Uusi edari 3/2009

Siinä missä vanha edari vetelee jo viimeisiään, on uudelle edarilla kädet täynnä töitä, kun vuodenvaihde ja uusi TYY lähestyvät kovaa vauhtia. Kaikki TYYn vanhat säännöt käydään edarissa läpi ja samaan aikaan pitäisi valmistella myös TYYn poliittisen linjapaperin uudistus sekä tietenkin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Töitä siis riitti jälleen lokakuun kokouksessa, jonka alku painottui sentään perinteisiin edariasioihin — YTHS:n ja TYS:n henkilövalintoihin. Ryhmä Lexin Teemu Oksanen valittiin tässä yhteydessä ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan.

Eniten etukäteiskeskustelua herätti varmastikin uusi alayhdistysohjesääntö, johon tässäkin blogissa viitattiin edellisessä merkinnässä. Alayhdistysvaliokunnan valmistelema uusi ohjesääntö hyväksyttiin pitkälti valmistellun mukaisena. Ehkä suurin uudistus koski alayhdistysten toiminta-avustuksia. Jatkossa kaikille TYYn alayhdistyksille myönnetään hakemuksesta toiminta-avustuksena ns. perusosa. Perusosan lisäksi voidaan myöntää yhdistyksen toiminnan perusteella harkinnanvarainen ns. lisäosa. Lisäosa voidaan jättää myöntämättä esim. jos yhdistys tekee jatkuvasti ylijäämäisen tuloksen. Mutta vaikka lisäosa siis jätettäisiin myöntämättä, saa yhdistys aina perusosan avustuksesta. Perusosan suuruuden määrää vuosittain edustajisto.

Toivottavasti tällä uudistuksella vältetään edellisten vuosien tapaiset toiminta-avustusfarssit. Alayhdistykset hoitavat useita tärkeitä TYYllekin kuuluvia tehtäviä, ja Ryhmä Lexin mielestä alayhdistykset ovat oikeutettuja korvaukseen tähän työhön kuluvista resursseista. Uusi avustusmalli tekee avustuksesta myös entistä oikeudenmukaisemman — nykyisten toiminta-avustusten summat kun ovat perustuneet pitkälti aiempien vuosien avustusten suuruuteen. Eri yhdistysten, joiden suuruus ja toiminta ovat olleet pitkälti samoja, ovat saattaneet tähän asti saada selvästi eri suuruiset avustukset.

Kokouksen lopuksi käytiin lähetekeskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä poliittisesta linjapaperista. Tässä yhteydessä edustajistolle esiteltiin myös Lexin ajatus oikeusapuvaliokunnan perustamisesta. Edustajisto suhtautui ehdotukseen myönteisesti, joten tarkempi valmistelu jatkuu ja toiminta voidaan toivottavasti aloittaa jo ensi keväänä. Varsinaisesti mainitut asiakirjat hyväksytään myöhemmin marraskuun kokouksessa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 28.10.2009 päättänyt:

  • valita Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajaksi YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan kaudelle 2010-2011 ylioppilaskunnan sosiaalipoliittisen sihteerin Minttu Naarmisen
  • valita Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan edustajiston puheenjohtaja Niklas Mannfolkin, Topi Artukan, Teemu Oksasen, Aki Halosen, Eetu Simpasen ja Eero Hokkasen.
  • valita Turun ylioppilaskyläsäätiön hallituksen sosiaalipoliittisen sihteerin Minttu Naarmisen ja hänen suostumuksellan vuoden 2010 ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan, joka valitaan 9.12.
  • purkaa Opekkaan jäsenmaksupalautussopimus päättymään 31.12.2010. Vuodesta 2011 alkaen Opekas ry saa muiden alayhdistysten lailla toiminta-avustusta
  • hyväksyä ohjesäännönalayhdistyksistä ja avustuksista
  • merkitä tiedoksi esityksen TYYn poliittisesta linjapaperista
  • merkitä tiedoksi TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2010
  • merkitä tiedoksiTYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2010
  • ilmoittaa Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että Turun yliopiston ylioppilaskunta katsoo jäsenyyden jatkuvan Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan yhdistymisen myötä
  • hyväksyä Eduxin esittämän toivomusponnen