Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea

Turun ylioppilaslehti kertoo 14.10. ilmestyvässä vaalinumerossaan:

Ehdolla olevista ryhmistä Ryhmä Lex ja Kokoomus kehittäisivät opintotukijärjestelmää lainapainotteiseen suuntaan.

Ryhmä Lex haluaa oikaista Tylkkärin perusteettoman ja virheellisen väitteen. Alkuperäisessä, Tylkkärin päätoimittajlle lähetetyssä vastauksessamme luki opintotuen osalta seuraavaa:

”Opintotuen pitää olla opintorahapainotteinen, mutta sitä on kehitettävä kannustavampaan suuntaan myös opintolainan osalta. Tulorajat tulisi poistaa kokonaan tai niitä pitäisi nostaa huomattavasti.”

Kuten yllä olevasta lausunnostamme täysin selkeästi käy ilmi, Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea. Ryhmä Lex kannattaa toki sitä, että esim. jo käytössä olevasta opintolainan verovähennysoikeudesta tiedotettaisiin opiskelijoille selvemmin.

Tylkkärin esittämä tulkinta vastauksestamme ei voi mielestämme perustua kuin täydelliseen huolimattomuuteen tai vastauksemme tietoiseen ”värittämiseen”. Olemme pyytäneet Tylkkärin päätoimittajaa oikaisemaan lehden levittämän virheellisen väittämän mm. Tylkkärin nettisivuilla ja seuraavassa numerossa.

Vanha edari 7/2009

Vanha edari kokoontui 21.10. todennäköisesti toiseksi viimeisen kertansa. Jäljellä on enää marraskuun juhlaedari. Vähiin siis käy ennen kuin loppuu. Vaikka itse kokousasioita oli vain kolme, venähti kokous neljätuntiseksi, kiitos jälleen virinneen keskustelun opiskelijaliikkeen — tai SYL:n — yhteiskunnallisesta roolista. Ryhmä Lexiä kokouksessa edustivat Teemu, Matti, Minna, Arimo ja Vaaja.

Varsinaiset päätöasiat olivat käytännössä henkilövalintoja. Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi valittiin Anna-Elina Matilainen. Tämän jälkeen valittiin myös TYYn edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen, joka järjestetään marraskuussa. Ryhmä Lexiltä kokoukseen lähtee varsinaisena edustajana Teemu Oksanen sekä varaedustajina Tuomas Fonselius ja Katrin Puolakainen.

Eniten aikaa otti kuitenkin keskustelu SYL:n poliittisesta linjapaperista. Pitäisikö pääomatuloverotus olla progressiivista? Pitäisikö yksityisten pörssiyritysten hallituksissa olla sukupuolikiintiöt? Pitäisikö EU:sta tehdä liittovaltio? Oliko tämä oikeasti  parasta, mitä opiskelijaliikkeeltä irtoaa… Hyvä huomio tuli lopussa, kun joku totesi, ettei paperissa sanallakaan pohdittu esimerkiksi yliopistojen rahoitusta.

Ryhmä Lexin mielestä TYY tai SYL voivat toki ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta harkitusti ja opiskelijalähtöisesti. TYYn tai SYL:n hallitusten ei kuitenkaan pidä antaa kaikkien opiskelijoiden nimissä arvo- ja tunnelatautuneita kommentteja täysin opiskeluun liittymättömistä asioista — kuten Suomen verojärjestelmän perusperiaatteista. Resurssien tuhlaaminen tällaisiin kysymyksiin on omiaan etäännyttämään näitä opiskelijajärjestöjä tavallisista riviopiskelijoista. Jospa kerrankin ajettaisiin opiskelijoiden asiaa eikä haihateltaisi taivaissa…

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan
21.10.2009 päättänyt:

 • valita Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi ajalle 4.1.2010-14.5.2010 Anna-Elina Matilaisen;
 • valita SYL: liittokokousedustajiksi:
  Halonen Aki varalla Hakkala Antti
  Heinonen Laura varalla Björk Pasi
  Hoikkala Marjaana varalla Ollila Anna-Maria
  Isotalo Juha varalla Uotila Saara
  Laitinen Elias varalla Puolakainen Katrin
  Merikari Martti varalla Valanto Sara
  Mäkelä Laura varalla Näätänen Ari-Matti
  Nieminen Vappu varalla Kallunki Jarmo
  Niskala Maija varalla Salonen Joel
  Oksanen Teemu varalla Fonselius Tuomas
  Terävä Sini varalla Elenius Rauli
  Uotila Leila varalla Vornanen Jukka
  Österman Samu varalla Turtola Hanne
  sekä tarkkailijoina Hokkanen Eero ja Sauvola Katja
  ja että hallitus saa tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia;
 • merkitä tiedoksi keskustelun SYL:n liittokokousasiakirjoista; ja
 • hyväksyä Vihreän vasemmiston ponnen, joka velvoittaa TYYn hallituksen jättämään uudelle edustajistolle kirjelmän, jossa se toivoo lakitusperinteen uudistamista. Kirjelmässä pyydetään, että TYYn tulee uudistaa Liljan patsaan lakitusperinnettä niin, että joka toinen vuosi lakitettavana ja pestävänä on Liljan patsas ja joka toinen vuosi Paavo Nurmen patsas.

Älä varasta!

”Varasta jotain!” kehottaa toimittaja Akuliina Saarikoski otsikossaan Turun ylioppilaslehdessä 1/2009. Samassa jutussa annetaan myös suoria vinkkejä, miten kyseinen rikos kannattaa toteuttaa. Niin tosiaan, varkaus on rikos. Rikokseksi katsotaan myös julkinen kehottaminen rikokseen. Ryhmä Lex toivookin Tylkkärin tulevaisuudessa tarkastelevan kriittisemmin julkaisemiaan artikkeleita.

Mannan ja Sakun rötöstelyn ihannointi lehden sivuilla ei ole pelkästään kyseenalaista ja mautonta, vaan TYYn jäsenistön aliarviointia. Emmekö arvosta koulutustamme, joka on kaiken lisäksi maksutonta? Sen sijaan, että kehittäisimme itsestämme huomisen huippuosaajia, fiilistelemme sillä, kuinka hienoa olisi olla anarkisti ja kaivaa hautaa sille yhteiskunnalle, jossa olemme kasvaneet.

TYYn – ja Tylkkärin sen osana – tulisi muistaa velvollisuutensa ylioppilaiden yhteiskunnallisessa kasvattamisessa. Sitä vaatii myös uuden yliopistolain pykälä, jolla oikeutetaan ylioppilaskunnan pakkojäsenyys.

Teemu Oksanen
ryhmäpuheenjohtaja
edustajistoryhmä Lex

Kirjoitus on julkaistu Turun ylioppilaslehdessä 3/09.

TYY ja TuKY ne yhteen soppii

Vuoden ensimmäinen edustajisto pidettiin keskiviikkona 28.1. Ryhmä Lexiä edustivat Teemu, Satu, Matti, Minna ja Antti V. Vaikka kokouksen kesto oli ennätyksellisen lyhyt — vain pari tuntia — ehdittiin sen aikana sopia tärkeästä asiasta: Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ja Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (TuKY) yhdistymisestä. TYY ja TuKY yhdistyvät vuoden 2010 alusta, kun Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyvät uudeksi Turun yliopistoksi. Kylteriperinteitä jatkaa jo perustettu TuKY ry.

Ylioppilaskuntien nyt solmimassa yhdistymissopimuksessa sovittiin lyhyesti seuraavaa:

 • TYY siirtää koko varallisuutensa uuteen ylioppilaskuntaan.
 • TuKY rahoittaa uutta ylioppilaskuntaa 40 000 €:lla. TuKY:n kiinteistöt, yhtiöt ja arvopaperit siirtyvät TuKY ry:lle.
 • TYYn työsuhteet siirtyvät uuteen ylioppilaskuntaan. TuKY päättää omat työsuhteensa 31.12.2009 mennessä.
 • TuKY:n jäsenet saavat täysin samat etuudet, velvoitteet ja oikeudet kuin nykyisen TYYn jäsenet.
 • TYY ja TuKY järjestävät yhteiset edustajistovaalit uudelle ylioppilaskunnalle huhtikuussa 2009.

Samalla kertaa hyväksyttiin myös uuden ylioppilaskunnan säännöt ja edustajiston työjärjestys, jotka noudattelevat pitkälti nykyisiä TYYn sääntöjä.

Edustajisto perusti myös kirjastotyöryhmän, jonka tarkoituksena on tehdä selvtys TYYn kirjaston toimintaedellytyksistä sekä tehdä toimenpide-ehdotukset kirjastosta syyskuun edustajistolle. Ryhmä Lexiä työryhmässä edustaa Teemu Oksanen, ja sen puheenjohtajana toimii TYY terveeksi -listan Sara Valanto.

Pientä keskustelua herätti myös Ryhmä Lexin kritiikki Tylkkärissä julkaistua ”Varasta jotain!”-artikkelia kohtaan. Ryhmän mielestä kyseinen juttu, jossa ihannoidaan varastelemista elämäntapana, ei ole hyvän maun mukainen. Ryhmä Lex muistutti myös, että kyseistä juttua saatettaisiin pitää julkisena kehottamisena rikokseen. Kyseisenlaisen jutun julkaiseminen jäsenmaksuvaroin tuotetussa lehdessä on hyvin kyseenalaista.