Aplodeja ja taloutta lokakuun edarissa

Lokakuun edustajiston kokous käynnistyi iloisissa tunnelmissa, kun sääntöuudistus hyväksyttiin aplodien kera. Rehtorin hyväksynnän jälkeen ylioppilaskuntamme jatkaakin siis uudistunein säännöin!
Sääntöjen hyväksymisen jälkeen edustajisto siirtyi lähetekeskusteluun kolmivuotissuunnitelmasta. Suunnitelma ei ole ylioppilaskunnan toimintaa sitova, vaan sen tarkoitus on toimia pitkän aikavälin suunnannäyttäjänä ylioppilaskunnalle. Ryhmäpuheenvuoroissa suurimman jakolinjan aiheutti suunnitelman Yritysyhteistyö – lisäys;
”2015: Muodostetaan kannat ja
tavoitteet
yritysyhteistyölle,
kasvatetaan
yritysyhteistyön merkitystä
toiminnassa.”
Ryhmä Lex puuttui lisäykseen niin ikään, tosin hyväksyvään sävyyn. Ryhmä Lex katsoi, että yritysyhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen, sekä sen määrän lisääminen on suotavaa. Nykyisellään yritysyhteistyön osuus ylioppilaskunnan tuloista on 14 500 €. Vertailun vuoksi mainittakoon, että jäsenmaksuista tuottoa ylioppilaskunnalle koitunee vuoden 2015 aikana miltei 714 000 €. Ryhmä Lex mainitsi myös, että ajankohta yritysyhteistyön kehittämisen suhteen on oikea: ylioppilaskunnan taloustilanne on nykyisellään hyvä ja vakaa, joka mahdollistaa sen, ettei yritysyhteistyön saralla ole tarvetta tehdä päätöksiä kiireellä. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, ettei ylioppilaskuntien perinteisiin tulonlähteisiin voida luottaa ikuisesti – sen takia on hyvä edetä yritysyhteistyön kanssa jo nyt.
Kun kokouksessa jo talouskeskustelu oli virinnyt, oli siirtymä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan (KTS) luonteva. KTS on taloustoimikunnan asiakirja, jonka pohjalta hallitus tosin tekee talousarvion. Erityisesti Ryhmä Lex halusi KTS:n liittyen tuoda esille sen, että jäsenmaksuun on tulossa 10 € korotus Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) osuuden nousun johdosta. Tässä halusimme korostaa jäsenistölle tiedottamisen tärkeyttä. Vaikka kyseessä onkin ns. läpimenoerä, johon ylioppilaskunnalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, on YTHS-osuuden noususta välttämätöntä tiedottaa selvästi, jotta korotuksen perusteet tulevat ilmi jokaiselle riviopiskelijalle. Samaan teemaan liittyen Ryhmä Lex toivoi, ettei jäsenmaksua entisestään enää korotettaisi. On tietysti selvää, että kulut on katettava, mutta 10€ korotus on jo vuotuiseksi korotukseksi erittäin suuri – olipa kyseessä sitten läpimenoerä tai ei.

Turku-salin kesäaikaan jämähtäneen kellon lähestyessä inhimillisen työskentelyajan rajaa, oli aika ottaa esille vielä yksi epäkohta. Ryhmä Lex näet katsoi, ettei Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) liittokokoukseen lähtevien TYY-jäsenten paikkajako ole oikeudenmukainen. SYL-liittokokoukseen jaetaan ylioppilaskunnille paikkoja yksi jokaista 1000 opiskelijaa kohden. Pääsääntöisesti edustajat liittokokouksessa ovat ylioppilaskuntien edaattoreita.  Koska paikkojen jakaminen on täten hankalaa toteuttaa, oli alkuperäisen paikkajako-laskukaavan lopputulos se, että niin kahden, kuin neljänkin (kuten Ryhmä Lex) edaattorin ryhmät pyöristyvät kahteen liittokokouspaikkaan edustajistokaudella. Ryhmä Lex toivoi, että epäkohta korjattaisiin uuden tyyppisellä paikkajaolla vuonna 2015. Lisäksi edustajiston keskustellessa asiasta koettiin tarpeelliseksi luoda kyseiseen ongelmaan liittyen ohjesääntö, jossa linjattaisiin menettelyohjeet vastaisuuden varalle. On näet odotettavissa, että myös tulevat edustajistot tulevat kohtaamaan samantyyppisiä ongelmia.
Ville Laakso
vararyhmäpuheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 29.10.2014 päättänyt:

  • hyväksyä muutokset TYYn sääntöihin sekä poistaa TYYn sääntökokoelmasta seuraavat ohjesäännöt ja työjärjestykset: edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, matkustusohjesääntö, ohjesääntö tunnustuksista ja huomionosoituksista sekä talousohjesääntö.
  • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.
  • merkitä tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
  • merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.
  • hyväksyä päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
  • valita TYYn edustajat SYL:n liittokokoukseen:

varsinainen edustaja, varaedustaja

Max Talvinko (Soihdunkantajat) Santeri Heinonen (Soihdunkantajat)
Ville Laakso (Ryhmä Lex) Mikko Mononen (Ryhmä Lex)
Ilona Häsänen (TuKY) Aku-Mathias Kähkönen (TuKY)
Timo Kovala (TuKY) Jussi Nieminen (TuKY)
Juuso Jauhiainen (TuKY) Lauri Liljenbäck (TuKY)
Jarkko Louhelainen (TuKY) Ann-Sofie Leimu (TuKY)
Virva Viljanen (Vihreä Vasemmisto) Iiro Salomäki (Vihreä vasemmisto)
Henna Henriksson (Hybridiaani) Jukka Koivisto (Hybridiaani)
Laura Aaltonen (Hybridiaani) Matti Vähä-Heikkilä (Hybridiaani)
Kukka-Maaria Wessman (Vihreä lista) Matti Nikama (Vihreä lista)
Janika Takatalo (Oikeat) Timo Koivisto (Oikeat)
Sini Saarinen (Eduxi/Humanistilista) Tero Ahlgren (Eduxi/Humanistilista)
Mirva Matikka (TYTE) Antti Friman (TYTE)
Lassi Laine (TYTE) Joel Holmén (TYTE)
Durim Sadiku (TOSY) Pyry Kantanen (TOSY)

ja tarkkailijoina Olli Tehikari ja Tomi Nyström.

  • hyväksyä Vihreä Listan toivomusponnen: ”Hyväksyessään tämän ponnen edustajisto velvoittaa hallitukseen selvittämään vuoden 2014 loppuun mennessä miten Universtaan omistajaohjauksen ja Unican asiakaspalautteen väliin jäävää aukkoa voitaisiin kaventaa.”

Turussa 30.10.2014

Lokakuun kokous

Edustajisto kokoontui jälleen lokakuussa (27.10.) Turku-saliin päättämään ylioppilaskunnan asioista. Esityslistalla oli lähetekeskustelu ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, ehdokkaan asettaminen SYL:n hallitukseen, SYL:n liittokokousedustajien valitseminen, TYYn päivitetyn strategian hyväksyminen sekä päivitetyn talousstrategian hyväksyminen ja yritysyhteistyön linjojen hyväksyminen. Lisäksi listalla oli toimeentulotukea saavien opiskelijoiden vuokrarajojen nostaminen. Ryhmä Lexiä edustivat Laine, Vaaja, Lajunen ja Fonselius.

Ryhmä Lex toi toimintasuunnitelman lähetekeskustelussa esille yliopistojen varainkeruulle myönnetyn lisäajan, minkä tulisi luonnollisesti näkyä myös ylioppilaskunnan ensi vuoden suunnitelmassa. Talousarvion merkittävin huomio koski ylioppilaslehteä, jonka budjettia oli luonnoksessa kasvatettu 19 prosenttia edellisvuoteen nähden.

SYL:n liittokokousedustajista edustajisto oli yksimielinen, ja Ryhmä Lexiä liittariin lähtevät edustamaan varsinaisina Joel Uusi-Oukari ja Tuomas Fonselius. Varaedustajina mukaan lähtevät Vesa Puisto ja Juho Jalo. Lisäksi TYY asetti ehdokkaakseen SYL:n hallitukseen Anna Mäkipään (Hybridiaani).

Ylioppilaskunnan strategian lopullinen versio tuotiin tässä kokouksessa edustajiston hyväksyttäväksi. Keskustelua herätti edelleen dokumentin kohta, jossa todetaan TYYn voivan asettaa alayhdistyksilleen velvollisuuksia. Paperi hyväksyttiin, mutta sillä tarkennuksella, että asetettavien velvoitteiden tulee näkyä alayhdistysohjesäännöstä.

Edustajisto palautti syyskuun toisessa kokouksessa TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin takaisin valmisteluun, ja paperi tuotiin tähän kokoukseen uudestaan hyväksyttäväksi. Uudelleenvalmistelulle ei enää nähty tarvetta – päinvastoin – ja dokumentti hyväksyttiin yksimielisesti.

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 
27.10.2010 päättänyt:

– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn 
toimintasuunnitelmaesityksestä vuodeksi 2011
– merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn talousarvioesityksestä 
vuodeksi 2011
– yksimielisesti asettaa TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen vuodeksi 
2011 Anna Mäkipään
– valita TYYn edustajiksi SYL:n liittokokoukseen 19.-20.11. seuraavat 
varsinaiset edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat (suluissa):
 Lotta Aarikka (Anna Missilä)
Topi Artukka (Konsta Weber)
Maija Arvonen (Anna Mäkipää)
Johannes Brunila (Lotta Kaleva)
Rauli Elenius (Milja Henttonen)
Tuomas Fonselius (Juho Jalo)
Aki Halonen (Vappu Nieminen)
Marjaana Hoikkala (Tuomo Liljenbäck)
Hannele Karilainen (Pasi Björk)
Lauri Lahoniitty (Pekka Seppälä)
Elias Laitinen (Laura Tättilä)
Jan-Erik Lunden (Tomi Nyström)
Ilkka Marja-aho (Isadora Kamotskin)
Joel Salonen (Tuulia Merivuori)
Eetu Simpanen (Tommi-Juhani Jokinen)
Joel Uusi-Oukari (Vesa Puisto)
sekä tarkkailijana Mikko Pousi
ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia
– hyväksyä TYYn päivitetyn strategian
– hyväksyä TYYn päivitetyn talousstrategian
– hyväksyä TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumentin
– että TYY joko yksin tai yhteistyössä muiden turkulaisten 
korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa vetoaa Turun 
sosiaalitoimea muuttamaan opiskelijoita koskevaa 
toimeentulotukiohjeistusta siten, että opiskelijan kohtuuvuokran 
maksimisummaa nostetaan tuntuvasti.