Miksi ihmeessä Ryhmä Lex puolustaa oikiksen itsenäisyyttä?

TYYn entinen hallituksen puheenjohtajaa, vasemmisto-opiskelijoiden Elias Laitinen ja vuoden 2011 hallituksen puheenjohtaja, vihreiden Rauli Elenius hyökkäsivät Ryhmä Lexin vaaliteemoja vastaan vuoden lopussa. LexPressissä julkaistussa kirjoituksessa he väittävät Ryhmä Lexin johtaneen äänestäjiään harhaan oikeustieteellisen tiedekunnan itsenäisyyttä korostaneella vaaliteemallaan.

Ryhmä Lexin ryhmäpuheenjohtaja Teemu Oksanen ja Lex ry:n puheenjohtaja Antti Vaaja vastasivat väitteisiin samassa lehdessä. Vaaliteema ei ollut populismia, vaan varsin aiheellinen teema.  Lexiläiset puolustavat itsenäistä oikista – nyt ja tulevaisuudessa!

Lue mielipidekirjoitukset itse ja vakuutu!

Lue loppuun

64 000 € – Pikkurahojako?

Lokakuun ylimääräisessä kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat rpj Oksanen sekä jäsenet Laine, Fonselius ja Vaaja. Esityslistalla oli jälleen pari lähetekeskustelua – vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta – sekä Turun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Ryhmä Lex kannatti yliopiston hallitukseen Rauli Eleniusta (vihr.) ja Anna Mäkipäätä (Hybridiaani), joista molemmat tulivatkin valitusta. He seuraavat siis tehtävänsä menestyksekkäästi hoitaneita Tomi Nyströmiä ja Ryhmä Lexin omaa Pirita Virtasta. Onnea ja menestystä heille tulevassa työssään!

Ihmeellisen vähän keskustelua herätti ensi vuoden talousarvio, vaikka TYYn hallitus on lisäämässä menoja täysin järjettömästi. Ensi vuodelle ollaan lisäämässä kuluja valtavat 64 000 €, mikä tarkoittaa noin 5 € per jäsen! Suurimpana lisäyksenä hallitus ehdottaa uuden sihteerin palkkaamista nykyisten 7 sihteerin lisäksi. Kaiken lisäksi uusi sihteeri palkattaisiin ensi vuoden elokuussa, joten vuonna 2013 ja siitä eteenpäin uuden sihteerin palkkakulut yli kaksinkertaistuisivat! Tämäkö on sitä TYYn kauan kaivattua järkevää taloudenpitoa?

Ryhmä Lex on ykskantaan sitä mieltä, että TYYllä ei missään nimessä voi olla varaa näin suuriin menonlisäyksiin, varsinkin kun maailmantalouden taantuma on päivä päivältä suuremmaksi käyvä uhka. TYYn rahoitus tulee opiskelijoiden – siis myös Sinun – pussistasi! TYYn talouden nykyinen kehityssuunta tietää väistämättä suuria korotuksia jäsenmaksuun tulevina vuosina.

Onneksi kyse oli vielä lähetekeskustelusta, joten asiaan voidaan vielä vaikuttaa. Ryhmä Lex tekee kaikkensa, että TYYssäkin ymmärrettäisiin talouskurin merkitys! Sinä voit auttaa omalta osaltasi – äänestämällä Ryhmä Lexin ehdokasta edarivaaleissa!

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun ylimääräisessä kokouksessaan 26.10.2011 päättänyt:

 • pidättää ja pöydätä TYYn hallituksen kokouksen 31/2011 päätösasia nro. 437 (Projekti- ja erillisavustukset 3/2011).
 • merkitä tiedoksi TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodeksi 2012.
 • merkitä tiedoksi TYYn talousarvioesityksen vuodeksi 2012.
 • valita Rauli Eleniuksen ja Anna Mäkipään yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi 1.1.2012-31.12.2013 kaudelle.
 • valita seuraavat henkilöt TYYn liittokokousedustajiksi (henkilökohtaiset varaedustajat) SYL:n liittokokoukseen 18.-19.11. sekä päättää, että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia:
  Tero Ahlgren (Jarkko Kauppinen), Pasi Björk (Masi-Pekka Rydman), Rauli Elenius (Milja Henttonen), Aki Halonen (Elisa Pyykkö), Jussi Heikkonen (Mirjam Scheinin), Juha Isotalo (Heikki Isotalo), Joni Kajander (Nuppu Ervasti), Lauri Kattelus (Tuomas Fonselius), Jukka Koivisto (Vappu Nieminen-Pihala), Jukka Kujala (Sanna Rättyä), Mikko Leino (Otto Sulin), Jan-Erik Lunden (Markus Ylimaa), Tuulia Merivuori (Elli Rönnholm), Joel Uusi-Oukari (Teemu Oksanen), Laura Tättilä (Saska Heino), Ville Valkonen (Tomi Nyström)
 • myöntää pyynnöstä ero Antti Aspilalle taloustoimikunnasta ja valita Jukka Koivisto taloustoimikuntaan 31.12.2011 päättyväksi kaudeksi.

Edarikyselyn tuloksia – Talous huolestutti!

Ryhmä Lex teetti syksyn aikana oikkareille kyselyn TYYhyn ja edaritoimintaan liittyen. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille – teitä oli yhteensä 130! Nyt on aika paketoida kyselyn tulokset.

Tärkeitä teemoja talous ja oikiksen itsenäisyys

Oikeustieteellisen tiedekunnan itsenäisyys on ollut viime vuosien aikana uhattuna. Nyt tilanne on rahoittunut, mutta kuten dekaani Jukka Mähönen on todennut, asia on pidettävä mielessä myös jatkossa. Tämä ei liene ongelma, sillä yli 90 % vastaajista piti oikiksen itsenäisyyttä erittäin tärkeänä asiana eikä yksikään toivonut yhdistämistä toiseen tiedekuntaan.

TYYn jäsenmaksua (tällä hetkellä 90 €) piti liian korkeana 55 % vastaajista ja loput sopivana. Kenenkään mielestä korottamiselle ei ole tarvetta. Puolet vastaajista piti TYYn nykyistä rahankäyttöä holtittomana ja vain 15 % järkevänä. TYYn tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajat nostivat edunvalvonnan (55 %) ja jäsen-/alayhdistyspalvelut (35 %). Yleinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen jäi häntäpäähän 4 % osuudellaan.

Kyselyn tuloksia seuraten Ryhmä Lex on nostanut vaalikampanjassa esiin erityisesti yllä mainittuja teemoja.

Ryhmä Lex ja tiedotus

Suurin osa, reilu 93 % vastanneista, tiesi mikä Ryhmä Lex on. Ryhmä Lexhän on Turun yliopiston ylioppilaskunnan oikeustieteilijöiden oma, puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä. Edustamme oikeustieteilijöitä TYYn edustajistossa ja muissa toimielimissä.

Suurin osa vastanneista kertoi saavansa tietoa Ryhmä Lexin toiminnasta sopivasti. Noin puolet ”fanitti” Ryhmä Lexiä Facebookissa, mutta vain noin 20 % oli vieraillut ryhmän nettisivuilla. Nettisivumme uudistettiin edustajistovaalien alla ja nettitiedotukseen tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän.

Avoimia kommentteja

Avoimissa vastauksissa Ryhmä Lexin haluttiin tuovan esiin mm. seuraavia asioita:

 • Jäsenmaksun pitäminen kurissa ja kriittinen suhtautuminen pakko-/automaatiojäsenyyteen
 • Jäsenmaksulla saatavat palvelut – erityisesti Tylkkärin juttujen yksipuolisuutta valitettiin
 • Unican kehittäminen – ruuhka-aikoihin lisäkapasiteettia, ruuan laatu
 • Oikeustieteilijän edunvalvonta ja Lexin toimintaedellytysten turvaaminen
 • Tiedekuntien itsenäisyys ja oikeus päättää omista asioista
 • Kurssien suorittamiseen liittyvät ongelmat – erityisesti kielten liian pienet ryhmäkoot
 • Alayhdistystilojen säilyttäminen YO-talojen remontissa
 • Liikuntapaikkojen lisääminen
 • YTHS:n mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen
 • Kevyen liikenteen toimivuus ja kampuksen parkkipaikat
 • Opintotuen tulorajojen nostaminen ja osa-aikaisen työskentelyn helpottaminen opintojen ohella

Pyrimme ottamaan kaikki kyselyssä annetut ehdotukset parhaalla mahdollisella tavalla huomioon tulevassa vaikutustyössämme.

Kunniamaininnan ansaitsee vastaus, jossa vaadittiin, että ”opossumien maahantuonti olisi hyvä aloittaa TYY:n toimesta ensi lukuvuonna”.

Ja voittaja on…

Kyselyn täyttäneiden kesken arvottiin myös Lex Libri Oy:n lahjoittama lahjakortti sekä kirjapalkinto. Onnetar suosi tällä kertaa Juha-Pekka Peukkusta ja Ville Tavioa. Onnittelut voittajille ja vielä kerran kiitos kaikille vastaajille!

Pirita Virtanen uuden yliopiston hallitukseen

Vuoden 2010 alusta aloittavan uuden Turun yliopiston ensimmäinen hallitus on valittu. Hieno saavutus oli, kun aktiivilexiläinen, oik.yo. Pirita Virtanen valittiin edustamaan opiskelijoita hallituksessa. Toisena opiskelijajäsenenä toimii valt.yo. Tomi Nyström.

Hallituksessa tulee istumaan myös toinen oikeustieteilijä, kun siviilioikeuden professori Ari Saarnilehto valittiin professorien kiintiöstä. Toisena professoriryhmän edustajana toimii Pirkko Härkönen. Keskiryhmää hallituksessa edustavat Mats Kommonen ja Hanna Ruska-Becker. Yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä hallitukseen valittiin Hannu Kokkonen, Sinikka Mönkäre, Jussi Nuorteva ja Matti Rihko.

Ryhmä Lex onnittelee kaikki valittuja — erityisesti Piritaa ja Aria!

(Lisää hallitusvalinnasta: UTUonline – Turun yliopistolle valittiin uusi hallitus)

Edari 5/2009

Kevään viimeinen edari venyi tänä vuonna toukokuun puolelle. Hieman haasteellisesta ajankohdasta huolimatta Ryhmä Lex oli jälleen paikalla täysilukuisesti.

Syynä myöhäiselle ajankohdalle oli uuden Turun yliopiston ensimmäisen yliopistokollegion valinta. Lex saikin kollegioehdotukseen kaksi edustajaa — Teemu Oksasen ja Pirita Virtasen. Lopullisesti kollegion valitsee yliopiston hallitus.

Kokouksessa oli hyväksyttävänä myös talous- ja kielistrategiat, joista käytiin lähetekeskustelu edellisessä edarissa. Talousstrategia hyväksyttiin pienin muutoksin.

Sen sijaan kielistrategia päätettiin jättää hyväksymättä Ryhmä Lexin ehdotuksesta. Vastoin muutamien edaattorien käsitystä kyse ei ole englanninkielisen viestinnän vastustamisesta. Lexiläisten (ja monen muunkin) mielestä asiaa varten vaan ei tarvita erillistä ohjelmapaperia, vaan yleiseltä osin sen sisältö kuuluu osaksi juuri uudisvalmistelussa olevaa TYYn poliittista linjapaperia. Vuosittaiset käännösprojektit voidaan linjata sitten aina kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa. Erilaisia unholaan vaipuneita ja vaipuvia ohjelmia, strategioita ja linjapapereita on muutoinkin riittävästi.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on toukokuun kokouksessaan 13.5.2009 päättänyt:

 • esittää Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseniksi Lotta Aarikkaa, Laura Heinosta, Hanna Hietalampea, Jaakko Ilvosta, Elias Laitista, Tuomo Liljenbäckiä, Teemu Oksasta, Tero Suoniemeä, Saara Uotilaa, Pirita Virtasta ja Jukka Vornasta;
 • myöntää eron Aino Frimanille Turun yliopiston opintotukilautakunnan opiskelijajäsenen tehtävistä ja valita Turun yliopiston opintotukilautakunnan varajäseneksi Maija Soinin;
 • myöntää eron Anna Alasuutarille kansainvälisestä valiokunnasta ja valita kansainvälisen valiokunnan puheenjohtajaksi Otto Lehikoisen vuodelle 2009;
 • merkitä tiedoksi SHO:n, SKO:n ja TPO:n alayhdistysaloitteen ja velvoittaa hallituksen toimenpiteisiin;
 • hyväksyä talousstrategian;
 • olla hyväksymättä kielistrategiaa;
 • merkitä tiedoksi hallituksen antaman selvityksen alkuvuoden toiminnasta.