Quo vadis SYL?

SYL:in eli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokous on käynnissä Espoon Korpilammella. Liittarissa Ryhmä Lexiä edustavat varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

SYL on Suomen kaikkien ylioppilaskuntien muodostama yhdistys, joka valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. Liittarissa päätetäänkin tänä vuonna siitä linjasta, jota SYL edunvalvonnassaan noudattaa. TuKYn kopo-vastaava avaa asiaa hyvin ylioppilaskuntansa nettisivuilla:

Pitäisikö ylioppilasliikkeen ottaa kantaa maahanmuuttopolitiikkaan ja veropolitiikkaan? Pitäisikö sen toimia suunnannäyttäjänä lahjoittamalla 0,7 % tuloistaan kehitysyhteistyöhön? Pitäisikö sen aktiivisesti osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Kyse ei siis ole pelkästään esim. koulutuspolitiikasta. Pitääkö SYL:n ottaa kantaa näihin asioihin? Sitä siis pohditaan jälleen Espoossa. Kokouksessa valitaan myös SYL:n tuleva puheenjohtaja kolmen kandidaatin väliltä. TYYllä on tänä vuonna myös oma ehdokas — TYYn hallituksen pj. Jukka Vornanen.

Luvassa on tiivis, ehkä vähäuninenkin viikonloppu… Saas nähdä, mitä tapahtuu…

PS: Liittaria voi seurata myös netissä.

Vanha edari 7/2009

Vanha edari kokoontui 21.10. todennäköisesti toiseksi viimeisen kertansa. Jäljellä on enää marraskuun juhlaedari. Vähiin siis käy ennen kuin loppuu. Vaikka itse kokousasioita oli vain kolme, venähti kokous neljätuntiseksi, kiitos jälleen virinneen keskustelun opiskelijaliikkeen — tai SYL:n — yhteiskunnallisesta roolista. Ryhmä Lexiä kokouksessa edustivat Teemu, Matti, Minna, Arimo ja Vaaja.

Varsinaiset päätöasiat olivat käytännössä henkilövalintoja. Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi valittiin Anna-Elina Matilainen. Tämän jälkeen valittiin myös TYYn edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen, joka järjestetään marraskuussa. Ryhmä Lexiltä kokoukseen lähtee varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

Eniten aikaa otti kuitenkin keskustelu SYL:n poliittisesta linjapaperista. Pitäisikö pääomatuloverotus olla progressiivista? Pitäisikö yksityisten pörssiyritysten hallituksissa olla sukupuolikiintiöt? Pitäisikö EU:sta tehdä liittovaltio? Oliko tämä oikeasti  parasta, mitä opiskelijaliikkeeltä irtoaa… Hyvä huomio tuli lopussa, kun joku totesi, ettei paperissa sanallakaan pohdittu esimerkiksi yliopistojen rahoitusta.

Ryhmä Lexin mielestä TYY tai SYL voivat toki ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta harkitusti ja opiskelijalähtöisesti. TYYn tai SYL:n hallitusten ei kuitenkaan pidä antaa kaikkien opiskelijoiden nimissä arvo- ja tunnelatautuneita kommentteja täysin opiskeluun liittymättömistä asioista — kuten Suomen verojärjestelmän perusperiaatteista. Resurssien tuhlaaminen tällaisiin kysymyksiin on omiaan etäännyttämään näitä opiskelijajärjestöjä tavallisista riviopiskelijoista. Jospa kerrankin ajettaisiin opiskelijoiden asiaa eikä haihateltaisi taivaissa…

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan
21.10.2009 päättänyt:

 • valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi ajalle 4.1.2010-14.5.2010 Anna-Elina Matilaisen;
 • valita SYL: liittokokousedustajiksi:
  Halonen Aki varalla Hakkala Antti
  Heinonen Laura varalla Björk Pasi
  Hoikkala Marjaana varalla Ollila Anna-Maria
  Isotalo Juha varalla Uotila Saara
  Laitinen Elias varalla Puolakainen Katrin
  Merikari Martti varalla Valanto Sara
  Mäkelä Laura varalla Näätänen Ari-Matti
  Nieminen Vappu varalla Kallunki Jarmo
  Niskala Maija varalla Salonen Joel
  Oksanen Teemu varalla Fonselius Tuomas
  Terävä Sini varalla Elenius Rauli
  Uotila Leila varalla Vornanen Jukka
  Österman Samu varalla Turtola Hanne
  sekä tarkkailijoina Hokkanen Eero ja Sauvola Katja
  ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia;
 • merkitä tiedoksi keskustelun SYL:n liittokokousasiakirjoista; ja
 • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa TYYn hallituksen jättämään uudelle edustajistolle kirjelmän, jossa se toivoo lakitusperinteen uudistamista. Kirjelmässä pyydetään, että TYYn tulee uudistaa Liljan patsaan lakitusperinnettä niin, että joka toinen vuosi lakitettavana ja pestävänä on Liljan patsas ja joka toinen vuosi Paavo Nurmen patsas.