Varallisuutta vai pääomaa – Lexiläiset SYL:n liittarissa

image

image

Ryhmä Lexin edustajat tervehtivät blogin lukijoita syvältä Hyvinkään metsistä eli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokouksesta! Kerran vuodessa, marraskuun puolivälissä ylioppilaskuntien aktiivit ympäri Suomen kerääntyvät lyömään enemmän tai vähemmän viisaat päänsä yhteen ja päättämään ylioppilasliikkeen linjoista sekä SYL:n seuraavan vuoden hallituksesta. Kaiken suhmuroinnin ja kähmimisen ohella ehdittiin kuunnella myös pääministeri Kataisen ajatuksia yhteiskuntamme tulevaisuudesta.

Lexiläisiä Rantasipi Sveitsin lentokentänomaisessa hotellissa ovat urheasti edustaneet Teemu, Joel, Tuomas, Mimma, Sanna ja Lauri. Aika velikultia!

(Otsikko kaivanee pientä selvitystä. Kyseessä oli ns. ”suuressa salissa” käyty keskustelu otsikon sanaparin kirjaimellisesta merkityksestä. Puheissa siteerattiin jopa Marxin käsityksiä. Ryhmä Lexillä ei ollut varsinaista kantaa asiaan, vaan pysyimme sitoutumattomana tässäkin asiassa…)

Lisäys klo 15:45: Yllä olevasta kuvasta ja sitkeistä huhuista huolimatta Oksanen ei ollut ehdolla. Taululla olleella tekstillä haluttiin ainoastaan aiheuttaa hallitusneuvottelijoille ylimääräisiä sydämentykytyksiä.

Lokakuun kokous

Edustajisto kokoontui jälleen lokakuussa (27.10.) Turku-saliin päättämään ylioppilaskunnan asioista. Esityslistalla oli lähetekeskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, ehdokkaan asettaminen SYL:n hallitukseen, SYL:n liittokokousedustajien valitseminen, TYYn päivitetyn strategian hyväksyminen sekä päivitetyn talousstrategian hyväksyminen ja yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen. Lisäksi listalla oli toimeentulotukea saavien opiskelijoiden vuokrarajojen nostaminen. Ryhmä Lexiä edustivat Laine, Vaaja, Lajunen ja Fonselius.

Ryhmä Lex toi toimintasuunnitelman lähetekeskustelussa esille yliopistojen varainkeruulle myönnetyn lisäajan, minkä tulisi luonnollisesti näkyä myös ylioppilaskunnan ensi vuoden suunnitelmassa. Talousarvion merkittävin huomio koski ylioppilaslehteä, jonka budjettia oli luonnoksessa kasvatettu 19 prosenttia edellisvuoteen nähden.

SYL:n liittokokousedustajista edustajisto oli yksimielinen, ja Ryhmä Lexiä liittariin lähtevät edustamaan varsinaisina Joel Uusi-Oukari ja Tuomas Fonselius. Varaedustajina mukaan lähtevät Vesa Puisto ja Juho Jalo. Lisäksi TYY asetti ehdokkaakseen SYL:n hallitukseen Anna Mäkipään (Hybridiaani).

Ylioppilaskunnan strategian lopullinen versio tuotiin tässä kokouksessa edustajiston hyväksyttäväksi. Keskustelua herätti edelleen dokumentin kohta, jossa todetaan TYYn voivan asettaa alayhdistyksilleen velvollisuuksia. Paperi hyväksyttiin, mutta sillä tarkennuksella, että asetettavien velvoitteiden tulee näkyä alayhdistysohjesäännöstä.

Edustajisto palautti syyskuun toisessa kokouksessa TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin takaisin valmisteluun, ja paperi tuotiin tähän kokoukseen uudestaan hyväksyttäväksi. Uudelleenvalmistelulle ei enää nähty tarvetta – päinvastoin – ja dokumentti hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 
27.10.2010 päättänyt:

– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn 
toimintasuunnitelmaesityksestä vuodeksi 2011
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn talousarvioesityksestä 
vuodeksi 2011
– yksimielisesti asettaa TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen vuodeksi 
2011 Anna Mäkipään
– valita TYYn edustajiksi SYL:n liittokokoukseen 19.-20.11. seuraavat 
varsinaiset edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat (suluissa):
 Lotta Aarikka (Anna Missilä)
Topi Artukka (Konsta Weber)
Maija Arvonen (Anna Mäkipää)
Johannes Brunila (Lotta Kaleva)
Rauli Elenius (Milja Henttonen)
Tuomas Fonselius (Juho Jalo)
Aki Halonen (Vappu Nieminen)
Marjaana Hoikkala (Tuomo Liljenbäck)
Hannele Karilainen (Pasi Björk)
Lauri Lahoniitty (Pekka Seppälä)
Elias Laitinen (Laura Tättilä)
Jan-Erik Lunden (Tomi Nyström)
Ilkka Marja-aho (Isadora Kamotskin)
Joel Salonen (Tuulia Merivuori)
Eetu Simpanen (Tommi-Juhani Jokinen)
Joel Uusi-Oukari (Vesa Puisto)
sekä tarkkailijana Mikko Pousi
ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia
– hyväksyä TYYn päivitetyn strategian
– hyväksyä TYYn päivitetyn talousstrategian
– hyväksyä TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin
– että TYY joko yksin tai yhteistyössä muiden turkulaisten 
korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa vetoaa Turun 
sosiaalitoimea muuttamaan opiskelijoita koskevaa 
toimeentulotukiohjeistusta siten, että opiskelijan kohtuuvuokran 
maksimisummaa nostetaan tuntuvasti.

Quo vadis SYL?

SYL:in eli Suomen Ylioppilaskuntien Liiton liittokokous on käynnissä Espoon Korpilammella. Liittarissa Ryhmä Lexiä edustavat varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

SYL on Suomen kaikkien ylioppilaskuntien muodostama yhdistys, joka valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. Liittarissa päätetäänkin tänä vuonna siitä linjasta, jota SYL edunvalvonnassaan noudattaa. TuKYn kopo-vastaava avaa asiaa hyvin ylioppilaskuntansa nettisivuilla:

Pitäisikö ylioppilasliikkeen ottaa kantaa maahanmuuttopolitiikkaan ja veropolitiikkaan? Pitäisikö sen toimia suunnannäyttäjänä lahjoittamalla 0,7 % tuloistaan kehitysyhteistyöhön? Pitäisikö sen aktiivisesti osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Kyse ei siis ole pelkästään esim. koulutuspolitiikasta. Pitääkö SYL:n ottaa kantaa näihin asioihin? Sitä siis pohditaan jälleen Espoossa. Kokouksessa valitaan myös SYL:n tuleva puheenjohtaja kolmen kandidaatin väliltä. TYYllä on tänä vuonna myös oma ehdokas — TYYn hallituksen pj. Jukka Vornanen.

Luvassa on tiivis, ehkä vähäuninenkin viikonloppu… Saas nähdä, mitä tapahtuu…

PS: Liittaria voi seurata myös netissä.

Vanha edari 7/2009

Vanha edari kokoontui 21.10. todennäköisesti toiseksi viimeisen kertansa. Jäljellä on enää marraskuun juhlaedari. Vähiin siis käy ennen kuin loppuu. Vaikka itse kokousasioita oli vain kolme, venähti kokous neljätuntiseksi, kiitos jälleen virinneen keskustelun opiskelijaliikkeen — tai SYL:n — yhteiskunnallisesta roolista. Ryhmä Lexiä kokouksessa edustivat Teemu, Matti, Minna, Arimo ja Vaaja.

Varsinaiset päätöasiat olivat käytännössä henkilövalintoja. Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi valittiin Anna-Elina Matilainen. Tämän jälkeen valittiin myös TYYn edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen, joka järjestetään marraskuussa. Ryhmä Lexiltä kokoukseen lähtee varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

Eniten aikaa otti kuitenkin keskustelu SYL:n poliittisesta linjapaperista. Pitäisikö pääomatuloverotus olla progressiivista? Pitäisikö yksityisten pörssiyritysten hallituksissa olla sukupuolikiintiöt? Pitäisikö EU:sta tehdä liittovaltio? Oliko tämä oikeasti  parasta, mitä opiskelijaliikkeeltä irtoaa… Hyvä huomio tuli lopussa, kun joku totesi, ettei paperissa sanallakaan pohdittu esimerkiksi yliopistojen rahoitusta.

Ryhmä Lexin mielestä TYY tai SYL voivat toki ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta harkitusti ja opiskelijalähtöisesti. TYYn tai SYL:n hallitusten ei kuitenkaan pidä antaa kaikkien opiskelijoiden nimissä arvo- ja tunnelatautuneita kommentteja täysin opiskeluun liittymättömistä asioista — kuten Suomen verojärjestelmän perusperiaatteista. Resurssien tuhlaaminen tällaisiin kysymyksiin on omiaan etäännyttämään näitä opiskelijajärjestöjä tavallisista riviopiskelijoista. Jospa kerrankin ajettaisiin opiskelijoiden asiaa eikä haihateltaisi taivaissa…

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan
21.10.2009 päättänyt:

 • valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi ajalle 4.1.2010-14.5.2010 Anna-Elina Matilaisen;
 • valita SYL: liittokokousedustajiksi:
  Halonen Aki varalla Hakkala Antti
  Heinonen Laura varalla Björk Pasi
  Hoikkala Marjaana varalla Ollila Anna-Maria
  Isotalo Juha varalla Uotila Saara
  Laitinen Elias varalla Puolakainen Katrin
  Merikari Martti varalla Valanto Sara
  Mäkelä Laura varalla Näätänen Ari-Matti
  Nieminen Vappu varalla Kallunki Jarmo
  Niskala Maija varalla Salonen Joel
  Oksanen Teemu varalla Fonselius Tuomas
  Terävä Sini varalla Elenius Rauli
  Uotila Leila varalla Vornanen Jukka
  Österman Samu varalla Turtola Hanne
  sekä tarkkailijoina Hokkanen Eero ja Sauvola Katja
  ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia;
 • merkitä tiedoksi keskustelun SYL:n liittokokousasiakirjoista; ja
 • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa TYYn hallituksen jättämään uudelle edustajistolle kirjelmän, jossa se toivoo lakitusperinteen uudistamista. Kirjelmässä pyydetään, että TYYn tulee uudistaa Liljan patsaan lakitusperinnettä niin, että joka toinen vuosi lakitettavana ja pestävänä on Liljan patsas ja joka toinen vuosi Paavo Nurmen patsas.