Edari 3/2010

Maaliskuun edustajiston kokous poljettiin läpi melkoisella vauhdilla. Asiaa oli paljon, mutta silti päätökset saatiin tehtyä Mannfolkin johdolla jo ennen yhdeksää. Kipakimmat keskustelut käytiin  hieman yllättäen TyTen Sara Valannon esittämän ja allekirjoittaneen kannattaman ponnen kirvoittamana aivan kokouksen lopulla. Tällä kertaa lexiläisten puolia edarissa pitivät Markus, Minna, Teemu ja Tuomas.

Esityslistalla oli yliopistokollegion opiskelijajäsenten valinta seuraavalle 2-vuotiskaudelle, ylioppilaskunnan viime vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen, viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen, hallituksen ja muiden taloudesta vastuullisten henkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen, valiokuntien toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden vuodelle 2010 tiedoksi merkitseminen sekä kirjastonkehittämistyöryhmän väliraportin tiedoksi merkitseminen.

Opiskelijajäsenten valinta yliopistokollegioon ei suurta suurta dramatiikkaa aiheuttanut, vaan edustajisto valitsi jäsenet edellispäivänä kokoustaneen valintatoimikunnan esityksestä. Oikeustieteilijöitä kollegiossa edustavat Tuomas Fonselius (varsinainen) Hanna-Maria Seppä (vara) ja Markus Laine (vara).  Pienten lisäysten jälkeen myös ylioppilaskunnan toimintakertomus sekä tilinpäätös saivat edaattoreiden siunauksen. Turku-salin ikkunalaudalla jännittäneet viime vuoden hallituksen jäsenetkin saivat huokaista helpotuksesta, kun edustajisto ei löytänyt huomautettavaa, ja viime vuoden hallitus sekä muut ylioppilaskunnan taloudesta vastaavat henkilöt saivat kuin saivatkin tili- ja vastuuvapauden!

Kirjastonkehittämistyöryhmä esitti raportissaan konkreettisena mahdollisuutena TYYn kirjaston siirtämisen nykyisestä B-talosta A-taloon YO-talojen remontin valmistuttua.  Positiivista tässä ratkaisussa olisi ainejärjestöjen kannalta se, ettei niiden tarvitsisi etsiä evakkotiloja remontin ajaksi, vaan ne voisivat pysyä nykyisissä tiloissaan siihen asti, kunnes remontti siirtyy B-talosta A-taloon. Muutto tapahtuisi ainejärjestöjen osalta vasta, kun B-talon remontti olisi kokonaan valmis. TYYn kirjastolle sen sijaan tarvitsisi löytää evakkotilat A-talon remontin ajaksi.

On hyvä pitää mielessä, että tämä on vain yksi mahdollisuus, eikä varsinainen esitys kirjastokysymyksen ratkaisemiseksi.

Kovimman keskustelun aikaan saaneen ponnen sisältö oli velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä. Tätä edustajisto ei kuitenkaan halunnut hyväksyä. Ylioppilaskunnan  varsinaisen toiminnan tulos oli yli 30 000 € ylijäämäinen, minkä katsottiin olevan hyvä asia. Perusteltiin, että mahdollisia isompia hankintoja varten on hyvä olla säästössä rahaa; tulevia hankintoja ei kuitenkaan sen tarkemmin yksilöity.

Jos TYY alkaa kerätä varallisuutta, pitäisi säästämisen kohde pystyä yksilöimään samalla tavalla kuin ylioppilaskunta edellyttää alayhdistystensä tekevän, mikäli ne mielivät saada toiminta-avustusta. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, kun mässäillään jäsenistön rahoilla.

Ylioppilaskunta näyttää kuitenkin katsovan, ettei sillä ole velvollisuutta tarkistaa jäsenmaksun suuruutta, vaikka sen tulos olisikin reilusti ylijäämäinen. Samaan aikaan isoimmilta ainejärjestöiltä leikataan alayhdistysavustuksia pois tismalleen samalla perusteella. Ylioppilaskunnan osalta ylijäämän tuottaminen on siis hyväksyttävää, mutta ainejärjestöjen osalta ei!

Tuomas Fonselius
Ryhmäpuheenjohtaja
Edustajistoryhmä Lex

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on maaliskuun kokouksessaan 24.3.2010 päättänyt:

– valita edustajiksi Turun yliopiston yliopistokollegioon
Lotta Aarikka, hum. tdk. (Juha Isotalo, hum. tdk.)
Topi Artukka, hum. tdk. (Jari Pitkä, hum. tdk.)
Tuomas Fonselius, oik. tdk. (Hanna-Maria Seppä, oik. tdk.)
Aki Halonen, mat-lt. tdk. (Markus Laine, oik. tdk.)
Laura Heinonen, kasv. tdk. (Jukka Väisänen, kasv. tdk.)
Saila Kokkonen, TuKKK (Niklas Mannfolk, TuKKK)
Elias Laitinen, yht. tdk. (Tero Suoniemi, yht. tdk.)
Tuomo Liljenbäck, mat-lt. tdk. (Netta Kedonperä, hum. tdk.)
Jetro Tuulari, lääk. tdk. (Ville Kytö, lääk. tdk.)
Lauri Östman, yht. tdk. (Saku Lehtinen, yht. tdk.)

– hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2009

– hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2009

– myöntää tili- ja vastuuvapauden vuoden 2009 TYYn hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille

– merkitä tiedoksi valiokuntien toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodeksi 2010

– merkitä tiedoksi kirjaston kehittämistyöryhmän väliraportin

– hylätä ponnen, joka velvoittaa talousarviota 2011 valmistelevat tahot huomioimaan vuosien 2008 ja 2009 budjetoitua suuremmat ylijäämät jäsenmaksun määrää pienentävänä ja tulevia korotuksia estävänä.

Edari 5/2009

Kevään viimeinen edari venyi tänä vuonna toukokuun puolelle. Hieman haasteellisesta ajankohdasta huolimatta Ryhmä Lex oli jälleen paikalla täysilukuisesti.

Syynä myöhäiselle ajankohdalle oli uuden Turun yliopiston ensimmäisen yliopistokollegion valinta. Lex saikin kollegioehdotukseen kaksi edustajaa — Teemu Oksasen ja Pirita Virtasen. Lopullisesti kollegion valitsee yliopiston hallitus.

Kokouksessa oli hyväksyttävänä myös talous- ja kielistrategiat, joista käytiin lähetekeskustelu edellisessä edarissa. Talousstrategia hyväksyttiin pienin muutoksin.

Sen sijaan kielistrategia päätettiin jättää hyväksymättä Ryhmä Lexin ehdotuksesta. Vastoin muutamien edaattorien käsitystä kyse ei ole englanninkielisen viestinnän vastustamisesta. Lexiläisten (ja monen muunkin) mielestä asiaa varten vaan ei tarvita erillistä ohjelmapaperia, vaan yleiseltä osin sen sisältö kuuluu osaksi juuri uudisvalmistelussa olevaa TYYn poliittista linjapaperia. Vuosittaiset käännösprojektit voidaan linjata sitten aina kunkin vuoden toimintasuunnitelmassa. Erilaisia unholaan vaipuneita ja vaipuvia ohjelmia, strategioita ja linjapapereita on muutoinkin riittävästi.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on toukokuun kokouksessaan 13.5.2009 päättänyt:

  • esittää Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseniksi Lotta Aarikkaa, Laura Heinosta, Hanna Hietalampea, Jaakko Ilvosta, Elias Laitista, Tuomo Liljenbäckiä, Teemu Oksasta, Tero Suoniemeä, Saara Uotilaa, Pirita Virtasta ja Jukka Vornasta;
  • myöntää eron Aino Frimanille Turun yliopiston opintotukilautakunnan opiskelijajäsenen tehtävistä ja valita Turun yliopiston opintotukilautakunnan varajäseneksi Maija Soinin;
  • myöntää eron Anna Alasuutarille kansainvälisestä valiokunnasta ja valita kansainvälisen valiokunnan puheenjohtajaksi Otto Lehikoisen vuodelle 2009;
  • merkitä tiedoksi SHO:n, SKO:n ja TPO:n alayhdistysaloitteen ja velvoittaa hallituksen toimenpiteisiin;
  • hyväksyä talousstrategian;
  • olla hyväksymättä kielistrategiaa;
  • merkitä tiedoksi hallituksen antaman selvityksen alkuvuoden toiminnasta.