottaa lisää vain tekemisen ilosta.

Tuomas Fonselius
ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Lue loppuun

Uusi rpj (ja hyvää puuta)

Teusa luovutti rpj:n viitan Fonzielle.

Uuden ylioppilaskunnan tavoin uudet tuulet puhaltavat myös Ryhmä Lexissä. Viimeisen vuoden ryhmää luotsannut Teemu teki saappaisiinsa tilaa uudelle ja uljaalle ryhmäpuheenjohtajalle Tuomas Fonseliukselle. Teusa jatkaa kuitenkin edelleen ryhmän varapuheenjohtajana.

Ryhmäpuheenjohtajan vaihdoksenkin jälkeen on luvassa raikkaita avauksia. Ja hyvää puuta.

Nykyisen TYYn tilinpäätös

Oheinen Lexpressin edaripalstan juttu jäi joulukuussa lisäämättä blogiin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan…

Kaikki hyvä loppuu aikanaan — niin myös nykymuotoisen Turun yliopiston ylioppilaskunnan tarina. Mutta loppu voi tarkoittaa myös uuden alkua: uuden yliopistolain voimaantulon myötä vuodenvaihteessa starttaa uusi ja uljaampi TYY kera kyltereiden.

Turussa uuden ylioppilaskunnan synnyttäminen on käynyt huomattavan hyvässä hengessä. Vaikka syksy on ollut monelle TYY-toimijalle rankka, on yhteishenki pitänyt tunnelman useimmiten varsin korkealla. Lähes kaikista keskeisistä asioista on päästy sopuun, eikä edarin ole tarvinnut tapella yhdistymisen lähtökohdista. Toista se on kuulemma ollut Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntien synnytysklinikoilla.

Nollaseiska vai ei-nollaseiska?

Yhdistymisvalmistelujen sijaan uutta edustajistoa on syksyn aikana puhuttanut TYYn sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton tuleva poliittinen linja. Mikä on TYYn kanta koulutuksen maksullisuuteen? Pitääkö TYYn maksaa kehitysyhteistyöhön 0,7 % budjetistaan? Pitäisikö ylioppilasliikkeen ottaa kantaa maahanmuutto- tai veropolitiikkaan? Pitäisikö Unican ravintoloissa tarjota ainoastaan Reilun kaupan kahvia?

Ryhmä Lexin edustajien mielestä ylioppilasliikkeen pitäisi pysyä lestissään. Ylioppilaskunnat on luotu ennen kaikkea yliopisto-opiskelijoiden edunvalvojiksi ja palvelujen tuottajiksi. Ylioppilaskuntien yhteiskunnallinen vaikuttaminen pitäisi rajoittua opiskeluun ja opiskelijan arkeen liittyviin kysymyksiin. Kehitysyhteistyötä tai ilmastovaikuttamista varten Suomesta löytyy useita muita, pätevämpiä kansalaisjärjestöjä.

Tässä vaiheessa lienee syytä huomatuttaa, ettei yllä oleva varmasti edusta kuitenkaan kaikkien lexiläisten mielipidettä. Enemmistön mielipidettä se kuitenkin kokemukseni mukaan vastaa. Mikäli olet kuitenkin eri mieltä allekirjoittaneen tai muiden Ryhmä Lexin edustajien kanssa, tule joskus juttelemaan tai kommentoi kirjoituksia Ryhmä Lexin blogissa. Keskustelu myös Ryhmä Lexin linjasta on aina tervetullutta!

Lopussa kiitos seisoo

Vuoden ja edustajistokauden loppuessa on jälleen syytä kiittää kaikkia Ryhmä Lexin edustajia, jotka ovat ajaneet oikeustieteilijän asiaa TYYn eri elimissä. Oletpa edustanut ryhmäämme sitten edustajistossa tai jossain valiokunnassa taikka ollut vain Ryhmä Lexin ehdokkaana: Suuri kiitos tekemästästi tärkeästä työstä!

Haluan ryhmämme puolesta kiittää myös kaikkien muiden edustajistoryhmien edustajia hyvästä yhteistyöstä kuluneella kaudella. Samalla toivon, että jatkossa yhteistyö vielä paranee entisestään. Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin: Asiat riitelevät, eivät ihmiset.

Teemu Oksanen
ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

(Artikkeli on julkaistu LexPressissä 4/2009.)

Jokke valittiin TYYn hallitukseen 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajisto on tänään valinnut ensi vuoden hallitukseensa Lexin nykyisen kulttuuritoimikunnan puheenjohtajan Joel Uusi-Oukarin. Uusi-Oukari oli oikeustieteilijöiden sitoutumattoman edustajistoryhmän Ryhmä Lexin ehdokas.

TYYn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen valtiotieteiden ylioppilas Elias Laitinen (Vihreä vasemmisto). Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin äänestyksessä Rauli Elenius (Vihreä lista), Lauri Lahoniitty (Soihdunkantajat), Hannele Karilainen (Eduxi), Ilkka Marja-aho (TuKY) ja Jarmo Kallunki (Hybridiaani).

Samassa kokouksessa valittiin Lexin ehdokkaita myös muihin TYYn toimielimiin:

  • Taloustoimikunta: Katrin Puolakainen
  • Turun ylioppilaslehden johtokunta: Paula Kovari, Juha-Matti Toikka
  • Turun yliopiston opintotukilautakunta: Juha Post
  • Alayhdistysvaliokunta: Kalle Lyyra
  • Edunvalvontavaliokunta: Jaana Mikkola, Ida Utunen
  • Kansainvälisten asioiden valiokunta: Saara Aholainen, Sonja Kurki
  • Ravintolavaliokunta: Sarianna Järviö

Lämpimät onnittelut kaikille valituille!

Ryhmä Lex haluaa samalla kiittää kaikkia oikkareita edustaneita toimijoita kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaikille mitä mainiointa joulua sekä vuotta 2010! Lue loppuun

Quo vadis SYL?

SYL:in eli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokous on käynnissä Espoon Korpilammella. Liittarissa Ryhmä Lexiä edustavat varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

SYL on Suomen kaikkien ylioppilaskuntien muodostama yhdistys, joka valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. Liittarissa päätetäänkin tänä vuonna siitä linjasta, jota SYL edunvalvonnassaan noudattaa. TuKYn kopo-vastaava avaa asiaa hyvin ylioppilaskuntansa nettisivuilla:

Pitäisikö ylioppilasliikkeen ottaa kantaa maahanmuuttopolitiikkaan ja veropolitiikkaan? Pitäisikö sen toimia suunnannäyttäjänä lahjoittamalla 0,7 % tuloistaan kehitysyhteistyöhön? Pitäisikö sen aktiivisesti osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Kyse ei siis ole pelkästään esim. koulutuspolitiikasta. Pitääkö SYL:n ottaa kantaa näihin asioihin? Sitä siis pohditaan jälleen Espoossa. Kokouksessa valitaan myös SYL:n tuleva puheenjohtaja kolmen kandidaatin väliltä. TYYllä on tänä vuonna myös oma ehdokas — TYYn hallituksen pj. Jukka Vornanen.

Luvassa on tiivis, ehkä vähäuninenkin viikonloppu… Saas nähdä, mitä tapahtuu…

PS: Liittaria voi seurata myös netissä.