Vanhan edustajiston viimeiset hengenvedot


Edustajiston marraskuun kokous oli vanhan edustajiston viimeinen ennen uusien edaattoreiden pääsemistä irti. Ryhmä Lex edusti kokouksessa kokoonpanolla Sjöblom, Ingström, Koivikko ja Auressalmi. Kokous oli varsin myrskyisäksi lipsahtaneen lokakuun kokouksen jälkeen hyvähenkinen ja jopa miellyttävä huolimatta vahvoistakin näkemyseroista asiakysymyksissä. Näinhän sen kuuluukin olla.

Opiskelijaa välittömimmin koskeva päätös oli TYYn jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2014-2015. Vanhoilla voimasuhteilla ei tarvinnut taaskaan yllättyä siitä, että jäsenmaksua nostetaan. Tämänkertaiseksi nostoksi äänestettiin 2 euroa. Ryhmä Lex oli mukana TuKY-listan esityksessä pienemmästä korotuksesta, mutta se ei ottanut tuulta alleen. Alijäämä olisi toki tällöin jäänyt nykyistä suuremmaksi ensi vuodelle, mutta edelleen on ikävää se, ettei todellisia säästöjä pystytä edes ajattelemaan. Toisaalta miksipä tarvitsisikaan, kun opiskelijan lompakolla on mukavaa käydä.

Kyseinen kohta liittyi luonnollisesti vahvasti TYYn talousarvion hyväksymiseen 2014. Tämän lisäksi Ryhmä Lex esitti pohjaesitykseen nähden 150 euron lisäystä oikeusaputoimikunnan budjettiin, jota oli leikattu alun perin 800 eurosta 500 euroon. Ryhmä Lex korosti, ettei tässä pelkästään pidetä ”omista” kiinni ja kannatti siis pientä leikkausta, mutta esitti hartaan toiveen siitä, ettei näin prosentuaalisesti valtavalla leikkauksella kohtuuttomasti vaikeuteta muutoinkin jo käytännössä TYYlle ilmaista toimintaa. Esitys sai kosmeettisuudestaan huolimatta (tai siitä johtuen) kannatusta edustajistossa ja osoitti myös mukavalla tavalla oikeusaputoimikunnan nauttimaa arvostusta. Kyseinen muutosesitys olikin Ryhmä Lexin ainoa oma läpi mennyt muutosesitys tällä edustajistokaudella, joten iloitkaamme siis pienistä!

Kokouksen lopussa kuultiin vielä kauniita puheita pitkäaikaisilta TYY-vaikuttajilta ja mm. sivuun jäävältä edustajiston puheenjohtajalta Ville Valkoselta, ja kokouksen jälkeen olikin mukava lähteä Proffan kellariin puimaan edustajistokauden antia ja odottelemaan seuraavan viikon uuden edustajiston järjestäytymiskokousta.

Jussi Sjöblom
vararyhmäpuheenjohtaja

Marraskuun edarissa linjattiin

Kuluvan edustajistokauden viimeinen edustajiston kokous pidettiin marraskuun lopulla. Lähemmäs puoltayötä asti venyneessä kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat urheasti Teemu, Vesa, Pekka ja Antti T. Kokouksen pitkä kesto tuskin tuli kenellekään yllätyksenä, sillä käsittelyssä oli monta keskustelua herättänyttä dokumenttia: TYYn poliittinen linjapaperi sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2012.

Poliittiseen linjapaperiin Ryhmä Lexillä oli liuta muutosehdotuksia, jotka saivat suurelta osin myös edustajiston enemmistön kannatuksen. Lexin esityksestä linjapaperiin mm. lisättiin kirjaus, jonka mukaan nykyisten tiedekuntien itsenäisyys ja asema tulee turvata.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa ehkä eniten keskustelua herätti hallituksen ehdotus uuden viestintäsihteerin palkkaamisesta TYYn toimistolle. Ensi vuodeksi tällä olisi ollut noin 14 000 €:n kustannusvaikutus, ja ensi vuoden jälkeen vuosittain noin 37 000 €. Ryhmä Lexin kanta oli se, ettei uuden sihteerin palkkaamiseen ole tässä vaiheessa varaa ottaen huomioon mm. yleisen maailmantaloudellisen tilanteen, joka vaikuttaa myös opiskelijoihin. Uuden sihteerin palkkaamisessa ei ole kyse mistään pikkurahoista! Äänestyksen jälkeen uuden sihteerin palkkaaminen päädyttiinkin poistamaan toimintasuunnitelmasta.

Edellä mainitusta huolimatta TYYn jäsenmaksu nousee ensi lukuvuonna yhdellä eurolla 91 euroon. Tämä johtuu pitkälti jäsenmaksuun automaattisesti sisältyvän YTHS:n terveydenhuoltomaksun korotuksesta.

Näin on siis historiallisen pitkä 2,5-vuotinen edustajistokausi takana. Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia Ryhmä Lexissä toimineita aktiiveja sekä muita ryhmiä yhteistyöstä. Onnea ja menestystä myös uusille Ryhmä Lexin edaattoreille, jota alkaa johtamaan kokenut konkari Vesa Puisto.

Oksanen kiittää ja kuittaa!

Teemu Oksanen
Ryhmäpuheenjohtaja (emeritus) 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on marraskuun kokouksessaan 23.11.2011 päättänyt:

 • käsitellä pöydältä TYYn hallituksen kokouksen 31/2011 päätösasia nro. 437 (Projekti- ja erillisavustukset 3/2011) TuKY ry:n Parkin käsipyyherullajärjestelmän korvaamisesta käsienkuivattimilla osalta. Edustajisto päätti olla myöntämättä projektiavustusta kyseiseen projektiin.
 • hyväksyä TYYn poliittisen linjapaperin 2012.
 • hyväksyä TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2012.
 • hyväksyä TYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2012.
 • määrätä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2012 – 2013, 1.8.2012–31.7.2013, perustutkinto-opiskelijoille 91 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 euroa.
 • hyväksyä muutokset ohjesääntöön alayhdistyksistä ja avustuksista.
 • hyväksyä TYY terveeksi esittämän toivomusponnen: ”Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään mahdollisuuksia mobilisoida lukuvuositarrojen jakoa eri puolille kampusta.”

64 000 € – Pikkurahojako?

Lokakuun ylimääräisessä kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat rpj Oksanen sekä jäsenet Laine, Fonselius ja Vaaja. Esityslistalla oli jälleen pari lähetekeskustelua – vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta – sekä Turun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Ryhmä Lex kannatti yliopiston hallitukseen Rauli Eleniusta (vihr.) ja Anna Mäkipäätä (Hybridiaani), joista molemmat tulivatkin valitusta. He seuraavat siis tehtävänsä menestyksekkäästi hoitaneita Tomi Nyströmiä ja Ryhmä Lexin omaa Pirita Virtasta. Onnea ja menestystä heille tulevassa työssään!

Ihmeellisen vähän keskustelua herätti ensi vuoden talousarvio, vaikka TYYn hallitus on lisäämässä menoja täysin järjettömästi. Ensi vuodelle ollaan lisäämässä kuluja valtavat 64 000 €, mikä tarkoittaa noin 5 € per jäsen! Suurimpana lisäyksenä hallitus ehdottaa uuden sihteerin palkkaamista nykyisten 7 sihteerin lisäksi. Kaiken lisäksi uusi sihteeri palkattaisiin ensi vuoden elokuussa, joten vuonna 2013 ja siitä eteenpäin uuden sihteerin palkkakulut yli kaksinkertaistuisivat! Tämäkö on sitä TYYn kauan kaivattua järkevää taloudenpitoa?

Ryhmä Lex on ykskantaan sitä mieltä, että TYYllä ei missään nimessä voi olla varaa näin suuriin menonlisäyksiin, varsinkin kun maailmantalouden taantuma on päivä päivältä suuremmaksi käyvä uhka. TYYn rahoitus tulee opiskelijoiden – siis myös Sinun – pussistasi! TYYn talouden nykyinen kehityssuunta tietää väistämättä suuria korotuksia jäsenmaksuun tulevina vuosina.

Onneksi kyse oli vielä lähetekeskustelusta, joten asiaan voidaan vielä vaikuttaa. Ryhmä Lex tekee kaikkensa, että TYYssäkin ymmärrettäisiin talouskurin merkitys! Sinä voit auttaa omalta osaltasi – äänestämällä Ryhmä Lexin ehdokasta edarivaaleissa!

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun ylimääräisessä kokouksessaan 26.10.2011 päättänyt:

 • pidättää ja pöydätä TYYn hallituksen kokouksen 31/2011 päätösasia nro. 437 (Projekti- ja erillisavustukset 3/2011).
 • merkitä tiedoksi TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2012.
 • merkitä tiedoksi TYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2012.
 • valita Rauli Eleniuksen ja Anna Mäkipään yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi 1.1.2012-31.12.2013 kaudelle.
 • valita seuraavat henkilöt TYYn liittokokousedustajiksi (henkilökohtaiset varaedustajat) SYL:n liittokokoukseen 18.-19.11. sekä päättää, että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia:
  Tero Ahlgren (Jarkko Kauppinen), Pasi Björk (Masi-Pekka Rydman), Rauli Elenius (Milja Henttonen), Aki Halonen (Elisa Pyykkö), Jussi Heikkonen (Mirjam Scheinin), Juha Isotalo (Heikki Isotalo), Joni Kajander (Nuppu Ervasti), Lauri Kattelus (Tuomas Fonselius), Jukka Koivisto (Vappu Nieminen-Pihala), Jukka Kujala (Sanna Rättyä), Mikko Leino (Otto Sulin), Jan-Erik Lunden (Markus Ylimaa), Tuulia Merivuori (Elli Rönnholm), Joel Uusi-Oukari (Teemu Oksanen), Laura Tättilä (Saska Heino), Ville Valkonen (Tomi Nyström)
 • myöntää pyynnöstä ero Antti Aspilalle taloustoimikunnasta ja valita Jukka Koivisto taloustoimikuntaan 31.12.2011 päättyväksi kaudeksi.

Marraskuun kokous

Marraskuun asiapitoisemman kokouksen esityslistalle oli kasattu ensi vuotta silmällä pitäen monta tärkeää asiaa: toimintasuunnitelma vuodeksi 2011, talousarvio vuodeksi 2011, jäsenmaksun määrääminen seuraavalle lukuvuodelle sekä valiokuntien valitseminen. Kokouksessa päätettiin myös Seta ry:n kannatusjäseneksi liittymisestä sekä TYYn siipisoihtukokardin markkinoinnista opiskelijoille. Lisäksi hyväksyttiin ennätysmäärä ponsia. Lexiläisiä tässä kokouksessa edustivat Pekka, Vesa, Matti ja Tuomas.

Ryhmä Lexin edellisessä kokouksessa nostamat seikat, varainkeruukampanjaan osallistuminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, oli molemmat hyväksytty lopullisen toimintasuunnitelman pohjaan. Suurimman keskustelun nostatti TYYn kirjaston, Tylkkärin sekä Kinokoplan osuudet tosussa. Ryhmä Lex muutaman muun ryhmän tavoin esitti, että näistä kohdista kuvaileva osuus tulisi tiputtaa pois ja keskittyä sen sijaan tosiasiallisiin toimenpiteisiin, joita tullaan toteuttamaan. Tähän ei edustajiston tahto kuitenkaan taipunut, vaan pohja pysyi entisellään. Kokouksen lopuksi edustajisto kuitenkin hyväksyi toivomusponnen, jossa toivottiin, ettei tulevaisuuden toimintasuunnitelmissa näissä kohdissa ole muuta kuin konkreettisia toimenpidekirjauksia – siis käytännössä saman asian, josta ei kokouksen aluksi päästy yhteisymmärrykseen!

Talousarviota hyväksyttäessä suurimman debatin aiheutti Opekas ry:lle myönnetty muita korkeampi filiaalisä. PorKy ry katsoi olevansa oikeutettu samanlaiseen korotukseen, koska se hoitaa Porissa käytännössä samoja asioita kuin Opekas Raumalla. Kokouksessa päädyttiin kuitenkin siihen, että raumalaisten lisä pidettiin ennallaan, eikä PorKy:llekään myönetty heidän esittämäänsä korotusta. Toisaalta tässäkin asiassa edustajisto hyväksyi ponnen, joka velvoittaa hallituksen pohtimaan mahdollisuutta tukea myös porilaisia alayhdistyksiä ylimääräisen filiaalilisän muodossa.

Jäsenmaksun suuruudesta käytiin perusteellinen ja pitkä keskustelu, jonka lopputuloksena edustajisto teki historiallisen ratakaisun – jäsenmaksua laskettiin eurolla!

Valiokunnat – kahta lukuun ottamatta – tulivat täyteen. Ainoastaan alayhdistys- ja ravintolavaliokunnan hakua jatkettiin joulukuuhun, jotta niihinkin saataisiin täysi edustus. Myös ensi vuonna valiokunnissa kuullaan lexiläisten ääntä, sillä mukana on vähintään kahdeksan tarmokasta valiokuntalaista tiedekunnastamme.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on marraskuun kokouksessaan 24.11.2010 päättänyt:

– hyväksyä TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2011.
– että TYY liittyy Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n kannatusjäseneksi 1.1.2011 alkaen ja haastaa myös muut ylioppilaskunnat liittymään ja siten tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämistä.
– hyväksyä TYYn talousarvion vuodeksi 2011.
– määrätä Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2011 – 2012, 1.8.2011– 31.7.2012 perustutkinto-opiskelijoille 90 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 euroa.
– valita alayhdistysvaliokuntaan vuodeksi 2011:
Tommi-Juhani Jokinen, puheenjohtaja
Alma Elonheimo
Eero Kivinen
Jukka Koivisto
Niina Lehtonen
Matti Niskanen
Sami Siipola
ja jatkaa hakua alayhdistysvaliokuntaan vuodeksi 2011.

– valita edunvalvontavaliokuntaan vuodeksi 2011:
Jukka Kujala, puheenjohtaja
Lotta Aarikka
Urho Blom
Johanna Hedman
Jussi Heikkonen
Maiju Anni Maria Hämäläinen
Maiju Korpinen
Hanna Laalo
Anna-Erika Pesonen
Pirta Päkkilä
Juliana Tenovuo.

– valita kansainvälisten asioiden valiokuntaan vuodeksi 2011:
Susanna Kärkelä, puheenjohtaja
Saana Heiskanen
Antti-Veikko Kauttonen
Kaarle Kurki
Ilari Luukkanen
Tiina Maisalo
Pessi Marttunen
Katriina Matikainen
Leena Mattsson
Nina Savela
Eero Väisänen

– valita kehitysyhteistyövaliokuntaan vuodeksi 2011:
Samu Kolehmainen, puheenjohtaja
Saara Inkeri Avola
Essi Huuhka
Markus Kukkonen
Mikael Marisa
Salla Mäkelä
Katja-Maaret Niemi
Minna-Liina Ojala
Mari Anneli Peltola
Laura Ronkainen
Lauri Östman.

– valita kulttuurivaliokuntaan vuodeksi 2011:
Hanna Meriläinen, puheenjohtaja
Anni Eerola
Marjo Herranen
Riikka Hämeenoja
Heini Kilpamäki
Essi Kymäläinen
Kalle-Pekka Nikander
Emilia Ojala
Miia Raivikko
Jannika Saario
Noora Tainio.

– valita ravintolavaliokuntaan vuodeksi 2011:
Juho Wilska, puheenjohtaja
Kai Isoviita
Elli Rönnholm
Antti-Jussi Vesa
Noora Yli-Huumo
ja jatkaa hakua ravintolavaliokuntaan.

– valita ympäristövaliokuntaan vuodeksi 2011:
Taru Tuomisto, puheenjohtaja
Hanna Lehtinen
Ulpu Mattus-Kumpunen
Anna Mäkipaakkanen
Salla-Tuulia Niemelä
Toni Juhani Paukku
Ida Peltonen
Jenni Piilola
Mikko Rintamäki
Matti Suontausta
Hilla Tuominen.

– että vuodesta 2011 alkaen ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä tehdään mahdolliseksi maksaa siipisoihtukokardi omaan ylioppilaslakkiin vaihdettavaksi ja mahdollisuutta markkinoidaan kuten Tylkkärin kotiinpostitusta ja kehy-keräyksiä.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa hallitusta esittämään jatkossa TYYn toimintasuunnitelman TYYn kirjastoa, Kinokoplaa ja Turun ylioppilaslehteä käsittelevissä osioissa vain konkreettisia toimenpiteitä.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa jatkossa toimittamaan edustajistolle jo lähetekeskusteluun toimintasuunnitelman Turun ylioppilaslehteä, TYYn kirjastoa sekä Kinokoplaa käsittelevät osiot.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa TYYn hallitusta pohtimaan mahdollisuutta tukea myös Porin alayhdistyksiä ylimääräisen filiaalilisän muodossa.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa tuleviin talousarvioihin lisättäväksi sarakkeen ”suhteellinen muutos (%)” summien muutoksen hahmottamisen helpottamiseksi.
– hyväksyä ponnen, joka velvoittaa hallituksen seuraamaan järjestötalouden ylijäämää siten, että sen kertymä huomioidaan mahdollista alijäämää kompensoivana ja siten jäsenmaksukorotuksia ehkäisevänä.