Mihin TYYn pitäisi ottaa kantaa?

Lokakuun kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat Teemu, Vaaja, Fonzie ja Vesa. Kokouksessa käytiin lähetekeskustelu TYYn poliittisesta linjapaperista. Poliittinen linjapaperi on asiakirja, jossa määritellään TYYn linjat erilaisiin koulutus- ja sosiaalipoliittisiin sekä muihinkin asioihin. Yksinkertaistettuna linjapaperissa siis kerrotaan, mihin TYYn pitäisi ottaa kantaa.

Ryhmä Lexin mielestä TYYn pitäisi keskittyä opiskelijoiden edunvalvontaan eikä ottaa kantaa kaikkeen mahdolliseen maan ja taivaan väliltä. Oheen on poimittu Ryhmä Lexin jäsenten keskustelussa esittämiä pointteja:

 • Nykyinen tiedekuntajako ja tiedekuntien itsenäisyys on turvattava!
 • TYYn pitää tunnustaa alayhdistysten toiminnan tärkeys. Aine- ja tiedekuntajärjestöillä on opiskelijayhteisössä vielä muita alayhdistyksiä tärkeämpi rooli!
 • Alayhdistyksillä pitää YO-talon remontin jälkeen olla oikeus palata entistä vastaaviin tiloihin.
 • Opintotukijärjestelmän pitää mahdollistaa myös opiskelijan työssäkäynti.
 • Kampusurheiluhallin rakennusvalmistelut on aloitettava välittömästi.
 • Unican on kiinnitettävä huomiota ruuan laatuun. Tarjolla on oltava monipuolista ruokaa niin kasvis- kuin lihansyöjillekin.
 • Koulutuspolitiikasta pitää puhua niin, että myös tavallinen opiskelija ymmärtää, mitä sanotaan. ”Kopo” ei saa olla TYY-toimijoiden salaperäistä piirileikkiä.
 • TYYn kehitysyhteistyön tulee perustua vapaaehtoisiin maksuihin, ei pakkojäsenmaksuun.
 • Kirjaukset, jotka eivät liity opiskeluun tai opiskelijan arkeen, pitää poistaa linjapaperista. TYY on opiskelijajärjestö!

Mitä mieltä Sinä olet? Ota kantaa ja kommentoi! Lopullisesti linjapaperi hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Teemu Oksanen
Ryhmä Lexin pj. 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on lokakuun kokouksessaan 12.10.2011 päättänyt:

 • yksimielisesti asettaa Milja Henttosen TYYn ehdokkaaksi SYL:n hallitukseen vuodeksi 2012
 • merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista
 • valita ylioppilaskunnan ansiolautakunnan puheenjohtajaksi Johanna Kärjen ja jäseniksi Aki Halosen, Mats Kommosen, Mikko Soukkasen, Markus Vähä-Piikkiön sekä Olli Välken
 • että ylioppilaskunnan sääntöjä ei muuteta
 • että TYY ottaa kantaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun huomioimiseksi menona toimeentulotukihakemuksessa ja on yhteydessä Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen asian tiimoilta.
Mainokset

Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea

Turun ylioppilaslehti kertoo 14.10. ilmestyvässä vaalinumerossaan:

Ehdolla olevista ryhmistä Ryhmä Lex ja Kokoomus kehittäisivät opintotukijärjestelmää lainapainotteiseen suuntaan.

Ryhmä Lex haluaa oikaista Tylkkärin perusteettoman ja virheellisen väitteen. Alkuperäisessä, Tylkkärin päätoimittajlle lähetetyssä vastauksessamme luki opintotuen osalta seuraavaa:

”Opintotuen pitää olla opintorahapainotteinen, mutta sitä on kehitettävä kannustavampaan suuntaan myös opintolainan osalta. Tulorajat tulisi poistaa kokonaan tai niitä pitäisi nostaa huomattavasti.”

Kuten yllä olevasta lausunnostamme täysin selkeästi käy ilmi, Ryhmä Lex kannattaa opintorahapainotteista opintotukea. Ryhmä Lex kannattaa toki sitä, että esim. jo käytössä olevasta opintolainan verovähennysoikeudesta tiedotettaisiin opiskelijoille selvemmin.

Tylkkärin esittämä tulkinta vastauksestamme ei voi mielestämme perustua kuin täydelliseen huolimattomuuteen tai vastauksemme tietoiseen ”värittämiseen”. Olemme pyytäneet Tylkkärin päätoimittajaa oikaisemaan lehden levittämän virheellisen väittämän mm. Tylkkärin nettisivuilla ja seuraavassa numerossa.

Syyskuun kokous – Toimisto säilyy A-talossa!

Edustajisto palasi keskiviikkona 21.9. kesälomiltaan ja aloitti kautensa viimeisen syyslukukauden. Syyskuun kokouksessa Ryhmä Lexiä edustivat ryhmäpuheenjohtajaksi armeijan vihreistä palannut Teemu sekä jäsenet Markus ja Pekka.

Syksyn ensimmäinen kokous oli melkoista lite prata och diskutera -tasoa. Hallitus oli tehnyt edustajistolle vain yhden konkreettisen esityksen – ja sekin koski eroa valiokunnasta jäsenen omasta pyytöstä. Liekö tulevat edustajistovaalit pelottaneet hallituksen ottamasta kantaa? Niimpä Ryhmä Lex otti hallituksen roolin itselleen ja teki varsinaiset päätösesitykset useammassakin kohdassa. Toivottavasti myös hallitukselta löytyisi loppuvuoden aikana munaa kantaa vastuunsa ja tehdä pohjaesitykset…

Mutta asiaan.

TYYssä on nyt reilun vuoden ajan valmisteltu TYYn kirjaston siirtämistä YO-talo A:han nykyisten ainejärjestötilojen paikalle. Syyskuun edustajistossa tälle hullutukselle saatiin vihdoin stoppi. Ryhmä Lex esitti, että remonttivaikuttamista jatketaan niin, että kirjasto ja alayhdistyskäytävä jäävät nykyisille paikoilleen. Siirtosuunnitelma olisi maksanut TYYlle lähes 500 000 €! Tämä vastaa lähes puolta TYYn viime vuoden taseen loppusummasta, kun ei oteta huomioon erilaisia tarkoitussidonnaisia rahastoja. Ei järjen häivä… Ryhmä Lexin esitys meni lopulta läpi vihreän listan saavutettavuuslisäyksellä.

Muutoin ei syyskuun kokous juuri jännitystä tarjonnut: muutama henkilövalinta ja vastavuoroinen päätös lakkauttaa Åbo Akademissa opiskelevien jäsenmaksuvapautus. ÅAS teki aiemmin syksyllä vastaavan päätöksen TYYn jäsenten osalta.

Teemu Oksanen
ryhmäpuheenjohtaja

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on syyskuun kokouksessaan 21.9.2011 päättänyt:

 •  jatkaa YO-talojen remonttivaikuttamista niin, että TYYn kirjasto ja A-talon alayhdistystilat jätetään nykyille paikoilleen. TYY on valmis osallistumaan sellaisen ratkaisun tukemiseen, jossa järjestötilojen ja kirjaston saavutettavuus nykyisillä paikoillaan paranee.
 • valita Otto Sulinin taloustoimikunnan jäseneksi.
 • ettei TYY myönnä jäsenmaksuvapautusta ÅAS:n ja TYYn kaksoisjäsenille 1.1.2012 lähtien kuitenkin niin, että lukuvuonna 2011-2012 jäsenmaksuvapautuksen saaneiden ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua kevätlukukaudella 2012.
 • myöntää pyynnöstä eron Eero Väisäselle kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajan tehtävistä ja valita Nina Savelan kansainvälisten asioiden valiokunnan puheenjohtajaksi.
 • että Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) uuden asukasyhteistoimintamallin muodostuessa TYY vaikuttaa TYS:öön asukasdemokratian edistämiseksi ja asumisen lisäpalvelujen säilyttämiseksi, sekä auttaa uuden mallin toimielimissä vaikuttavia opiskelijoita heidän sitä pyytäessään nykyisten resurssien puitteissa.

We Want You!

We Want You!

Muista, että vain lexiläinen puolustaa oikkarin etua TYY:ssä.       Siksi Ryhmä Lex tarvitsee juuri sinua!

Älä anna TYY:n sortaa oikeuksiasi, vaan lähde Ryhmä Lexin ehdokkaaksi edustajistovaaleihin! Tarvitsemme ehdokkaaksi juuri sinut vuosikurssiin tai aiempaan kokemukseen katsomatta.

TYY:n edustajistovaalit pidetään 24.-25.10 ja 1-2.11. Varmistetaan yhdessä, että Ryhmä Lex yltää vaalivoittoon!

Lisätietoa:

Ryhmä Lexin vaalipäällikkö Sanna Rättyä, sanna.rattya@utu.fi, 050 595 6592 tai Ryhmä Lexin ryhmäpj. Teemu Oksanen, teemu.oksanen@utu.fi, 0400 455 745

Lisätietoa edustajistosta ja vaaleista löytyy myös TYY:n nettisivuilta http://www.tyy.fi

 

Tervetuloa oikikseen, fuksi!

Ryhmä LexFuksiviikko on alkanut ja Teille fukseille on muutaman päivän aikana tarjolla aimo annos tietoa opiskelusta ja opiskelijaelämästä. Myös Ryhmä Lex esittäytyy Teille viikon menojen aikana.

Mikä Ryhmä Lex?

Turun yliopiston opiskelijana kuulut automaattisesti – jäsenmaksun maksettuasi – Turun yliopiston ylioppilaskuntaan eli TYYhyn. TYYn päivittäisestä toiminnasta vastaa sen hallitus, mutta suuret linjat luodaan 41-henkisessä edustajistossa. Oikeustieteen opiskelijoita edustajistossa edustaa 4-henkinen Ryhmä Lex.

Ryhmä Lex on oikeustieteilijöiden oma, sitoutumaton edustajistoryhmä. Meitä ei kahlitse puolueohjelmat, vaan ajamme TYYssä nimenomaan oikeustieteen opiskelijan etua. Viime aikoina olemme puolustaneet oikeustieteellisen tiedekunnan itsenäisyyttä, tukeneet TYYn jäsenmaksun laskemista ja ideoineet kaikille opiskelijoille suunnatun oikeusapupalvelun.

Edustajistovaalit tulossa – Lähde ehdolle ja äänestä!

TYYlle valitaan uusi edustajisto tänä syksynä. Lexiläiset ovat jälleen mukana omana vaalilistanaan. Tavoitteena on – totta kai – paikkamäärän lisääminen. Vain äänestämällä itse lexiläistä, voit varmistaa, ettei oikeustieteilijän oikeuksia poljeta yliopistolla! Muista siis antaa äänesi!

Tuoreena oikeustieteen opiskelijana voit myös itse lähteä ehdolle Lexin listalle. Ei kannata pelätä, vaikka kaikki tuntuu vielä uudelta ja oudolta. Ryhmä Lexin kokeneet konkarit ohjaavat sinut TYY-toiminnan saloihin.

Jee! Haluan lisätietoa!

Lisätietoa – kuten todettu – saat vielä fuksiviikon aikana meiltä Ryhmä Lexiläisiltä.

Tarvittaessa voit olla aina yhteydessä myös Lexin edustajistoryhmän puheenjohtajaan Teemu Oksaseen (p. 0400 455 745 tai teemu.oksanen(a)utu.fi) tai ehdokasasioissa Lexin vaalipäällikköön Sanna Rättyään (p. 050 595 6592 tai sanna.rattya(a)utu.fi).

Tervetuloa vielä kerran!

PS: Muista fanittaa Ryhmä Lexin Facebook-sivua, niin pysyt aina ajan hermolla!

Edari 1/2010

TYYn edustajisto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 27.1. Ryhmä Lexiä edustamassa olivat tällä kertaa Teusa, Fonzie, Minna ja Vaaja. TYYn tavoin myös edustajistoryhmässämme puhaltaa uudet tuulet: kokouksen alkuun Ryhmä Lex järjestäytyi uudelleen, ja puheenjohtajan valtikka siirtyi Teemulta Tuomakselle.

Kokouksessa edustajisto hyväksyi ylioppilaskunnalle liudan ohjesääntöjä sekä vaalijärjestyksen. Ylioppilaskunnan sääntöjen hyväksyminen siirtyi vielä helmikuun kokoukseen, koska sääntömuutospäätös täytyy hyväksyä kahdessa vähintään viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Lisäksi muutospäätös tarvitsee vielä yliopiston rehtorin siunauksen.

Kokouksen loppuun jokainen edustajistoryhmä pääsi lausumaan mielipiteensä TYYn strategiasta. Edustajisto linjasi melko yksimielisesti, että vuonna 2007 hyväksytty strategia on tarpeellinen, ja se kannattaa päivittää. Vahvimpana argumenttina strategian päivittämisen puolesta puhui pitkäjänteinen ja tavoitteellinen edunvalvontatyö, jonka toteuttamista palvelee linjapaperia ja toimintasuunnitelmaa paremmin strategia. Toisaalta tuotiin myös esille, että TYYssä on jo nyt monensorttisia papereita, eikä niitä pidä tuottaa lisää vain tekemisen ilosta.

Tuomas Fonselius
ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Lue loppuun

Uusi vuosi, uusi ylioppilaskunta

Vuosi 2010 on rullannut pian jo kuukauden, ja sen myötä uusi ja kiiltävä Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on aloittanut toimintansa. Alkuvuoden kalenterin ovatkin tehokkaasti tukkineet lukuisat koulutukset, perehdytykset ja toiminnan suunnittelu. Kahvitauoilla on ehtinyt hoitamaan myös omien sektorien asioita.

Viime vuoden suuria asioita olivat uusi ylioppilaslaki ja ylioppilaskuntien yhdistyminen, jotka työllistävät tänä vuonna toimeenpanon ja toiminnan vakiinnuttamisen muodossa. Tuloillaan ovat lisäksi opintotukiuudistus, kauppakorkean uudet alayhdistykset, YO-talojen remontin jatkuminen ja huhtikuussa aloittavat uudet laitosneuvostot ja tiedekuntien johtokunnat.

Jäämme odottamaan innolla edarin tulevaa kokousta sekä käynnistyviä valiokuntia, joissa on tänä vuonna mukana myös lukuisia lexiläisiä.

Joel Uusi-Oukari
TYYn hallituksen jäsen