Evpj nuijan varressa – vihdoinkin!

Edustajiston vpj

Kuluvaa edustajistovuotta on yhdessä monien muiden asioiden kanssa värittänyt ylioppilaskunnan sääntöjen uudistusprosessi. Sääntöuudistus on koskettanut allekirjoittanutta paitsi sen takia, että olen pilkunviilausta rakastava oikkari, niin myös siksi, että uudistetut säännöt ensimmäisen kerran hyväksynyt elokuun edustajiston kokous oli allekirjoittaneen tulikoe edustajiston varapuheenjohtajana (evpj) edustajiston puheenjohtajan (epj), Jukka Koiviston, ollessa estyneenä.

Syksyllä 2013 edellinen edustajisto asetti sääntötoimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella TYYn sääntöjen kokonaisuudistus. Keväällä sääntötoimikunta kertoi työnsä etenemisestä edustajistolle ja sai vihreää valoa jatkaa projektia samaan suuntaan.

Itse sääntöuudistuksen käsitteleminen edustajistossa oli kuitenkin työn ja tuskan takana. Sääntötoimikunta toi pohjaesityksensä ensin huhtikuun edariin, joka kirjastokeskustelun uuvuttamana ehkä ymmärrettävästikin päätti pöydätä asian käsittelyn. Tässä vaiheessa päätettiin pitää toukokuussa ylimääräinen kokous nimenomaan sääntömuutosten käsittelyä varten, mutta tuolloin asia palautettiinkin valmisteluun. Päällimmäisenä syynä oli uudistusta varten pyydettyjen asiantuntijalausuntojen puuttuminen, mutta ehkä rivien välistä oli luettavissa myös pientä valmistautumattomuutta asian käsittelyä varten kesän kynnyksellä. Varsinainen sääntöuudistusrunttaus jäi siis odottamaan itseään elokuun kokoukseen, joka tuli meikäläisen vedettäväksi.

Ennen kokousta kyllä jännitti. Joihinkin sääntökohtiin oli sääntötoimikunnan pohjaesityksen lisäksi useampiakin muutosesityksiä, mikä pakotti olemaan tarkkana menettelytapojen suhteen. Tässä kohtaa oikeasti huomasi, että hyvin laadituilla säännöillä on merkitystä: edustajiston työjärjestyksessä on hyvin selkeästi määrätty äänestysjärjestyksestä ja -tavasta, mutta mahdollistettu myös erilainen äänestysjärjestys tarkoituksenmukaisuuden niin vaatiessa. Työjärjestykseen oli puheenjohtajana helppo nojata, ja sääntöjen käsittely etenikin kaikin puolin sujuvasti.

Ilahduttavaa oli myös nähdä edariryhmien, etenkin Ryhmä Lexin, aktiivinen osallistuminen sääntöjen käsittelyyn. Ryhmä Lexin viitisentoista muutosesitystä, joista liki kaikki menestyivät, oli selkeästi suurin määrä esityksiä miltään ryhmältä.

Kuluvaan vuoteen on edarin vpj:n tehtävässä toki mahtunut esimerkiksi toimiston suunnittelupäivien, muutaman vedetyn ryhmäpuheenjohtajatapaamisen ja Aurasoutujen kumivenekilpailun muodossa paljon muutakin. Evpj:nä toimiminen on ollut mielenkiintoista. Olen päässyt asettamaan edustajistotyöskentelyä hieman aikaisempaa laajempaan perspektiiviin, kun on edaattorien lisäksi nähnyt myös TYYn toimiston väkeä sekä tullut ajatelleeksi edustajiston päätösten vaikutuksia aiempaa laajemmin. Toisaalta rooli on ollut tietyllä tapaa haastava. Etenkin puheenjohtaessa on keskityttävä kokouksen puolueettomaan vetämiseen, mutta toisaalta omasta mielestäni evpj:lla (niinkuin epj:llakin) on edustajiston jäsenenä myös oikeus ja velvollisuuskin olla mieltä ja ottaa kantaa. Näiden kahden roolin yhteensovittaminen on välillä haasteellista – mutta mielenkiintoista.

Teemu Auressalmi
edustajiston varapuheenjohtaja

Edustajiston elokuun 2014 kokouksen päätösluettelo

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 27.8.2014 päättänyt:

  • hyväksyä ensimmäisen kerran muutokset TYYn sääntöihin.
  • merkitä tiedoksi lähetekeskustelun TYYn tiedottajan toimen vakinaistamisesta sekä pyydetyt lausunnot.
  • asettaa yksimielisesti Jussi Niemisen TYYn ehdokkaaksi SYL:n puheenjohtajaksi 2015.
  • myöntää pyynnöstä eron Aapo Rantaselle ja valita valintatoimikunnan esityksestä Essi Karvosen hänen tilalleen TYS:n valtuuskuntaan 31.12.2015 päättyväksi kaudeksi.
  • hyväksyä ryhmä Demariopiskelijoiden ja TuKY-listan toivomusponnen: ”Syksyllä 2014 valittava ylioppilaskunnan ansiolautakunta valmistelee sääntöuudistuksen nykyisen kuntanauhan osalta ja luo samalla kaikille ylioppilaskunnan jäsenille tarkoitetun ”kapeamman kuntanauhan” TYYn tunnustusten ja huomionosoitusten joukkoon. Ansiolautakunta esittelee työnsä valmistuttua tämän uuden kuntanauhan edustajistolle sääntömuutoksia varten.”

Turussa 1.9.2014


Toukokuun kuumaakin kuumempi edari ennen kesälaitumia

Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajisto ei kokoonnu kesäkuukausina eli touko-elokuun välillä, ellei sitä katsota tarpeelliseksi. Huhtikuun edustajiston kokouksessa edaattorit kuitenkin toivoivat toukokuun edustajiston kokousta, kun silloin esityslistalla olleet säännöt palautettiin valmisteluun – keskeisin syy tälle oli se, että edustajistoryhmien huomion oli vienyt täydellisesti TYYn kirjaston kohtalo. TYYn sääntöjen uudistaminen onkin tällä edustajistokaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä, sillä sääntöjen hyväksyminen vaatii jokaiselta ryhmältä perehtyneisyyttä eikä sääntöjä sovi käsitellä hätäisesti. Lisäksi sääntöjä on mietittävä harkitusti, sillä jatkossa sääntöjen muuttaminen vaatisi edustajistossa 2/3 enemmistön.

Toukokuun edustajiston kokous järjestettiin poikkeuksellisesti torstai-iltana. Kun Ryhmä Lexin neljä edaattoria hikoilivat Turku-salissa, saivat lexiläiset itse nauttivat helteisestä loppukevään auringosta KEIJO-tapahtuman merkeissä. Ryhmä Lexin tutusta edaattorinelikosta paikalla olivat allekirjoittanut, Teemu sekä Jussi. Varaedustajamme Tuomas pääsi debytoimaan edustajistossa Villen ollessa ulkomailla. Kokouksen esityslistalla olivat jo edellä mainitut säännöt sekä lukuvuositarran jakopiste muutaman päivän ajaksi Medisiinalle.

Sääntöjen käsittely on työläs prosessi. Ongelmalliseksi muodostui jo alkumetreillä se, että sääntötyöryhmän pyytämät asiantuntijalausunnot mm. tasa-arvovaltuutetulta eivät olleet saapuneet. Lausuntojen vaikutusta ei siis pystytty vielä huomioimaan tässä edustajistolle tuodussa paketissa. Yleiskeskustelu osoitti jo alusta asti sen, ettei edustajisto ollut vieläkään valmis käymään läpi sääntöjä. Edustajisto päätyikin käymään kunnollisen lähetekeskustelun kohta kohdalta, minkä jälkeen säännöt palautettiin valmisteluun ja elokuun kokouksessa säännöt odottavat taas kesälomilta palaavaa edustajistoa.

Lyhyesti vielä säännöistä: uudistamista varten asetettu sääntötoimikunta valmisteli edustajistokäsittelyä varten sääntökokoelman, joka poikkeaa TYYn nykyisestä erityisesti siinä, että paljon vanhoja ohjesääntöjä on kerätty saman ns. ”pääsäännön” alle. Tällä on pyritty karsimaan lukuisia erilaisia dokumentteja. Vaikka yksi kokonaisuus parhaimmillaan helpottaa ja yksinkertaistaa ylioppilaskunnan toimintaa, on kuitenkin pidettävä mielessä, että mitä tahansa ohjesääntöjä ei ole syytä tuoda pääsäännön alle tässä karsimisinnostuksessa. Esimerkiksi Ryhmä Lex kiinnitti huomiota siihen, että sääntötoimikunta oli tuonut uudistettuun pääsääntöön mukaan henkilöstöohjesäännön kokonaisuudessaan. Esityksen mukaan kaikki ylioppilaskunnan työntekijät sekä heidän tarkat toimenkuvansa olisivat säännöissä, mikä ei työtehtävien joustavuuden tai työntekijäkentässä olevien muutosten takia olisi toimivaa. Ryhmä Lex aikookin elokuussa tarttua tähän kohtaan. Lisäksi Ryhmä Lex piti ongelmallisena uusissa säännöissä mm. edustajiston puheenjohtajan vallan kasvattamista ylimpänä sääntöjen tulkitsijana, valintatoimikunnan roolia sekä tasapuolisuussäännön ylikorostettua asemaa. Ryhmä Lex osallistui todella aktiivisesti lähetekeskusteluun ja ryhmäpuheenjohtajan silmin käytetyissä, laadukkaissa puheenvuoroissa Ryhmä Lex oli aivan kärkikahinoissa. Loistavaa!

Sääntökeskustelun lisäksi esityslistalla oli lukuvuositarrojen jakopiste muutamaksi päiväksi lääketieteen opiskelijoiden tiedekuntarakennukseen Medisiinalle. Kustannuksia tästä positiivisesta erityiskohtelusta tulisi reilu 100 euroa ja samalla tällä mahdollistettaisiin lääkäreiden helpompi tarranhakumahdollisuus mm. heidän lukujärjestyksensä ja tiukan vaatepolitiikan vuoksi. Tämän tarranjakopisteen lisäksi yliopistokampukselta löytyisivät tutut tarranjakopisteet TYYn kansliasta sekä Yliopistonmäeltä. Edustajisto päätti hyväksyä esityksen tästä tarranjakopisteestä.

Lyhyestä esityslistasta huolimatta kokous saatiin venytettyä taas neljään tuntiin. Kesälomafiilikset olivat jo katossa, kun pääsihteeri käytti kokouksen viimeisen puheenvuoron. Puheenvuoro johdatteli saliin sisälle innokkaan polttariporukan ja edustajiston puheenjohtaja Jukka Koivisto sai pinkkiin peruukkiin pukeutuneena siirtyä edustajiston kokouksen päätettyään omien polttareidensa viettoon. Edustajistotyöskentely hiljenee nyt kesäkuukausien ajaksi, mutta syksyllä Ryhmä Lex jatkaa taas innokkaasti vaikuttamista ylioppilaskuntamme asioihin.

Ryhmä Lex toivottaa kaikille aurinkoista ja upeaa kesää! Naattikaa, syksyllä jatketaan!

Sanna Mäkilä
Ryhmäpuheenjohtaja

Suuria päätöksiä tapahtumarikkaassa huhtikuun edarissa

Huhtikuun edustajiston kokous oli tämän kevään edustajistotyöskentelyn kannalta merkittävä, sillä edessä oli suuria päätöksiä. Esityslista käsitti vain kolme, mutta sitäkin tärkeämpää asiakohtaa: Ryhmä Lexin esittämän TYYn kirjastopalveluiden ja kirjastonhoitajan toimen lakkauttamisen, sääntötoimikunnan valmistelemat TYYn päivitetyt säännöt sekä Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsenyydestä päättämisen.

Maaliskuussa pöydätty TYYn kirjaston lakkauttaminen palasi takaisin käsittelyyn. Elovena-salissa vallitsi jännittynyt ilmapiiri – kaikki edustajistoryhmät odottivat kirjastodebatin alkamista, sillä olihan kirjaston lakkauttamisen puolesta ja vastaan käyty jo niin sosiaalisessa mediassa kuin TYYn virallisilla foorumeilla kiivasta keskustelua.

Esityksen tehneenä ryhmänä saimme ensimmäisen puheenvuoron esityksen tiimoilta:
Ryhmä Lex kiittää keskustelusta, toimitetuista lausunnoista sekä muiden ryhmien hyvistä huomioista kirjastoasian käsittelyssä. Edellisessä edustajiston kokouksessa esitetyissä ryhmien puheenvuoroissa Ryhmä Lex kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että kirjaston lakkauttamista ei käsitellä yksittäisenä kysymyksenä, vaan siihen linkitetään aivan koko ylioppilaskunnan toiminta.

Ryhmä Lexin mielestä kyse on kuitenkin lopulta yksittäisestä asiasta, eli siitä, haluaako TYY ylläpitää ja rahoittaa omia kirjastopalveluita vai ei. Mielestämme ylioppilaskunnan ei ole järkevää ylläpitää yliopiston kirjastoihin verrattuna päällekkäistä, kallista ja harvan käyttämää palvelua. Lisäksi yliopiston kirjaston toimipisteet suhtautuvat myönteisesti ja keskustelun haluisesti TYYn kirjaston niteiden sijoittamiseen.
Asiassa on keskusteltu myös siitä, mihin kirjastosta säästyvät rahat voitaisiin käyttää. Ryhmä Lexin mielestä TYYlle ei pidä olla itseisarvo kerätä jäsenistöltä rahaa, jolle sen jälkeen keksitään väkisin jokin käyttötarkoitus. Tämän johdosta Ryhmä Lex kannattaakin tässä tapauksessa lähtökohtaisesti jäsenmaksun alentamista, mutta kanavoimme mielellämme vapautuvia varoja yhdessä järkeviksi koettuihin käyttötarkoituksiin, kuten alayhdistysten tukemiseen, ja osallistumme mielellämme keskusteluun tällaisista käyttökohteista.

Ryhmä Lex esittää edelleen TYYn kirjastopalveluiden lakkauttamista lokakuun loppuun mennessä, mutta haluaa huomioida tarkennuksena kirjastonhoitajan lausunnossaan tuomat seikat. Ryhmä Lex esittää edustajistolle, että se päättää lakkauttaa TYYn kirjastopalvelut lokakuun loppuun mennessä ja kirjastonhoitajan toimen vuoden 2014 loppuun mennessä, sekä velvoittaa hallituksen ja pääsihteerin toimeenpanemaan lakkautuksen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Esitystä kannattavat TuKY-lista ja TYY Terveeksi.

Puheenvuoromme jälkeen alkoi vilkas keskustelu, jonka aikana Vihreä vasemmisto esitti kirjaston laajentamista kuntalaistoriksi ja Vihreä lista taas esityksemme hylkäämistä. Ryhmä Lexin edaattorit pitivät hyvin puolensa ja allekirjoittanut kiinnitti huomiota siihen, että kirjastodebatti sujui melko asiallisissa merkeissä verrattuna kuulopuheisiin aiempien vuosien itkunsekaisista ja henkilöön kohdistuvista kirjastokeskusteluista. TYYn kirjastosta käytävä keskusteluhan onkin ollut monelle edarille omaa luokkaansa oleva keskustelu, jota on verrattu sukupolvikokemukseen.

Muutaman tunnin debatoinnin jälkeen edustajisto siirtyi äänestämään. Äänestyksessä käytettiin nimenhuutoäänestystä huudoin ”JAA” ja ”EI”, jolloin pääsihteeri kirjasi jokaisen edaattorin kohdalle tämän kannattaman vaihtoehdon. Ensiksi äänestyksessä oli Ryhmä Lexin pohjaesitys vastaan ViVan kuntalaistori. Äänestys päättyi 25–15 esityksemme hyväksi, minkä jälkeen vastakkain olivat jälleen pohjaesityksemme ja tällä kertaa Vihreän listan hylkäysesitys. Nimenhuutoäänestys eteni ja Ville piti meillä omaa kirjanpitoa äänistä – lopputulos näytti tässäkin äänestyksessä 25-15 ja pian saimme varmistuksen myös puheenjohtajalta ja pääsihteeriltä. Edustajisto päätti siten usean eri edustajistokauden mittaisen debatoinnin: TYYn kirjastopalveluiden lakkauttaminen tapahtui äänin 25-15. Viisi esitystämme vastustanutta ryhmää eli Vihreä lista, Viva, Soihdunkantajat, Demariopiskelijat ja Humanistilista jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Lisäksi edustajisto hyväksyi Vihreän aloitteesta ponnen, jossa velvoitettiin hallitusta selvittämään, miten ja mihin hintaan kirjastotilat voitaisiin säilyttää ylioppilaskunnan käytössä.

Kirjastopäätöksen jälkeen vuorossa olivat sääntötoimikunnan valmisteltavana olleet TYYn päivitetyt säännöt. Suurin osa säännöistä oli päivityksen myötä kerätty ns. ”pää”säännön alle. Edustajisto koki kuitenkin, että ei ollut ehtinyt perehtyä sääntöihin niiden tärkeyden edellyttämällä tavalla. Hybridiaani esittikin sääntöjen palauttamista valmisteluun TuKY-listan kannattamana. Ryhmä Lexin mielestä esitys oli tarpeellinen, sillä kirjastokeskustelun viemä suuri huomio olisi voinut pahasti nakertaa sääntöjen käsittelyä. Sääntöjä ei pidä hyväksyä hätiköiden, vaan ne vaativat edustajistolta keskittymiskykyä, perehtyneisyyttä ja ylioppilaskunnan tulevaisuudenkin miettimistä. Sääntöjen hyväksymiseen on syytä paneutua, sillä voimassa olevien sääntöjen muuttaminen vaatii 2/3 enemmistöä kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa.

Viimeisenä asiakohtana käsittelyssä oli OLL:n jäseneksi liittyminen, mistä edari oli yksimielinen. TYY liittyy siis OLL:n jäseneksi vuodesta 2015 alkaen. Edustajisto hyväksyi päätöksen lisäksi ponnen, jossa hallitusta velvoitettiin selvittämään, miten Opiskelijoiden liikuntaliitto tuotaisiin lähemmäksi TYYtä. OLL-käsittelyn innoittamana edustajisto hyväksyi TYY Terveeksi –ryhmän aloitteesta ponnen, jossa velvoitettiin hallitus järjestämään edustajistolle kokoustauoilla taukojumppaa mm. kansanterveydellisiin syihin vedoten.

Huhtikuun edustajiston kokous oli tapahtumarikas ja edustajisto ei pääsekään vielä kesälaitumille, sillä TYYn sääntöjen ensimmäinen käsittely on todennäköisesti toukokuussa.

Sanna Mäkilä

Ryhmäpuheenjohtaja